Sólyom Károly könyvének bemutatójáról
Létrehozva: 9 napja » Címkék: Beszámolók

Nagyszámú érdeklődő jelenlétében, ünnepi keretek között zajlott le 2017. június 10-én Sólyom Károly: Egy evangélikus gyülekezet a Duna partján - című könyvének bemutatója a paksi evangélikus templomban.

A reformáció 500. évfordulójára a Paksi Evangélikus Egyházközség a Sólyom család segítségével megjelentette Sólyom Károly esperes, püspök helyettes, a gyülekezet egykori lelkésze, Paks város díszpolgára 1991-ben, kéziratos formában közzétett gyülekezettörténeti munkáját. A második, bővített kiadás előszavát Nepp Éva, jelenlegi lelkész írta, az 1989-től eltelt időszak történetét Szabó Vilmos Béla esperes foglalta össze. Az így kibővített kötetet színes fotók is illusztrálják.

A rangos kiadvány Dr. Legeza László könyvtervező és szerkesztőmunkáját dicséri. Megjelent 1000 példányban. Kapható Pakson, a parókián vagy az evangélikus templomban 1500 forintért.

 

A rendhagyó könyvbemutatót, mely felekezeti himnuszunk, az Erős vár a mi Istenünk eléneklésével kezdődött, számos vendég tisztelte meg, köztük Krähling Dániel, nyugalmazott esperes, Andorka Árpád, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye felügyelője, Pónya József, a Paksi Atomerőmű egykori vezérigazgatója, a testvéregyházak, Paks város önkormányzata, a különböző intézmények, köztük a Tolna Megyei Levéltár képviselői, a Sólyom-család, régi és jelenlegi paksiak.

A médiát Zuschlag János, presbiter, honlapunk üzemeltetője képviselte. Neki köszönhetően láthatjuk itt és az országos lutheran.hu-n ezeket a videó-felvételeket.

A könyvbemutató ünnepélyességét a Simon Péter karnagy vezette paksi evangélikus kórus ének-szolgálata és Koch Boglárka kántor orgonajátéka emelte.

Aradi András, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperesének igehirdetése, melyet a napi ige, a Fil 3,13-14 alapján tartott, adta meg a lelki ráhangolódást.

 

A könyv újrakiadásának körülményeiről, az előkészítő munkákról Nepp Éva lelkész beszélt.

 

A jogutód Sólyom-testvérek nevében a rangidős, Sólyom Csaba köszönte meg egy-egy tiszteletpéldánnyal és virággal az iniciátorok, előkészítők és közreműködők munkáját.

Pálmai István felügyelő a gyülekezet nevében csokrokat nyújtott át az előbbieknek, nem utolsó sorban Sólyom Anikónak és Évának. A férfiak, Sólyom Csaba és Tibor, valamint Dr. Legeza László gyülekezeti jubileumi címkével ellátott bort kaptak Hirczi Ferenc borász adományából.

 

Paks város megbízott polgármestere, Szabó Péter: „Luther nemcsak a reformáció vezéralakja volt, hanem mesterien alkalmazta korának új médiáját, a könyvnyomtatást."

Sólyom Károly nem akármilyen korszakban tartotta a lelket a paksi gyülekezet tagjaiban, és nemcsak a lelket tartotta, hanem fel is virágoztatta az egyházközség életét.

 

Recenzió. Kernné Magda Irén könyvismertetése

SólyomK.recenzió.pdf

 

Dr. Legeza László: „Én hiszek az isteni gondviselésben.”  A könyv szerkesztőjének paksi kötődéseiről és a szerkesztés szempontjairól.

 

Az ünnepség után, az evangélikus iskolaépületben a gyülekezet vendégszeretetét élvezhették az egybegyűltek.

Kochné Inotai Gyöngyi

 

A képeket Zuschlag János készítette

Meghívó Sólyom Károly: Egy evangélikus gyülekezet a Duna partján könyvbemutatójára
Létrehozva: június 9. » Címkék: Meghívó

Paksi evangélikusok a Magyarság Házában megtartott sajtótájékoztatón
Létrehozva: június 6. » Címkék: Beszámolók

A Nemzeti Összetartozás Napja idei rendezvénysorozata részeként a Magyarság Házában, a Budai Várban, megtisztelő helyet kapott a Gastroblues Fesztivál negyedszázados megrendezésének sajtótájékoztatója. Ezen a sajtótájékoztatón gyülekezetünkből hárman is aktívan részt vettek.

Gárdai György testvérünk a fesztivál „atyjaként”, fia, Ádám a fesztivál „jövőjeként”, mint a rendezvény gazdái tájékoztatták az elektronikus média, a nyomtatott sajtó, valamint jelenlévő televíziós csatornák számos képviselőjét a fesztivál idei programjáról.

A sajtótájékoztatón méltatták a fesztivált Süli János miniszteren és a minden magyar összetartozását kifejező Ház igazgató asszonyán kívül kívül Paks testvérvárosainak, valamint a fesztivál szerves részét képező bor és gasztro „szekció” neves képviselői is.

