Hírarchívum

Mutatott címke: Presbitérium

Szűrés törlése
Interjúk
Létrehozva: 2018. december 5. » Címkék: Presbitérium, Interjú, Presbitérium - beszámolók

Interjú Pálmai Istvánnal


Pálmai István 2002-2018-ig, több cikluson keresztül gyülekezetünk megválasztott felügyelője volt. Szabó Vilmos Béla és Nepp Éva lelkészek mellett szolgált. A presbiteri időszakot is figyelembe véve ez több mint húsz esztendő.

Pálmai István.pdf

 

 

Beszélgetés Siklósi Mátyással

Siklósi Mátyás 17 évig volt gyülekezetünk gondnoka. A presbiterségét is beleszámítva 29 év szolgálat áll mögötte. Jelenleg tiszteletbeli presbiter.

Siklósi Mátyás.pdf

A fotókat készítette és a szöveget írta: Kochné Inotai Gyöngyi 

Választási eredmények
Létrehozva: 2018. március 28. » Címkék: Események, Felhívás, Meghívó, Presbitérium

Új lelkészünk: Nepp Éva
Létrehozva: 2015. szeptember 24. » Címkék: Általános, Presbitérium, Presbitérium - beszámolók

Paks és környéke Evangélikus Egyházközsége Isten iránti hálával és örömmel tudatja, hogy megválasztott lelkésze, Nepp Éva ünnepélyes beiktatása 2015. október 10-én 16 órakor kerül megrendezésre a Paksi Evangélikus Templomban.

Az iktatást Aradi András esperes, az igehirdetés szolgálatát Gáncs Péter püspök végzi.

Az ünnepi istentiszteletre, közgyűlésre és az azt követő szeretetvendégségre szeretettel hívja az Egyházközség Presbitériuma!

Évát 2001-ben szentelték lelkésszé, szolgálatát Budapest-Óbudán kezdte, majd Pilisen (Cegléd és Monor között) folytatta. 2004-től több mint 10 éven át a Bajai gyülekezet lelkésze volt, ahol rész vállalt a templom felújítási munkáiban és az új parókia építésében.

Éva több szálon kötődik Pakshoz és környékéhez. Célja Szabó Vilmos Béla és Sólyom Károly odaadó szolgálatának folytatása és ezzel együtt a mai kor új egyházi kihívásaira való válaszadás.

Szeretne a villám gyorsasággal változó világban egyszerre egy stabil pontot nyújtani és Isten üzenetét egy új, a templomba járó hívők mindennapjaihoz még közelebb álló hangon megszólaltatni.

A 2012-2018-as presbitérium beiktatása
Létrehozva: 2012. április 21. » Címkék: Presbitérium, Beszámolók, Presbitérium - beszámolók

A 2012-2018- as presbitérium eskütétele és ünnepélyes beiktatása 2012. április elsején, virágvasárnap, istentisztelet keretében zajlott le. Az új névsort egy korábbi hírünkben illetőleg a Presbitérium menüpont alatt olvashatják az érdeklődők.

Képeink az ünnepi alkalmat örökítették meg.

Fotók és szöveg: K.I.Gy.

A gyülekezeti választás eredménye
Létrehozva: 2012. március 28. » Címkék: Presbitérium, Beszámolók, Presbitérium - beszámolók

A Paksi Evangélikus Egyházközség 2012. március 25-én megválasztott gyülekezeti tisztségviselői:

Felügyelő: Pálmai István
Gondnok: Siklósi Mátyás
Pénztáros: Régi Zoltánné
Jegyző: Hoffman Ádámné
Kántor: Baradné Koch Boglárka
Számvevőszéki elnök: Pámer Zoltán
Számvevőszéki tagok: Dr. Grosch József, Huber Pálné, Mutz Ádámné, Siklósi Mária, Véhman Éva
Egyházmegyei küldött: Koch Józsefné

Presbiterek:

Endrődi Józsefné
Fodor Zoltán
Dr. Grosch József
Haaz Károly
Halász Gábor
Hirczi Ferenc
Kiss Miklós
Kónya Ferenc
Kótai János
Krizák Ferenc
Mattern János
Nagyné Gadányi Andrea
Nepp József
Schmitzberger József
Schukkert Ádám Gábor
Schweigert József
Tímár János
Ulbert János
ifj. Zuschlag János

Gratulálunk!

Az új presbitérium eskütétele és ünnepélyes beiktatása 2012. április 1-jén, virágvasárnap lesz, a 10:30-kor kezdődő istentisztelet keretében. A beiktatott gyülekezeti presbitérium 2012. április 2-án, hétfőn 18 órakor tartja alakuló ülését az evangélikus iskolaépületben.

