2012. június 8-án a Paksi Evangélikus Egyházközség templomában tartotta közgyűlését a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye.

A közgyűlés áhítattal kezdődött, melyet Szabó Vilmos Béla esperes tartott.

Második napirendi pontként az egyházmegyei jelölő és szavazatszámláló bizottság elnöke, Koskai Erzsébet egyházaskozári lelkész tájékoztatója hangzott el az egyházközségektől és testületektől érkezett jelölésekről. Ezt követően Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő vezetésével lezajlott az egyházmegyei tisztségviselők és egyházmegyei küldöttek választása a magasabb egyházi fórumokra, majd beiktatták a megválasztottakat.

Képeink ezen az ünnepi alkalmon készültek.

Szöveg és képek: Kochné Inotai Gyöngyi