Kedves Testvérek!

Egyházunk különleges lehetőséget biztosít évek óta mindenki számára, aki szeretne felkészülni a gyülekezeti szolgálatra. Ezért rendezzük meg a presbiterképző tanfolyamokat Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. 

A magas színvonalú program lehetőséget kínál arra, hogy hitben erősödjenek, tudásban gyarapodjanak és közösségben épüljenek a kurzusra érkezők. 

Egy tanfolyam három hétvégéből áll, kiváló előadókkal, s mindig jó hangulatban.

A 2018-as tanfolyam három alkalmát júniusban, októberben és novemberben tartjuk.

Az első hétvége: június 8-10. (a tervezett őszi folytatás: október 12-14 és december 7-9). Jelentkezni lehet a presbiterkepzes@lutheran.hu címen.

A költségeket az Országos Egyház állja, csak az útiköltségről kell gondoskodni az illetőnek (vagy még jobb, ha a gyülekezetnek.)

Mellékelem a tematikát is.

Biztatunk jelentkezésre minden érdeklődőt: presbitert, leendő presbitert, gyülekezeti munkatársat, s bárkit, aki tisztség nélkül szívügyének tekinti az egyház életét és a benne folyó szolgálatot. Annak is örülünk, ha egy gyülekezetből több fős kiscsoportok érkeznek.

Jelentkezésüket várjuk május 22-ig.

PRK_Program_2018.pdf

Életükre Isten áldását kérve, szeretettel:

Dr. Hafenscher Károly

lelkész, igazgató

a MEE Zsinatának lelkészi elnöke

Presbiterképzés – 2018