Az ünnep igazi értékét az adja meg, hogy nemcsak emlékezünk Jézus születésére, hanem majd egyszer ismét eljön hozzánk, és mi várjuk őt.

Advent első vasárnapjával megkezdődött az egyházi évnek az az időszaka, amikor Jézus Krisztus eljövetelére, az ő születésére, a karácsony ünnepére készülünk várakozással, a hetente meggyújtandó gyertyák fényében.

Aki igazán széppé szeretné tenni karácsonyát, az az adventi készület során nem feledkezik meg arról, hogy Jézus eljövetele nemcsak Betlehemben valósult meg a szent éjszakán, és nem is csupán az idők végén fog újból megtörténni, hanem Isten házában, a templomban időről időre megismétlődik.

2018.december 1-én gyújtottuk meg gyülekezetünkben az adventi koszorú első gyertyáját. Erre az alkalomra Győri János Sámuel lelkész jött el igét hirdetni, aki rövid film- bejátszással időben visszatért az 1984. évre, ahol megszólalt Hoffmann Mária egykori kántorunk és Halász Mihály „harang-mester”is. Nagyon megható volt a visszaemlékezés. Utána Koch Boglárka kántor orgona játékával, és Racskó Eszter orgonaszakos hallgató orgona játékkal és énekkel színesítették a programot. A gyülekezet kórusa Simon Péter karnagy vezényletével szolgálta az ünnepet, akik ebben az évben ünnepelhették megalakulásuk 20. évfordulóját. A gyülekezet felügyelője, Zuschlag János köszöntötte őket és volt karvezetőjüket, Kernné Tuba Erzsébetet, kedves szavakkal, virággal és egy nagy tortával, a jelenlegi karnagyot pedig egy palack borral.

Az ünnepi gyertyagyújtás után szeretetvendégségre voltak hivatalosak a gyülekezeti tagok és vendégek. A hagyományos sült kolbász és forralt bor, sütemény volt a kínálatban. Kihasználva a jó lehetőséget, a résztvevők találkoztak és jót beszélgettek egymással.

Videók és fotók: Zuschlag János

Szöveg: Siklósi Mária