Szerkesztői köszöntő

„…ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel

végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttesssék Jézus Krisztus által.

(1Pt 4,11)

Erős vár a mi Istenünk!

Köszöntjük a honlapunkra látogatókat!

Célunk:

  • Információk közvetítése
  • Bemutatni gyülekezetünket szűkebb és tágabb környezetünknek: felekezeten kívülieknek, más vallásúaknak, más evangélikus gyülekezeteknek, a Paksról elszármazottaknak
  • Kapcsolattartás evangélikus testvéreinkkel, különös tekintettel az újabb rétegek megszólítására
  • Eljuttatni hozzájuk a harang hívó szavát, Isten igéjét s az orgonamuzsikát
  • Időnként istentiszteletek közvetítése azoknak, akik idevágynak, de valamilyen oknál fogva nem tudnak eljönni
  • Egyfajta gyülekezeti albumnak is szánjuk, hogy ne merüljenek feledésbe a kisebb-nagyobb események, s itt mindig megtaláljuk a velük kapcsolatos emlékeket, a róluk készült fotókat.

Ehhez az Önök segítségét (a régebbi fényképeket, dokumentumokat is) szívesen fogadjuk.

„Végezetül, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek,vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek és a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz.” 

(2Kor 13,11)

Paks, 2010. július 5.

Koch Józsefné Inotai Gyöngyi