2012. április 4-én, szerdán és április 5-én, nagycsütörtökön 17 órakor esti istentiszteletet tartunk az evangélikus iskolaépületben.

Április 6-án, nagypénteken, délelőtt 10:30-kor templomi istentisztelet lesz úrvacsorával, 17 órakor passióolvasás szintén a templomban.

Húsvét ünnepén (április 8-án, vasárnap) és húsvét második napján (április 9-én, hétfőn) 10:30-kor kezdődnek az istentiszteletek.