100 éve született Sólyom Károly

Sólyom Károly (1920-2000.) lelkész, esperes, püspökhelyettes     május 23-án, Sólyom Károly születésének 100. évfordulóján kedves lelkipásztorunkra emlékezünk. Nem a templom padsoraiban, sem a sírjánál összegyülekezve. Nem hangozhat el most ott ünnepi...

Igei gondolatok 2020.05.22.

“A Lélek is segít a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8,26) A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk...

Igei gondolatok 2020.05.21.

 “Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!” (Zsolt 110,1)   A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk...

Igei gondolatok 2020.05.20.

“Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek.” (Márk 11,24) A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk...