Hírarchívum

Mutatott címke: Beszámolók

Szűrés törlése
Konfirmandus tábor
Létrehozva: május 17. » Címkék: Beszámolók, Ifjúság

Ha már itt az április, annak is az első hétvégéje, akkor az csakis a konfirmandus táborról szólhat. Négy iskola –egymást ismerő, vagy nem ismerő- diákjai gyűlnek ilyenkor össze. Hagyományosan Kismányokon.

Már a helyszín is figyelmet felkeltő. Egy nagyjából kihalt lutheránus gyülekezet megüresedett paplakja ad a tábornak otthont, felhívván a figyelmet, hogy erre a sorsa jut mindenki, aki nem veszi komolyan a maga hitét, közösségét.

Bolondozás és tanulás egyszerre van jelen ebben a huszonnégy órában. A hosszú, éjszakába nyúló beszélgetések, egymás ugratása, a közös séták mind a fiatalok együvé tartozásának erősítését, az evangélikus összetartozást szolgálják.

Jók is ezek az együttlétek, az ember-emberrel személyes találkozók, bár a magát modernként feltüntető, egyre inkább elgépiesedő világunk megteszi a hatását. Egyre nehezebben megy a közös éneklés, ami pedig egy szólamra hangolja a lelkeket, és egymás mellett ülve is inkább a telefonok fénye világítja meg az arcokat. Mindinkább több időt szánunk egymás helyett a gépre. Itt fogalmazódott meg bennem a Hegyibeszéd parafrázisaként: Boldogok, akik le tudják tenni a mobilt, mert ők megismerhetik a mennyet. Csak akarni kell. Az április végi konfirmációig pedig még a Kátét forgatni, melyhez ezúton is sok sikert kívánunk.

Képek és szöveg: Nagy Zoltán

Országos hittanverseny
Létrehozva: május 17. » Címkék: Beszámolók, Ifjúság

Március 30-án az Országos Hittanverseny döntőjére utaztunk Budapestre az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Hittanosaink két korcsoportban, 1-2. évfolyamon valamint 5-6. évfolyamon, mérettettek meg. A hittanverseny idei témája Jézus élete volt Lukács evangéliuma alapján. Az 1-2. évfolyam országos 10. helyen, míg az 5-6. évfolyam 14. helyen végzett. A versennyel párhuzamosan színesebbnél színesebb gyerekprogramokkal készültek a szervezők.

A versenyzők névsora:

1-2. évfolyam: Hum Eszter, Mittler Ármin, Nagy Zoltán, Péri Ádám

5-6. évfolyam: Bana Zétény, Katics Barnabás, Kiss Virág, Krizák Adél

A felkészítők: Nepp Éva, Nagyné Gadányi Andrea, Nagy Zoltán

Képek és szöveg: Nagyné Gadányi Andrea

Karácsonyi gyermek-istentisztelet
Létrehozva: január 17. » Címkék: Beszámolók, Istentiszteletek

Hagyományainkhoz híven, december 23-án, a gyerekek örömteli közreműködésével átélhettük Jézus születésének történetét, melyet énekekben, versekben és a betlehemi történetben adtak elő.

A szeretet üzenetét a lelkésznő és a hitoktatók áldozatos munkája révén tolmácsolták a gyerekek. Családias légkörben töltöttük el ezt az áldott órát, melyben együtt lehettünk: az Úr, a gyerekek, szülők, nagyszülők és az egész gyülekezet. Lelkünket áthatotta Isten mindent felülmúló szeretetének érzése, a HÁLA.

Az istentisztelet után minden jelenlévő gyerek örülhetett az ajándékcsomagnak.

Kérjük Istent, hogy a karácsony ünnepén átélt szeretet és béke maradjon velünk minden napon, így tapasztalva meg áldását.

Erős vár a mi Istenünk!

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg: Fillér Ferencné

Képek és videók: Zuschlag János

Püspökválasztás
Létrehozva: 2018. február 8. » Címkék: Beszámolók

Paksi Gyülekezetünk adott otthont a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökjelöltjeivel való találkozóra. A zsúfolásig megtelt templomban személyesen ismerhették meg a Bács-Kiskun és Tolna-Baranyai gyülekezetek vezetői Aradi György, Kondor Péter, Szeverényi János, Vető István jelölteket és megválasztásuk esetén püspöki szolgálatukkal kapcsolatos elképzeléseiket, jövőbeli terveiket.

