Hírarchívum

Mutatott év: 2010

Szűrés törlése
Ádventi gyertyagyújtás 2010
Létrehozva: 2010. december 1. » Címkék: Adventi beszámolók, Beszámolók

A már hagyománnyá vált ádventi gyertyagyújtásra 2010. november 27-én a paksi Roger Schillig fúvószenekar fújta a gyülekezőt az evangélikus templomban.
Rövid műsoruk után Szabó Vilmos Béla esperes köszöntötte házigazdaként az egybegyűlteket, majd az evangélikus kórus énekelt.

Dr. Hafenscher Károly lelkész, a révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ igazgatója látta el az áhitat szolgálatát.

Gadányi Andrea és hittanosainak rövid irodalmi műsora után, a gyülekezet éneke alatt, az angyalkák meggyújtották a nagy ádventi koszorún az első gyertyát. Ezt követően Koch Boglárka kántor orgonált.

A templom teraszáról szóló fúvószene mellett kolbászsütés, forralt bor várta az udvaron a vendégeket és süteménykóstolással folytatódott a beszélgetés az iskolaépületben.

Kochné Inotai Gyöngyi

Egyházmegyei presbiteri csendes nap 2010

Beszámoló egy novemberi eseményről

Kettős eseményre gyűltek össze a Tolna-Baranya Egyházmegye presbiterei 2010. november 20-án, szombaton a paksi evangélikus templomban.

Szabó Vilmos Béla esperes nyitó áhítata után, a délelőtti program részeként a presbiteri csendesnap két előadása és az azokat követő beszélgetések kapcsán gondolkodhatott el a mintegy 100 jelenlévő a hit, valamint a testi-lelki egészség kapcsolatáról, kölcsönhatásáról.Az első előadásban Dr. Koch Béla, a Pakson régebben, már e témakörben előadást tartott– egyébként paksi kötődésekkel rendelkező – családorvos beszélt személyes tapasztalati alapján arról, hogy a hit hogyan befolyásol bennünket életünk nehéz szakaszaiban, a betegségben és az ebből a világból való kilépésünket közvetlenül megelőző időszakban. Lebilincselő előadásában számos olyan példát ismertetett, amelyben egyértelműen bebizonyosodott, hogy az élő istenhit segíteni tud mindenkit betegségben, gyengeségben, elmúlásban.

Ha a paksi evangélikusoknál rendezvény van, akkor a zenének is komoly szerep jut. Ez alkalommal, a második előadás előtt, a paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanáraiból álló kamarazenekar előadása azt bizonyította, hogy a hit és a megszólaltatott zene együttesen képes megérinti a lelkünket.

A délelőtti program második előadásában a lelki bajokat, a gyászt, illetve a hittel való kapcsolatukat elemezte szintén magával ragadó előadásában Nepp Éva bajai lelkész – akinek egyébként szintén vannak paksi gyökerei.Mindkét előadás – a hozzászólásokkal együtt – mélyen elgondolkodtató volt, és a hitünk titkaiba hatolt.

Az előadásokhoz kapcsolódóan az egyik résztvevő egy könyvre hívta fel a figyelmet. William Paul Young: A viskó című regénye az ember megbocsájtó képességének olyan magasságát és mélységét tárja fel, ami miatt kihagyhatatlan az elolvasása.   
A délelőtti programot követő szerény ebéd után, Koskai Erzsébet esperes-helyettes asszony áhítatát követően, az egyházmegye „hivatalosságai” megtartották az egyházmegye ez évi közgyűlését - Andorka Árpád felügyelő elnökletével.

Pálmai István
felügyelő

Koch Béla előadásáról

Koch Béla előadását Hitről és betegségről hallgattam máskor is. Személyes jó ismerősöm és rokonom. Orvosként és barátként is mellettem állt betegségem idején, aggódva figyelte állapotom alakulását.

Egyet értek vele, hogy annak az embernek, akinek van hite könnyebben megy a gyógyulás.A nehézségek idején van kire rábízni az életünk terhét.

