Ádventi gyertyagyújtás

Ádventi gyertyagyújtás

Ádventi beszámolók

Idősek ádventi szeretetvendégsége

2018. december 16-án, vasárnap délután 3 órakor az evangélikus gyülekezet iskolaépületében idősek ádventi szeretetvendégségére került sor.

Nagy izgalommal vártuk a vendégeket, szépen előkészítettük a termet, az asztalokra tea és sütemény került. A fogadás után elfoglalták helyüket a megjelentek, és részt vettek az úrvacsorával egybekötött istentiszteleten, majd meghallgatták a gyermekek verseit is.

Beszélgetéssel zárult a szeretetvendégség.

Fotók és szöveg: Gyurina Illésné

Adventi gyertyagyújtás 2018.december 1-én

Az ünnep igazi értékét az adja meg, hogy nemcsak emlékezünk Jézus születésére, hanem majd egyszer ismét eljön hozzánk, és mi várjuk őt.

Advent első vasárnapjával megkezdődött az egyházi évnek az az időszaka, amikor Jézus Krisztus eljövetelére, az ő születésére, a karácsony ünnepére készülünk várakozással, a hetente meggyújtandó gyertyák fényében.

Aki igazán széppé szeretné tenni karácsonyát, az az adventi készület során nem feledkezik meg arról, hogy Jézus eljövetele nemcsak Betlehemben valósult meg a szent éjszakán, és nem is csupán az idők végén fog újból megtörténni, hanem Isten házában, a templomban időről időre megismétlődik.

2018.december 1-én gyújtottuk meg gyülekezetünkben az adventi koszorú első gyertyáját. Erre az alkalomra Győri János Sámuel lelkész jött el igét hirdetni, aki rövid film- bejátszással időben visszatért az 1984. évre, ahol megszólalt Hoffmann Mária egykori kántorunk és Halász Mihály „harang-mester”is. Nagyon megható volt a visszaemlékezés. Utána Koch Boglárka kántor orgona játékával, és Racskó Eszter orgonaszakos hallgató orgona játékkal és énekkel színesítették a programot. A gyülekezet kórusa Simon Péter karnagy vezényletével szolgálta az ünnepet, akik ebben az évben ünnepelhették megalakulásuk 20. évfordulóját. A gyülekezet felügyelője, Zuschlag János köszöntötte őket és volt karvezetőjüket, Kernné Tuba Erzsébetet, kedves szavakkal, virággal és egy nagy tortával, a jelenlegi karnagyot pedig egy palack borral.

Az ünnepi gyertyagyújtás után szeretetvendégségre voltak hivatalosak a gyülekezeti tagok és vendégek. A hagyományos sült kolbász és forralt bor, sütemény volt a kínálatban. Kihasználva a jó lehetőséget, a résztvevők találkoztak és jót beszélgettek egymással.

Videók és fotók: Zuschlag János

Szöveg: Siklósi Mária

Adventi gyertyagyújtás

2017. december 2-án került újra sor gyülekezetünkben az ádventi koszorú első gyertyájának meggyújtására. Az előző évekhez hasonlóan egy ádventi zenés áhitat előzte meg az eseményt. Tamási János és Nikola Péter reformáció korabeli énekeket adtak elő lant- és furulyakísérettel a Reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ezt követően Gáncs Péter, Déli Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét az ádventi készülődés, a megtérés szükségességéről. Az alkalmat tovább színesítette gyülekezetünk kántorának, Koch Boglárkának és kórusának ádventi szolgálata Simon Péter karnagy vezényletével. Természetesen nem maradt el az azt követő szeretetvendégség sem, és annak elengedhetetlen részei: a sült kolbász és a forralt bor, amelyek mellett újra lehetőség volt a találkozásokra és beszélgetésekre.

Írta: Nepp Éva

A videót és a képeket készítette: Zuschlag János

Idősek Szeretetvendégsége Ádvent 3. vasárnapján

Ádvent 3. vasárnapján délután szeretetvendégségre hívtuk gyülekezetünk idősebb tagjait, akik már csak ritkán tudnak eljönni az egészségi állapotuk miatt a templomba. Lehetőség volt arra, hogy autóval értük menjenek, ha másképp nem tudtak volna eljönni.

Úrvacsorai Istentisztelettel kezdődött az összejövetel, utána tea és sütemény mellett beszélgethettek a rég nem látott ismerősök.

Sokan eljöttek és öröm volt nézni azt a boldogságot az arcukon, amit a közös Istentiszteleten való részvétel jelentett számukra. Hálásan köszönték lelkészünknek ezt a lehetőséget és a szervezési munkát. Áradt a szeretet a sok idős emberből. Felemelő érzés volt az egész.

Isten áldása legyen minden résztvevőn és segítőn egyaránt!

Szöveg: Gadányi Józsefné, Fotók: Siklósi Mátyás