Nagyszámú érdeklődő jelenlétében, ünnepi keretek között zajlott le 2017. június 10-én Sólyom Károly: Egy evangélikus gyülekezet a Duna partján – című könyvének bemutatója a paksi evangélikus templomban.

A reformáció 500. évfordulójára a Paksi Evangélikus Egyházközség a Sólyom család segítségével megjelentette Sólyom Károly esperes, püspök helyettes, a gyülekezet egykori lelkésze, Paks város díszpolgára 1991-ben, kéziratos formában közzétett gyülekezettörténeti munkáját. A második, bővített kiadás előszavát Nepp Éva, jelenlegi lelkész írta, az 1989-től eltelt időszak történetét Szabó Vilmos Béla esperes foglalta össze. Az így kibővített kötetet színes fotók is illusztrálják.

A rangos kiadvány Dr. Legeza László könyvtervező és szerkesztőmunkáját dicséri. Megjelent 1000 példányban. Kapható Pakson, a parókián vagy az evangélikus templomban 1500 forintért.

 

A rendhagyó könyvbemutatót, mely felekezeti himnuszunk, az Erős vár a mi Istenünk eléneklésével kezdődött, számos vendég tisztelte meg, köztük Krähling Dániel, nyugalmazott esperes, Andorka Árpád, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye felügyelője, Pónya József, a Paksi Atomerőmű egykori vezérigazgatója, a testvéregyházak, Paks város önkormányzata, a különböző intézmények, köztük a Tolna Megyei Levéltár képviselői, a Sólyom-család, régi és jelenlegi paksiak.

A médiát Zuschlag János, presbiter, honlapunk üzemeltetője képviselte. Neki köszönhetően láthatjuk itt és az országos lutheran.hu-n ezeket a videó-felvételeket.

A könyvbemutató ünnepélyességét a Simon Péter karnagy vezette paksi evangélikus kórus ének-szolgálata és Koch Boglárka kántor orgonajátéka emelte.

Aradi András, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperesének igehirdetése, melyet a napi ige, a Fil 3,13-14 alapján tartott, adta meg a lelki ráhangolódást.

A könyv újrakiadásának körülményeiről, az előkészítő munkákról Nepp Éva lelkész beszélt.

A jogutód Sólyom-testvérek nevében a rangidős, Sólyom Csaba köszönte meg egy-egy tiszteletpéldánnyal és virággal az iniciátorok, előkészítők és közreműködők munkáját.

Pálmai István felügyelő a gyülekezet nevében csokrokat nyújtott át az előbbieknek, nem utolsó sorban Sólyom Anikónak és Évának. A férfiak, Sólyom Csaba és Tibor, valamint Dr. Legeza László gyülekezeti jubileumi címkével ellátott bort kaptak Hirczi Ferenc borász adományából.

Paks város megbízott polgármestere, Szabó Péter: „Luther nemcsak a reformáció vezéralakja volt, hanem mesterien alkalmazta korának új médiáját, a könyvnyomtatást.”

Sólyom Károly nem akármilyen korszakban tartotta a lelket a paksi gyülekezet tagjaiban, és nemcsak a lelket tartotta, hanem fel is virágoztatta az egyházközség életét.

Recenzió. Kernné Magda Irén könyvismertetése

SólyomK.recenzió.pdf

 

Dr. Legeza László: „Én hiszek az isteni gondviselésben.”  A könyv szerkesztőjének paksi kötődéseiről és a szerkesztés szempontjairól.

Az ünnepség után, az evangélikus iskolaépületben a gyülekezet vendégszeretetét élvezhették az egybegyűltek.

Kochné Inotai Gyöngyi

A képeket Zuschlag János készítette