Először én is „harcban álltam” Istennel, amiért beteg lettem. Aztán lelkészi segítséggel és imádsággal rábíztam életemet Istenre.

Az előadás napján (november 20-án) volt 20 éve, hogy leukémiás betegségemben 7 hónap után először hazajöhettem a kórházból.

Most lehetőségem volt ezért is köszönetet mondani ennyi év után is.

Gyógyulás után pedig nem szabad megfeledkeznünk a hálaadásról sem.

Úgy érzem azóta több módon is próbálom megköszönni Istennek, hogy megtartott engem, mert terve van az életemmel.

Számomra most a legnagyobb örömet az jelenti, hogy lányom az egyházunkban hitoktatóként szolgálja Istent, általa én is tudok valamit visszaadni a kegyelemért amit betegségem idején kaptam.

Kívánom mindenkinek, hogy bátran forduljon Istenhez betegségben, bajban, mert Ő tudja formálni életünket és segítséget nyújt a hozzá fordulóknak.

Én megtanultam, hogy nemcsak a jót kell elfogadnunk, hanem a rosszat is, mert egyedül az Úr tudja, hogy mit, miért cselekszik velünk és mi jó nekünk. Hála érte.

Gadányi Józsefné

Hoffman Ádámné beszámolója az országos presbiterképzésről (2010. október 15-17., Révfülöp)
Létrehozva: 2010. október 20. » Címkék: Presbitérium - beszámolók, Presbitérium, Beszámolók

"Uram, szavaiddal formálj engem,
hogy másokhoz forduljak!"

Az Országos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont a két és fél napos továbbképzésnek, melynek témája : az egyház története, struktúrája, a presbitérium kötelessége és a Biblia volt. Az ország különböző tájairól érkeztünk. (Pápa-Csurgó-Csabacsűd-Paks…).Reggel 8-tól este 10-ig egy emberként éltünk, hallgattuk a neves előadók fantasztikus tapasztalatait, érdekes előadásait, mely "Oltártól oltárig" vezetett: közös úrvacsora, istentisztelet, minden, ami szent, ami lélekemelő.

 Paksot Pálmai István felügyelő, Endrődi Józsefné, Tímár János és Schukkert János presbiterek, Régi Zoltánné pénztáros és Hoffman Ádámné jegyző képviselte.

Nemcsak egyházi ismereteink gyarapodtak, hanem lélekben is sokat épültünk.

Hoffman Ádámné

Családi Nap 2010
Létrehozva: 2010. október 15. » Címkék: Családi Nap beszámolók, Beszámolók

Isten áldása

Gyülekezetünk évről évre a cseresznyési iskolában tartja a családi napot.

A változó időjárás ellenére is elmondhatjuk: az Úr kegyes hozzánk. Minden évben ragyogó napfényben - fenyves erdőtől övezve - élvezzük e napon a természet szépségét: a fű zöldjét, az ég kékjét és a békeszerető emberek társaságát is. Kicsik és nagyok, egyedülállók és családosak egyaránt.

Vendégelőadónk, Némethné Tóth Ildikó mohácsi lelkésznő is ezeknek az értékeknek a fontosságára irányította a figyelmet a Teremtés hete alkalmából. "Körkép a Földről - kórkép az emberiségről " című előadása az emberi felelősség szükségességét hangsúlyozta. Megidézte Albert Schweizer szellemét is: "Az ember uralkodik a természeten, mielőtt megtanult volna uralkodni önmagán!". Al Gore Kellemetlen igazság című filmjére is történt utalás.

A gondolatébresztő előadás után "birtokba vettük" az iskolát! Gőzölgött az ebéd, fogytak a sütemények, megkezdődött a baráti beszélgetés a zöldben. Volt aki lovagolt, volt aki kocsikázott, vagy pingpongozott.

Egyszóval: mindannyian élveztük az Úr adományát!

