„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn3,16)

Nagypéntek a legnagyobb és a legszomorúbb ünnepünk. Ezen a napon Krisztus szenvedésére, kereszthalálára emlékezünk. A gyász színe a fekete. A 18. század óta egyházunkban is a nagypénteki és nagyszombati liturgikus szín a fekete. Beborítja az oltárt, szószéket. A szószéken a fehér rátétes kereszt, a virág nélküli oltáron a fehér töviskorona a kereszttel szimbolizálja a nagyhét szomorú eseményét.

„Ó Krisztusfő, sok sebbel Meggyötrött, vérező,
Te szúró tövisekkel Megkoronázott Fő,
Fény, dicsőség volt részed, Most gúnyt űznek veled.
Megcsúfolt és lenézett Szent Fő, köszöntelek.”

(200.sz. ének)

Korábbi írások ebben a témában az ‘Oltárterítőink’ aloldalon >>

Kochné Inotai Gyöngyi