Mangesius (Halász) Katalin 2012. február 10-én ünnepelte 90. születésnapját. A köszöntésére érkező Szabó Vilmos Béla esperest és feleségét, Pálmai István felügyelőt és e sorok íróját az előszobába sietve fogadta.

A gyülekezet nevében felügyelő úr egy csokor virágot nyújtott át, esperes úr Varga Gyöngyi Áldáskönyvével ajándékozta meg.

„Szívesen olvasok! Az Evangélikus Életet az utolsó betűig elolvasom!”- mondta Kató néni.

Beljebb, az asztal körül helyet foglalva, közösen énekeltük el „Az Úr csodásan működik” kezdetű éneket, majd együtt adtunk hálát az ünnepelt életéért és imádkoztunk mindnyájunkért. Az Úrtóltanult imádsággal fejeződött be a rövid áhítat.

Kató néni mesélt életéről, melynek csaknem felét Ausztráliában töltötte. Ennek kapcsán átmenetileg elvesztette magyar állampolgárságát, de amint lehetett, visszaigényelte azt. 14 éve újra itthon él, de az ausztrál ismerősök születésnapi üdvözlőlapjai is jelzik, hogy ott sem feledkeztek el róla. Az itteni rokonság, akik vendéglátásunkról is gondoskodtak, egy albumban összegyűjtötte Kató néni fényképeit, életútjának dokumentumait, melyet nagy örömmel mutatott meg nekünk.

Búcsúzáskor esperes úr megköszönte Kató néni gyülekezetünknek nyújtott eddigi támogatását.

K.I.Gy.