Szöveg: Hoffman Ádámné
Fotók: Bolláné Hegedűs Zsuzsanna

2010. szeptemberétől Gadányi Andrea a hitoktatónk
Létrehozva: 2010. szeptember 21. » Címkék: Presbitérium - beszámolók, Presbitérium

Rövid bemutatkozása:
1984. június 18-án születtem Szekszárdon. 1984. szeptember 9-én kereszteltek meg a Paksi Evangélikus Templomban, 1998-ban konfirmáltam.
Általános és középiskolai tanulmányaimat Pakson végeztem a Bezerédj István Általános Iskola, valamint a Vak Bottyán Gimnázium tanulójaként.
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem mint magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 2010 januárjában.
Az egyetemen kötelező tantárgyaim mellett számos egyháztörténettel és Bibliaismerettel kapcsolatos kurzust is elvégeztem.

Nyomkereső Hittan-tábor 2010
Létrehozva: 2010. szeptember 2. » Címkék: Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók, Beszámolók, Ifjúság

Fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Egyházfenntartói járulék
Létrehozva: 2010. április 5. » Címkék: Felhívás

Egyházfenntartói járulék: 5000Ft/fő/év

Kérjük, támogassa adója 1%-ával gyülekezetünket! Adószámunk: 19233088-1-17

A Paksi Evangélikus Egyházközség számlaszáma: 10404326-43212101

Bibliák, Énekeskönyvek, Evangélikus Élet, egyéb olvasmányok kaphatók a templomban vagy a lelkészi hivatalban.

Ökumenikus világimanap 2010
Létrehozva: 2010. március 8. » Címkék: Világimanap beszámolók, Beszámolók

Kamerunba utazhattak – gondolatban - azok az érdeklődők, akik 2010. március 5-én a paksi (volt) evangélikus iskolába eljöttek. Autentikus kameruni zenével és ottani szokás szerint pirított földimogyoróval fogadtuk a vendégeket. Egy kis kiállítás, melynek tárgyai és textíliái között számos eredeti afrikai volt, segítette az illúziót. A diaképes előadás az ország földrajzát, történelmét, etnikai, nyelvi, vallási megoszlását, gazdaságát, kultúráját, jellegzetes ételeit mutatta be dióhéjban, kitérve a nők életmódjára, az ottani problémákra.

Színes ruhákba öltözött nők csoportja vonult be zenére, kezükben ütőhangszerekkel, a liturgia felolvasására. A hallgatósághoz hasonlóan itt is mindhárom felekezet (evangélikus, katolikus, református) képviseltette magát. „Minden mi él, Istent dicsérje!” – ennek jegyében kezdődött az istentisztelet. Imádságra hívtak azzal a tudattal, hogy Istenünk közel van hozzánk, ha hosszú a szárazság és nem terem a föld, vagy ha árvizek jönnek, földcsuszamlások és más katasztrófák. A bűnbánat és bocsánatkérés után újra a magasztalás következett. Az olvasmány az Apostolok cselekedeteiből Pál, Szilász és a szolgálóleány történetét mutatta be. Az Ézsaiás 42:10-17. felolvasása, majd az igehirdetés következett, melyet ezúttel Ráczné Pethő Ildikó végzett. A könyörgésekre mindannyiszor közösen válaszoltunk: „Isten nem fog elhagyni bennünket”

Jó arra gondolni, hogy velünk egy időben, szerte az országban s a nap folyamán a Föld csaknem 200 országában több ezer különböző felekezetű hívő imádkozott egymásért, s egy bizonyos országért, melynek asszonyai az év imanapi liturgiáját előkészítették. A keresztyén asszonyok világot átfogó mozgalma 1887-ben indult útjára. „Informáltan imádkozni- imádkozva cselekedni!” – ez az imanapok célkitűzése. Magyarország éppen 25 éve kapcsolódott be ebbe a szolgálatba. Az első paksi női imanapot Brebovszkyné Pintér Márta szervezte 1992-ben. Azóta is örömteli találkozási lehetőség számunkra ez a nap.

2011-ben Chile lesz a témánk. Önt is várjuk!

Szöveg, fotók és videó: Kochné Inotai Gyöngyi, az imanap és kiállítás rendezője