Írta: N. É.

Videók: Zuschlag János

Gyermekek karácsonyi műsora
Létrehozva: 2018. január 4. » Címkék: Beszámolók

Az idén – 2017-ben – december 17. napján került sor a vasárnapi istentisztelet keretében a gyermekek karácsonyi műsorának előadására.

A lelkész köszöntőjét és felvezetését több előadás követte, amelyeknél legfeljebb időrendi sorrendet állíthatunk fel, az előadások színvonala tekintetében nem állítható rangsor, hisz mindenki a maga műfajában és legfőképp korosztályának megfelelően a legjobbját nyújtotta. Olyan előadásokra került sor, mint orgonajáték, trombita előadás orgona kísérettel, és a gyermekkórus előadása, melyet szép szóló ének is színesített.

Ami mégis kiemelhető az előadott darabok közül, az a gyermekek számos próbát követően létrejött, mókás mondatokkal és jelenetekkel is megtűzdelt, Jézus születésének bibliai történetét megtestesítő előadása, melynek létrejöttéhez elengedhetetlen volt a hitoktatók, valamint a gyermekek szüleinek odaadó segítsége.

Az istentiszteleten szinte minden pad megtelt, a gyülekezet tetszéssel fogadta a műsort.

A Jézuska is megérkezett az előadás végére, és ajándékcsomagokkal kedveskedett a gyermekek részére.

A cikket írta:  Nepp József

Fotók: Árkiné Zuschlag Teréz és Horváth Zoltán

Biciklitúra a volt konfirmandusokkal 2017. szept. 9-én

Kölesdre vezetett az első biciklitúra a volt kondirmanddusokkal. Egy maroknyi csapat vállalta, hogy rögtön az elején belevágjon a közel 60 km-es távba.

Gyülekezeti kirándulás
Létrehozva: 2017. szeptember 27. » Címkék: Beszámolók, Kirándulások

Budapesten voltunk a Reformáció elindulásának 500. évfordulója alkalmából. Utunk során a Magyar Nemzeti Múzeum "Ige idők" jubileumi kiállítását, az Evangélikus Múzeumot valamint a Kálvin-téren található "Reformáció 500." köztéri installációt tekintettük meg.

 Fotók: Nepp Éva

Bartók és blues a paksi evangélikus templomban
Létrehozva: 2017. július 13. » Címkék: Beszámolók

Immár 5. alkalommal szólaltak meg a hagyományos templominak nem éppen nevezhető zenei stílusban a Gasztroblues Fesztivál részeként az evangélikus templomi koncerten a világzene legkülönbözőbb ág-bogainak dalai.

A koncert bevezetőjeként az evangélikus gyülekezet nevében elmondott köszöntésnek része volt a reformáció 500. évfordulójának megemlítése mellett Luther zenéről írt gondolatainak felidézése, valamint a remény kifejezése is, hogy a Gasztroblues Fesztivál jövőjének az evangélikus templomi  koncert is része maradhat, és a most még meglévő gyülekezeti befogadó készség nem változik meg számottevően az elkövetkező esztendőkben.

A paksi gyülekezet korábbi lelkésze, Szabó Vilmos Béla és az idén 25. alkalommal megrendezett fesztivál evangélikus főszervezője, Gárdai György korábbi megállapodása alapján és a presbitérium jóváhagyásával megrendezett koncertsorozat idei rendezvényén nagyszámú hallgatóság előtt igazi zenei csemegeként volt hallható többek között a lengyel SBB zenekar billentyűse, az amerikai blues énekes Anne Popovic, a fesztiválszervező Gárdai György komolyzenét játszó lánya, Gárdai Viktória és unokája, valamint Bartók több művét rock stílusban megszólaltató Török Ádám, Papp Gyula és Kézdy Luca.  A Bartók on Rock című produkció különleges zenei világa a koncert hallgatósága emlékezetében vélhetően hosszú ideig megmarad…

A templomi koncertek bevételeit a szervezők hosszú évek óta átadják testvérvárosunk, Visk magyar óvodája számára. A nagy nehézségek ellenére felépült és már működő óvodáért kapott adományokat a Viski Református Gyülekezet lelkipásztora, Jenei Károly köszönte meg.

