Tisztelt Egyházközség!

A Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének 2018. április 27-én tartott közgyűlésén véglegesítette a kerületi felügyelő jelöltek névsorát. Ez alapján a jelölőbizottság nevében megküldöm a végleges névsort.

Kerületi felügyelőjelöltek névsora:

  • Font Sándor, soltvadkerti presbiter
  • Haba Gábor, újpesti felügyelő
  • ifj. Zászkaliczky Pál, rákoskeresztúri peresbiter

A jelölőbizottság felkéri az egyházközség elnökségét, hogy a kerületi felügyelőválasztó presbiteri ülést szabályszerűen hívja össze 2018. MÁJUS 8-15. napja közötti időpontra, melynek keretében tartsa meg a felügyelőválasztó presbiteri ülést.

A szavazatokat szabályos aláírásokkal és bélyegzővel ellátva, kettős zárt borítékban elhelyezve 2018. MÁJUS 18-ÁN ÉJFÉLÉG kell postára adni.

Küldési cím: SZAVAZATBONTÓ BIZOTTSÁG (Püspöki Hivatal) 1088 BUDAPEST, PUSKIN U. 12.

Font_Sandor_bemutatkozas.pdf

Haba_Gabor_bemutatkozas.pdf

Zaszkaliczky_Pal_bemutatkozas.pdf

Testvéri szeretettel:
Kendeh György