Március 27-én, szerdán 17 órakor bibliaóra az iskolaépületben,

március 28-án, nagycsütörtökön 9 órakor az Idősek Otthonában, 17 órakor az iskolaépületben,

március 29-én, nagypénteken 10:30-kor a templomban lesz istentisztelet (utóbbi úrvacsorával).

Nagypénteken 17 órakor passió-felolvasás lesz templomunkban.

Húsvét ünnepén és húsvét második napján 10:30-kor kezdődnek az istentiszteletek, melyeket úrvacsora-vételi lehetőség követ.