A paksi evangélikus templomban 2017. július 8-án, szombaton 10 órakor megrendezésre kerülő koncertet a gyülekezet felügyelője ajánlotta a sajtó képviselőinek azokkal a gondolatokkal, amit Luther tartott a zenéről:

„Aki szeret, az énekel. És aki énekel, az kétszeresen imádkozik.” Luther írta le: „Amíg sebesültem feküdtem lakásomon, saját szorgalmamból megtanultam lanton játszani. A zene fenséges ajándéka Istennek, közel áll a teológiához, nem emberi dolog. Ugyanis elűzi az ördögöt és megvidámítja az embert. Hallatára az ember elfeledkezik a haragról, erkölcstelenségről, gőgről és minden szenvedélyről.”

A sajtótájékoztatót jó hangulatú fogadás követte. A Mátyás templom és a Magyarság Háza közötti gyönyörű téren olyan megtisztelő társaságban léphettek fel a paksi és a testvérvárosi zenészek, mint a Kormorán, Varga János és az Ismerős Arcok.

Szeretettel várunk mindenkit a Gastroblues Fesztivál templomi koncertjén 2017. július 8-án, szombaton, 10 órakor.

Pálmai István
felügyelő

Könyvbemutató
Létrehozva: június 1. » Címkék: Meghívó

A Paksi Evangélikus Egyházközség tisztelettel meghívja Sólyom Károly: Egy evangélikus gyülekezet a Duna partján című könyv ünnepélyes bemutatójára.

A bemutató helye: Evangélikus templom Paks, Kossuth Lajos utca 29.

Időpontja: 2017. június 10-én 16 óra

 

Paksi evangélikusok Visken
Létrehozva: május 31. » Címkék: Beszámolók

Érdekes kiállítás megnyitására érkeztek magyarok a Kárpátalján lévő Viskre, Paks testvértelepülésére, akik között ott volt gyülekezetünk 3 tagja is: Klenk Csaba, Gangel János és Pálmai István.

Gárdai György és fia Ádám - akik gyülekezetünk tagjai - az idén 25 éves Gastroblues Fesztivál történetét bemutató színvonalas kiállítás viski megnyitójára utaztak ki református magyar testvéreinkhez - népes kísérettel.

A fényképekből, és szöveges ismertetőkből, visszaemlékezésekből összeállított vándorkiállítás sorozatnak Visk már a 10. helyszíne volt. Közismert, hogy a testvérvárosunk magyar óvodájának felépítéséhez a templomunkban több éve megrendezett, a fesztivál részét képező templomi koncertek bevétele is hozzájárult. (A már átadott, működő óvoda világszínvonalú, és várólistáról lehet csak bejutni.)

A kiállítás nemzeti összetartozást kifejező, szívszorító megnyitóján beszédet mondott Hajovics Jaroszlav, Visk (magyarul jól beszélő) ukrán polgármestere; Bagdy László, városunk képviselőtestületének tanácsnoka; Paja Gábor, Galánta volt polgármestere, valamint Darvai Csilla asszony, a viski Kazinczy Ferenc Középiskola igazgatónője. Gyülekezetünk üdvözletét jómagam adtam át a kiállítás termét zsúfolásig megtöltő viskieknek. (Az üdvözlő beszédben helyet kapott a reformáció és a zene kapcsolata lutheri értelmezésének felidézése is, mint a templomi koncert egyfajta „ideológia alapja”: amíg Kálvin a hangszereket kiűzte a templomból, addig Luther számára a zene űzi ki az ördögöt az emberből.) 

A Viski Református Gyülekezet viski születésű lelkipásztora, Jenei Károly lendületes, magával ragadó beszédben köszönte meg az óvoda felépítésében nyújtott anyaországból érkezett segítséget, amelynek egyik meghatározó eleme volt a Gárdai György megálmodta - és a már 25 évet megélt - Gastroblues Fesztivál.

A megnyitón természetesen szerepe volt a zenének is. A Jazz Go trió mellett fergeteges „bicskás” hangulatot varázsoltak a kiállításnak a Viski Bicskások és Pátyánik Antónia.

A vasárnapi református istentiszteleten egy hagyományait, vallását és magyarságát megrendítő őszinteséggel és határozottsággal őrző gyülekezetet és gyönyörű templomát ismerhettük meg. Evangélikus lelket melengető érdekesség, hogy az összes viski lelkész nevét felsoroló, fából készült emlékművön nem a református „Áldás és Békesség” felirat, hanem a Visk hajdanvolt evangélikus gyökereire emlékező „Erős várunk nékünk az Isten – és fegyverünk ellenségünk ellen” köszönésünk némiképp archaikus változata olvasható.

Isten áldja meg viski magyar testvéreinket, áldás és békesség mindannyiuknak!

 

Pálmai István
felügyelő