Egyházunkban 2012-ben általános választások lesznek, így gyülekezetünkben is megújítjuk a tisztségeket.

Templomunkban közzétettük a gyülekezeti névsort. Ez egyben a választási névjegyzék is, melynek ellenőrzésére, javítására, kiegészítésére 2012. február 12-ig minden gyülekezeti tagnak módja nyílik.

A névsorban szereplők ajánlhatnak az ott felsoroltak közül presbiteri, gondnoki, felügyelői, pénztárosi, jegyzői, kántori, egyházmegyei közgyűlési küldött tisztségekre arra alkalmas személyeket. Határidő: 2012. február 26.

Az ajánlásokat írásban lehet megtenni. (Formanyomtatványok is rendelkezésre állnak a templomban.) Az ajánlott személy(ek) nevén kívül az ajánló nevét is fel kell tüntetni (alá kell írni), majd a templomban elhelyezett dobozba lehet dobni a lapokat , vagy a gyülekezeti jelölőbizottság tagjainak (Haaz Antalnak, Hirczi Jánosnak vagy Kochné Inotai Gyöngyinek) lehet átadni.

A gyülekezeti választási közgyűlés időpontja: 2012. március 25., vasárnap, az új tisztségviselők eskütétele 2012. április 1., virágvasárnap.

Az új presbitérium első gyűlése 2012. április 2-án lesz.