Malajzia

„Selamant Datang” – így köszönnek a malajziaiak, s így köszöntöttük mi is egymást Pakson, a világimanapon.

Malajzia sokszínű ország mind etnikai mind vallási tekintetben: Malájok, kínaiak, indusok és indus keverékek alkotják társadalmát, akik az iszlám, a kereszténység, a buddhizmus és a hindu vallás hívei, és békésen élnek egymás mellett.

Ez a hazánknál három és félszer nagyobb délkelet-ázsiai ország az ellentétek országa is: Míg az egyik országrészben, a Maláj-félszigeten az emberek többsége beszél angolul, rendelkezésre állnak a modern közlekedési eszközök, addig az innen 650km távolságra lévő másik országrészben, Borneó szigetének északi részén, az esőerdőben csak vízi úton, csónakokkal lehet közlekedni. Itt az ősi, bennszülött hagyományok tovább élnek a „hosszú házakban” élő bennszülötteknél. A Maláj-félszigeten található főváros toronyházai viszont a 21. századot jelképezik, s összességében  tekintve Malajzia a világ legfejlettebb országainak egyike.

„Győzedelmeskedjen az igazság” – ez volt a témája az istentiszteleti liturgiának. Ezt olvasták fel az ökumenikus paksi istentisztelet résztvevői, egyenként vagy kórusban, s imádkoztak Malajziáért, könyörögtek az igazságosságért, az ország vezetőiért, az elnyomottakért, a gyengékért, az egyházért, erőért és bölcsességért.

Igét hirdetett Brebovszkyné Pintér Márta, aki Pakson húsz évvel ezelőtt indította el a világimanapi alkalmakat. A házigazda Szabó Vilmos Béla esperes volt, A technikáról Lenkeiné Teleki Mária református lelkész gondoskodott.

A liturgiát felolvasták: Bolláné Hegedűs Zsuzsanna, Feil Anita, Fittné Ildikó, Gadányi Józsefné, Gutai Júlia, Lenkeiné Teleki Mária, Kiss Miklós, Koch Boglárka, Kótai Jánosné, Mezősi Andrea, Nagyné Gadányi Andrea, Schukkert Ádám Gáborné, Szabó Vilmos Béla, Szabó Vilmosné, Tímár Jánosné.

Anyaggyűjtés a kiállításhoz: Bolláné H. Zsuzsa, Gadányiné Margit, Mezősi Andrea, Schukkertné Marika, Timárné Erzsike és a szerző.

Szeretetvendégség: evangélikus asszonyok

Szervezés, kiállítás-rendezés, országismertetés és a fenti beszámoló:

Köszönet mindenkinek!

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi
Videók: Barad Réka Anna

Ökumenikus Világimanap 2012 – Malajzia

Ökumenikus Világimanap 2012