A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeti munkatárs-képző tanfolyamot indított 2012 őszén Pakson. A tanfolyamon a Tolna-Baranya megyei Evangélikus Egyházmegyéből vettek részt gyülekezeti tagok.

A képzés célja az volt, hogy olyan gyülekezeti munkatársak legyenek, akik saját gyülekezetükben alkalmazni tudják az itt elhangzottakat. Különösen a gyülekezetbe való hívogatásra, lelki gondozásra és betegek, idősek látogatására kaptunk útmutatásokat, hogy milyen módon lehet ezt a feladatot elvégezni.

Ezeken kívül egyháztörténeti és bibliai ismeretekből magas szintű képzésben részesültünk. Az előadásokat az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói tartották. Élmény volt ezeket az ismereteket hallgatni, elsajátítani. A négy hétvégére szerveződött alkalmon kedves kis csapattá váltunk, akiknek öröm volt együtt lenni Krisztus közösségében.

Köszönetet mondunk D. Szebik Imre Püspök Úrnak a tanfolyam vezetéséért, Szabó Vilmos Béla Esperes Úrnak a szervezésért és mindkettőjüknek a szép áhítatokért.

A tanfolyam alkalmai lehetőséget adtak arra, hogy hitben megerősödjünk, lélekben megújuljunk. Vasárnap az előadások befejezéseként csodálatos, lelket felemelő Istentiszteleten vettünk részt, melyen bizonyítványt kaptunk a munkatársképző elvégzéséről. Könyvjutalmat is kapott minden résztvevő. Csodálatos esemény volt, hogy Püspök Úrtól áldást kaptunk további életünkre, szolgálatunkra gyülekezetünk javára és Isten dicsőségére. Úrvacsorát is vettünk.

Befejezésül idézem: „ Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” – Gal 6,10

Gadányi Józsefné