Nagyheti alkalmaink

Nagyheti alkalmaink

2011. április 21-én, nagycsütörtökön 9 órakor istentisztelet az Idősek Otthonában, 17 órakor istentisztelet, 22-én, nagypénteken 10:30-kor úrvacsorai istentisztelet, 17 órakor passió-olvasás, 23-án, nagyszombaton felnőtt-keresztelő és konfirmáció a gyülekezetünkben...
Virágvasárnap

Virágvasárnap

2011. április 17-én, virágvasárnap 10 órakor kezdődik templomunkban a konfirmációi istentisztelet, melyre szeretettel várjuk a hozzátartozókat, az egy és több éve konfirmáltakat, valamint gyülekezetünk minden...

Zenei élet, Kórus

Elkészült “Zenei élet” rovatunk illusztrációja. Olvashat és képeket láthat az orgonánkról, kántorainkról, kórusainkról és a templomunkban lezajlott koncertekről. Keresse...