Szolgálataink

Istentisztelet

vasárnap és egyházi ünnepeken 10:30-kor

Úrvacsora

minden hónap első vasárnapján és ünnepeken

Bibliaóra

szerda 17 óra. Helye: evangélikus iskolaépület

Keresztelő

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk10,14)

Mindig örömöt jelent a gyülekezet tagjai számára, ha számban és lélekben gyarapodunk. Ennek legtermészetesebb módja, ha az újszülöttet vagy kisgyermeket (előzetes megbeszélés alapján) elhozzák a szülők és keresztszülők – mintegy bemutatásképpen- a gyülekezetbe, s megkereszteltetik őket. A közös ima és ének ilyenkor értük és nekik szól. A későbbiek során, bármely korban lehetőség van ennek pótlására, akár szűk családi körben is. Keresztelők alkalmával, általában a család hoz virágot az oltárra.

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” Mk16,16

Kochné Inotai Gyöngyi

Statisztika
 • 2010-ben 17 gyermeket és 3 felnőttet kereszteltek meg.
 • 2011-ben 8-an keresztelkedtek meg.
 • 2012-ben 16 gyermeket, 3 felnőttet kereszteltek meg.
 • 2013-ban 12 keresztelőt tartottunk.
 • 2014-ben 18 gyermeket és és 2 felnőttet kereszteltünk meg.
 • 2015-ben 25 keresztelő volt.
 • 2016-ban 8 gyermeket és 1 felnőttet kereszteltek meg.
 • 2017-ben 7 gyermeket és 3 felnőttet kereszteltek meg.

Hitoktatás

A hitoktatás az alábbi rend szerint történik:

 • A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és 8 osztályos Gimnázium tanulói heti két órában részesülnek hitoktatásban. Az órák során a legújabb pedagógiai módszerek alkalmazásával – pl.: kooperatív oktatás – dolgozzuk fel a tananyagot, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a tanulók hite még erősebb legyen.
 • Az önkormányzati iskolákban heti egy alkalommal vannak hittanórák, minden korosztály számára. Az eltérő korosztályból adódó különbségeket differenciálással oldjuk meg.

Nagyné Gadányi Andrea, hitoktató

Statisztika
 • 2014-ben hitoktatásban részesülők 153

Konfirmáció

Két részből áll:

Ezzel a gyülekezet felnőtt tagjai sorába fogadja jelképesen a fiatalokat. Szokás szerint erre az alkalomra a konfirmandusok családja díszíti a templomot.

Egyéni indíttatásból, felnőtt fejjel is lehet konfirmálni, ha ez gyermekkorban valamilyen oknál fogva elmaradt. Leggyakrabban házasságkötés előtt készülnek fel fiatalok erre az alkalomra, mely nincs időhöz kötve, de megelőzi a templomi esküvőt, s kimondottan családi jellegű.

Régebbit a „Pakson konfirmáltak” címszó alatt!

Kochné Inotai Gyöngyi

Statisztika
 • 2010-ben 10 gyermek és 3 felnőtt konfirmált.
 • 2011-ben 15-en konfirmáltak.
 • 2012-ben 16 gyermek, 4 felnőtt konfirmált.
 • 2013-ban 9-en konfirmáltak nálunk.
 • 2014-ben 18 gyermek és 4 felnőtt konfirmált nálunk.
 • 2015-ben 3 gyermek és 1 felnőtt konfirmált.
 • 2016-ban 9 gyermek és 1 felnőtt konfirmált.
 • 2017-ben 9 gyermek és 3 felnőtt konfirmált.

Fiatal felnőttek oktatása

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16, 16)

Fiatal felnőttek oktatása Egyéni lelki foglalkozás, melyet a lelkész végez a nála saját akaratból jelentkezők között, ezzel felkészítve őket keresztelésre, konfirmációra. Egyszerre több személy is (barátok, családtagok) részt vehet benne. A jegyes-oktatás a házasulandók lelki felkészítését szolgálja.

Esküvő

Az egyházi esküvő jeles családi esemény, amelyen a polgári esküvőt követően Isten áldását kérik a frigyre. Harang- és orgonaszó vezeti be a szertartást, majd a lelkész beszéde után az ifjú pár Isten és a jelenlévők előtt, halk orgonajáték mellett örök hűséget fogad egymásnak Előzőleg a család gondoskodik az oltár/ templom díszítéséről.

Kochné Inotai Gyöngyi

Statisztika
 • 2010-ben 7 ifjú párt áldottak meg templomunkban.
 • 2011-ben 4 ifjú párt áldottak meg templomunkban.
 • 2012-ben 11 ifjú párt áldottak meg templomunkban.
 • 2013-ban 9 ifjú párt áldottak meg templomunkban.
 • 2014-ben 7 ifjú párt áldottak meg templomunkban.
 • 2015-ben 9 pár kérte Isten áldását házasságára.
 • 2016-ban 4 pár kérte Isten áldását házasságára.
 • 2017-ben 6 pár kérte Isten áldását házasságára.

Úrvacsora betegeknek

 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”
(1 Kor 11, 24)

A lelkész szolgálata kérés esetén.

„A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta:Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiérettetek kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

(I Kor 11, 23-25.)

Temetés

…megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” (Jób 5,18)

Bejelentés a lelkészi hivatalban. (Ld. Ügyintézés!) Temetőbejárat a Temető utca és a Sárgödör tér felől (Indokolt esetben mindkét irányból kocsival is.) Parkolási lehetőségek mindkét oldalon.

A temetést követő vasárnapi istentiszteleten imádkozik a lelkész az elhunytért és a gyászoló családért a gyülekezet közösségében.

Kochné Inotai Gyöngyi

Statisztika
 • 2010-ben 8 nő- és 13 férfitestvérünket temettük el.
 • 2011-ben 26 testvérünket temettük el.
 • 2012-ben 10 nő és 7 férfi testvérünket temettük el.
 • 2013-ban 14 nő és 15 férfi testvérünket temettük el.
 • 2014-ben 12 nő és 9 férfi testvérünket temettünk el.
 • 2015-ben elhunyt 22 testvérünk.
 • 2016-ban 5 férfi, 3 nő testvérünket temettük el.
 • 2017-ben 9 férfi, 14 nő testvérünket temettük el.