Számvevőszék

A Paksi Evangélikus Gyülekezet Számvevőszéke

A Számvevőszék a Gyülekezet közgyűlésének felhatalmazása alapján, az országos állami és egyházi törvények figyelembevételével végzi munkáját. A zárszámadás vizsgálata során áttekintjük a bevételek alakulását, az óvatosság elve alapján értékeljük a tervezéskor annak megalapozottságát. Majd a kiadások tartalmát és jogszerűségét vizsgáljuk (megfelelés az országos és az egyházi, presbitériumi előírásoknak). A pénzügyi helyzet elemzése során a banki számlák, házi pénztár egyenlegét; a vagyoni és biztosítási helyzetet, valamint a szabályszerűséget, a könyvelési rendszert tekintjük át.

A számvevőszék összetétele: Pámer Zoltán elnök, dr. Grosch József, Huber Pálné, Mutz Ádámné, Siklósi Mária és Véhmann Éva tagok. A munkánkat közreműködésével segíti Régi Zoltánné pénztáros. A jegyzőkönyv ismertetésénél Pálmai István felügyelő és Szabó Vilmos Béla esperes-lelkész mindig jelen van.

Pámer Zoltán
elnök