2012. október 29-30-án hétfőn és kedden, este 5:30-kor a református templomban lesz istentisztelet.

Október 31-én, szerdán, reformáció ünnepén 5:30-kor tartunk úrvacsorai istentiszteletet az evangélikus templomban, melyet szeretetvendégség követ.