Online istentiszteletek, igei gondolatok

Paksi Evangélikus Egyházközség Advent

Cseh Tamás: Karácsony

Igei gondolatok 2020.05.22.

„A Lélek is segít a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8,26)

A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelője

Igei gondolatok 2020.05.21.

 „Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!” (Zsolt 110,1)

 

A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelője

Igei gondolatok 2020.05.20.

„Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek.” (Márk 11,24)

A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelője

Igei gondolatok 2020.05.19.

Jézus Kriusztus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek!” (Jn 16,23)

 

A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelője

Igei gondolatok 2020.05.18.

” Bizonyosan megkegyelmez az ÚR, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked.” (Ézs 30,19)

A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelője

Igei gondolatok 2020.05.14.

„Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van?” (2 Kor 13,5 a-c)

A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelője

Igei gondolatok 2020.05.13.

„Egyedül te ismered minden embernek a szívét…” (1Kir 8,39)

A felvételt és képeket készítette: Zuschlag János gyülekezetünk felügyelője