Gyülekezeti választó közgyűlés
Létrehozva: 2012. március 13. » Címkék: Beharangozó, Presbitérium, Presbitérium - beszámolók, Beszámolók

Értesítjük az egyházközség tagjait, hogy 2012. március 25-én, vasárnap gyülekezeti választó közgyűlést tartunk, melyen megválasztjuk gyülekezeti tisztségviselőinket, presbitereinket.

Szavazásra jogosultak a névjegyzékben szereplő személyek, akiket feltétlenül várunk.

Erős vár a mi Istenünk!

Általános tisztújítás 2012
Létrehozva: 2012. január 31. » Címkék: Beharangozó, Presbitérium

Egyházunkban 2012-ben általános választások lesznek, így gyülekezetünkben is megújítjuk a tisztségeket.

Templomunkban közzétettük a gyülekezeti névsort. Ez egyben a választási névjegyzék is, melynek ellenőrzésére, javítására, kiegészítésére 2012. február 12-ig minden gyülekezeti tagnak módja nyílik.

A névsorban szereplők ajánlhatnak az ott felsoroltak közül presbiteri, gondnoki, felügyelői, pénztárosi, jegyzői, kántori, egyházmegyei közgyűlési küldött tisztségekre arra alkalmas személyeket. Határidő: 2012. február 26.

Az ajánlásokat írásban lehet megtenni. (Formanyomtatványok is rendelkezésre állnak a templomban.) Az ajánlott személy(ek) nevén kívül az ajánló nevét is fel kell tüntetni (alá kell írni), majd a templomban elhelyezett dobozba lehet dobni a lapokat , vagy a gyülekezeti jelölőbizottság tagjainak (Haaz Antalnak, Hirczi Jánosnak vagy Kochné Inotai Gyöngyinek) lehet átadni.

A gyülekezeti választási közgyűlés időpontja: 2012. március 25., vasárnap, az új tisztségviselők eskütétele 2012. április 1., virágvasárnap.

Az új presbitérium első gyűlése 2012. április 2-án lesz.

Presbiteri gyűlés
Létrehozva: 2011. december 5. » Címkék: Beharangozó, Presbitérium

2011. december 6-án (kedden) este 18 órakor presbiteri gyűlés lesz az evangélikus iskolaépületben.

Presbiteri gyűlés
Létrehozva: 2011. június 17. » Címkék: Beharangozó, Presbitérium

Szeretettel hívjuk és várjuk a 2011. június 20-án, hétfőn este 18 órakor tartandó presbiteri gyűlésünkre.

Pálmai István
felügyelő

Szabó Vilmos Béla
esperes

Presbiteri gyűlés
Létrehozva: 2011. február 28. » Címkék: Beharangozó, Presbitérium

Kedves Testvérünk!

Szeretettel hívjuk és várjuk 2011. március 07-én (hétfőn) este 18 órai kezdettel presbiteri gyűlésre, melyet az iskola épületében tartunk.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Pálmai István
felügyelő

Szabó Vilmos Béla
lelkész, esperes

Hoffman Ádámné beszámolója az országos presbiterképzésről (2010. október 15-17., Révfülöp)
Létrehozva: 2010. október 20. » Címkék: Presbitérium - beszámolók, Presbitérium, Beszámolók

"Uram, szavaiddal formálj engem,
hogy másokhoz forduljak!"

Az Országos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont a két és fél napos továbbképzésnek, melynek témája : az egyház története, struktúrája, a presbitérium kötelessége és a Biblia volt. Az ország különböző tájairól érkeztünk. (Pápa-Csurgó-Csabacsűd-Paks…).Reggel 8-tól este 10-ig egy emberként éltünk, hallgattuk a neves előadók fantasztikus tapasztalatait, érdekes előadásait, mely "Oltártól oltárig" vezetett: közös úrvacsora, istentisztelet, minden, ami szent, ami lélekemelő.

 Paksot Pálmai István felügyelő, Endrődi Józsefné, Tímár János és Schukkert János presbiterek, Régi Zoltánné pénztáros és Hoffman Ádámné jegyző képviselte.

Nemcsak egyházi ismereteink gyarapodtak, hanem lélekben is sokat épültünk.

Hoffman Ádámné

2010. szeptemberétől Gadányi Andrea a hitoktatónk
Létrehozva: 2010. szeptember 21. » Címkék: Presbitérium - beszámolók, Presbitérium

Rövid bemutatkozása:
1984. június 18-án születtem Szekszárdon. 1984. szeptember 9-én kereszteltek meg a Paksi Evangélikus Templomban, 1998-ban konfirmáltam.
Általános és középiskolai tanulmányaimat Pakson végeztem a Bezerédj István Általános Iskola, valamint a Vak Bottyán Gimnázium tanulójaként.
A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem mint magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár 2010 januárjában.
Az egyetemen kötelező tantárgyaim mellett számos egyháztörténettel és Bibliaismerettel kapcsolatos kurzust is elvégeztem.