2011. április 21-én, nagycsütörtökön

9 órakor istentisztelet az Idősek Otthonában, 17 órakor istentisztelet,

22-én, nagypénteken

10:30-kor úrvacsorai istentisztelet, 17 órakor passió-olvasás,

23-án, nagyszombaton

felnőtt-keresztelő és konfirmáció a gyülekezetünkben

24-én, húsvét vasárnap és 25-én, húsvét hétfőn

10:30-kor kezdődik az ünnepi úrvacsorai istentiszteletet.