Szentháromság ünnepe utáni utolsó (örök élet) vasárnappal véget ér az egyházi esztendő. Ilyenkor alkalom nyílik a visszatekintésre”- vezette be a mai oltári szolgálatot Nepp Éva lelkésznő. Az évben elhunytak hozzátartozói meghívót kaptak erre az istentiszteletre, hogy a gyülekezettel együtt emlékezzenek azokra, akiknek helye üresen maradt templomunkban.

Az igehirdetést megelőző rövid megemlékezésen a konfirmandusok is (Jilling Marcell, Krausz Anna, Rauth Adrienn, Sápi Vivien, Vajda Zoltán) szerepet kaptak Weöres Sándor két versének felolvasásával, majd meggyújtottak egy-egy mécsest, amikor a lelkésznő egyenként felolvasta az eltávozottak nevét, s azok korát. Hozzáfűzte közös reménységünket: „Bízunk, hogy ezek a nevek felolvastatnak majd a végső napon is.

A gyülekezeti énekek (Hadd menjek, Istenem; Ó segíts, Jézus, te fény vagy és élet!) és az orgonaszólók (Gárdonyi Zoltán: Gyászinduló, Johann Seastian Bach: H-moll fantázia) is az elmélyülést szolgálták ezen a hagyományteremtésre méltó  alkalmon.

Kochné Inotai Gyöngyi