A gyülekezet története

A paksi evangélikus gyülekezet hosszú múltra tekinthet vissza. Paks környékén az 1550-es évektől szerveződtek lutheránus gyülekezetek.

TOVÁBB OLVASOM

Lelkész

Nepp Éva

(Portré)

Kántor

Koch Boglárka

Felügyelő

ifj. Zuschlag János

Gondnok

Hirczi Ferenc

Hitoktatók

Mezősi Andrea

Nagyné Gadányi Andrea

(Portré)

Nepp Éva

Nagy Zoltán

Pénztáros

Prantner Jánosné

(Portré)

Presbitérium

2018 – 2024

Endrődi Józsefné
Haaz Károly
Királyné Hesz Éva
Mattern János
Somkert Zoltán

Fodor Zoltán
Hahn János
Kónya Ferenc
Nepp József
Szinger Ferenc

Forster Jánosné
Halász Gábor
Krizák Ferenc
Racskóné dr. Sztrida Emese
Timár János
Gangel János
Horváth Zoltán
Leveles János
Schukkert Ádám
Ulbert János

2012 – 2018

Koch Boglárka
Siklósi Mátyás
Régi Zoltánné
Schmitzberger József
Nagyné Gadányi Andrea
Kónya Ferenc
Halász Gábor
Endrődi Józsefné
Szabó Vilmos Béla
Tímár János
Schukkert Ádám Gábor
Nepp József
Kótai János
Hirczi Ferenc
Fodor Zoltán
Dr. Grosch József
Ulbert János
Schweigert József
Pálmai István
Krizák Ferenc
Mattern János
Kiss Miklós
Haaz Károly
ifj. Zuschlag János

2006 – 2012

Baradné Koch Boglárka
Siklósi Mátyás
Rohn Fülöp
Kónya Ferenc
Huber Pál †
Fodor Zoltán
Ulbert János
Schweigert József
Pámer Zoltán
Halász Gábor
Bocskai János
Szabó Vilmos Béla
Schmitzberger József
Kótai János
Kiss Miklós
Fritz Györgyi
ifj. Wenhardt János
Siklósi Attila
Koch József
Hoffman Ádámné
Dr. Grosch József
Szinger Ádám
Schreiner Ferenc
Nepp József
Klein Vilmosné
Haaz Károly
ifj. Zuschlag János
Régi Zoltánné
Koch Mihály
Horváth János
Endrődi Józsefné
Tímár János
Schukkert János
Pálmai István
Koch Frigyesné

Számvevőszék

A Számvevőszék a Gyülekezet közgyűlésének felhatalmazása alapján, az országos állami és egyházi törvények figyelembevételével végzi munkáját. A zárszámadás vizsgálata során áttekintjük a bevételek alakulását, az óvatosság elve alapján értékeljük a tervezéskor annak megalapozottságát. Majd a kiadások tartalmát és jogszerűségét vizsgáljuk (megfelelés az országos és az egyházi, presbitériumi előírásoknak). A pénzügyi helyzet elemzése során a banki számlák, házi pénztár egyenlegét; a vagyoni és biztosítási helyzetet, valamint a szabályszerűséget, a könyvelési rendszert tekintjük át.

A számvevőszék összetétele: Pámer Zoltán elnök, dr. Grosch József, Huber Pálné, Mutz Ádámné, Siklósi Mária és Véhmann Éva tagok. A munkánkat közreműködésével segíti Régi Zoltánné pénztáros. A jegyzőkönyv ismertetésénél Pálmai István felügyelő és Szabó Vilmos Béla esperes-lelkész mindig jelen van.

Pámer Zoltán
elnök

Tálentum Paks Alapítvány

Az Alapítvány magánszemélyek és vállalatok adományából jött létre 1992.december 1-jén.


Az alapítók célja a Magyarországi Evangélikus Egyházban, különös tekintettel a Paksi Evangélikus Egyházközségre az itt folyó és végzendő:

  • hitéleti munka színvonalának emelése,
  • az oktató-nevelő munka magasabb szintre emeléséhez minél jobb feltételrendszer megteremtése.


Az Alapítvány működését 5 főből álló kuratórium irányítja, szervezi.

A kuratórium elnöke:
Huber Pálné

Tagjai:
Csonka Miklósné, Bencze Józsefné, Endrődi Józsefné, Leveles János

Adószámunk : 19233088-1-17 (A befizetett adó egy (1%) százalékáról való rendelkezéshez.)
A kedvezményezett neve: Talentum Paks Alapítvány