Kórusok

Kórusok

Hoffmann Péter

Az első paksi dalkör zömében iparosokból alakult az 1870-es években Geyer Ádám és az evangélikus Hoffmann Péter tanítók vezetésével. Ezekre az évekre tehető az első egyházi kórusok megalakulása is. [1] Közelebbi információk az első evangélikus kórus létrejöttéről és működéséről az 1930-as évekig nem föllelhetők. Az 1908-ban Iparos Dalkör néven újjáalakult Paksi Dalkör karnagya szintén egy evangélikus kántortanító, Rein János volt.

Dacolva az elvárásokkal

Hoffmann (Inotai) Imre „egyházi énekkarát még ma is emlegetik”. [2]

A vegyes-kar tagjai

A vegyeskar tagjairól az 1930 és 1933 közti években névsor készült. A próbákat az evangélikus iskolában tartották, ünnepnapokon és esküvőkön szolgáltak.

Énekkari teaest

Ugyan 1948 után a tanítók kántori szolgálatot nem vállalhattak, sőt az állami ideológia elvárásai „lehetetlenné tették a volt egyházi tanítók bármiféle részvételét az egyházi életben” [3] , több dokumentum is arról tanúskodik, hogy Hoffmann (Inotai) Imre még 1956-ban is vezette a gyülekezeti kórust. „Énekkari teaest” pecséttel ellátott kártyák egy-egy bibliai idézettel dokumentálják az énekkar aktív működését 1955-ből és 1956-ból. [4]

A Máté-passió borítójaként szolgáló, 1956-os dátummal ellátott iskolai mértani rajzon a karvezető kézírásával megtalálható a szereposztás Bach művéhez. [5]

A kórus 1956 utáni működéséről egyéb dokumentumok nem állnak rendelkezésre.

[1] Vö.: dr. Németh Imre, Somogyi György, dr. Koch József: Paks nagyközség monográfiája. Paks 1976. 281. o.

[2] Koch Józsefné (Inotai Gyöngyi): Megörökíteni? Paks, 2008. 31. o.

[3] U.o.: 32.o.

[4] Martos Istvánné gyűjteményében

[5] V.ö.: [5] Koch Józsefné (Inotai Gyöngyi): Megörökíteni? Paks, 2008. 33. o.

Újra éneklő gyülekezeti kórus

1999 őszétől megújult az evangélikus énekkar új tagokkal és új karnaggyal. A munkát Kernné Tuba Erzsébet kezdte meg. Két évi szolgálat után a református kórus vezetését vette át, utódja az evangélikus gyülekezetben Gajzágó Mariann lett.

2004 óta a kórus élén Simon Péter, a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jelenlegi igazgatója, trombita tanár, karnagy áll. A kórus tagjai:

 

Csonka Miklósné (szoprán)   Dávid Ágnes (alt)
Feil Józsefné (szoprán)   Endrődi Józsefné (alt)
Fillér Ferencné (szoprán)   Hegedűsné Bolla Zsuzsanna (alt)
Gangel Jánosné (szoprán)   Koch Józsefné (alt)
Klein Vilmosné (szoprán)   Kuczkóné Halász Mária (alt)
Koch Boglárka (szoprán)   Seresné Rujder Márta (alt)
Mezősi Andrea (szoprán)   Siklósi Mária (alt)
Schukkert Ádám Gáborné (szoprán)   Tímár Jánosné (alt)
Szabó Vilmos Béláné (szoprán)   Fodor Zoltán (basszus)
Halász Gábor (tenor)   Schukkert Ádám Gábor (basszus)
Hirczi Ferenc (tenor)   Szabó Vilmos Béla (basszus)
Horváth János (tenor)   Tímár János (basszus)
Siklósi Mátyás (tenor)   Tóth János (basszus)

Az énekkar gyülekezeti, városi, egyházkerületi, regionális és országos alkalmakon szolgál. A felkészülés ezekre az eseményekre felszabadult hangulatban szerda esténként az evangélikus iskola épületében zajlik. Hallhatjuk a kórust ünnepnapokon, kórustalálkozókon, az egyházmegyei családi napokon és a már hagyománnyá váló ádventi gyertyagyújtáskor.

Az 1930-as és 1950-es évek között és a jelenleg lelkesen éneklő kórus közötti hasonlóság felbátoríthatja a mostani énekkari tagokat, hogy a Hoffmann (Inotai) Imre irányítása alatt zajló énekkari szolgálat büszke örököseinek tekintsék magukat.

Mindenkor nyitott szívvel várja a kórus a jó hangú, énekelni vágyó újabb tagokat.

Koch Boglárka
Kántor

Jelenlegi kórusonk életéből további képeket „Gyülekezeti alkalmak / Kórus” menüpont alatt találhat.