2011. december 4-én egy ötödéves teológus hallgató szuplikál gyülekezetünkben.

Az offertórium a lelkészképzés célját szolgálja.