Isten áldja meg viski magyar testvéreinket!

Pálmai István

felügyelő

Sólyom Károly könyvének bemutatójáról
Létrehozva: 2017. június 16. » Címkék: Beszámolók, Reformáció 500

Nagyszámú érdeklődő jelenlétében, ünnepi keretek között zajlott le 2017. június 10-én Sólyom Károly: Egy evangélikus gyülekezet a Duna partján - című könyvének bemutatója a paksi evangélikus templomban.

A reformáció 500. évfordulójára a Paksi Evangélikus Egyházközség a Sólyom család segítségével megjelentette Sólyom Károly esperes, püspök helyettes, a gyülekezet egykori lelkésze, Paks város díszpolgára 1991-ben, kéziratos formában közzétett gyülekezettörténeti munkáját. A második, bővített kiadás előszavát Nepp Éva, jelenlegi lelkész írta, az 1989-től eltelt időszak történetét Szabó Vilmos Béla esperes foglalta össze. Az így kibővített kötetet színes fotók is illusztrálják.

A rangos kiadvány Dr. Legeza László könyvtervező és szerkesztőmunkáját dicséri. Megjelent 1000 példányban. Kapható Pakson, a parókián vagy az evangélikus templomban 1500 forintért.

 

A rendhagyó könyvbemutatót, mely felekezeti himnuszunk, az Erős vár a mi Istenünk eléneklésével kezdődött, számos vendég tisztelte meg, köztük Krähling Dániel, nyugalmazott esperes, Andorka Árpád, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye felügyelője, Pónya József, a Paksi Atomerőmű egykori vezérigazgatója, a testvéregyházak, Paks város önkormányzata, a különböző intézmények, köztük a Tolna Megyei Levéltár képviselői, a Sólyom-család, régi és jelenlegi paksiak.

A médiát Zuschlag János, presbiter, honlapunk üzemeltetője képviselte. Neki köszönhetően láthatjuk itt és az országos lutheran.hu-n ezeket a videó-felvételeket.

A könyvbemutató ünnepélyességét a Simon Péter karnagy vezette paksi evangélikus kórus ének-szolgálata és Koch Boglárka kántor orgonajátéka emelte.

Aradi András, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperesének igehirdetése, melyet a napi ige, a Fil 3,13-14 alapján tartott, adta meg a lelki ráhangolódást.

 

A könyv újrakiadásának körülményeiről, az előkészítő munkákról Nepp Éva lelkész beszélt.

 

A jogutód Sólyom-testvérek nevében a rangidős, Sólyom Csaba köszönte meg egy-egy tiszteletpéldánnyal és virággal az iniciátorok, előkészítők és közreműködők munkáját.

Pálmai István felügyelő a gyülekezet nevében csokrokat nyújtott át az előbbieknek, nem utolsó sorban Sólyom Anikónak és Évának. A férfiak, Sólyom Csaba és Tibor, valamint Dr. Legeza László gyülekezeti jubileumi címkével ellátott bort kaptak Hirczi Ferenc borász adományából.

 

Paks város megbízott polgármestere, Szabó Péter: „Luther nemcsak a reformáció vezéralakja volt, hanem mesterien alkalmazta korának új médiáját, a könyvnyomtatást."

Sólyom Károly nem akármilyen korszakban tartotta a lelket a paksi gyülekezet tagjaiban, és nemcsak a lelket tartotta, hanem fel is virágoztatta az egyházközség életét.

 

Recenzió. Kernné Magda Irén könyvismertetése

SólyomK.recenzió.pdf

 

Dr. Legeza László: „Én hiszek az isteni gondviselésben.”  A könyv szerkesztőjének paksi kötődéseiről és a szerkesztés szempontjairól.

 

Az ünnepség után, az evangélikus iskolaépületben a gyülekezet vendégszeretetét élvezhették az egybegyűltek.

Kochné Inotai Gyöngyi

 

A képeket Zuschlag János készítette

Paksi evangélikusok a Magyarság Házában megtartott sajtótájékoztatón
Létrehozva: 2017. június 6. » Címkék: Beszámolók

A Nemzeti Összetartozás Napja idei rendezvénysorozata részeként a Magyarság Házában, a Budai Várban, megtisztelő helyet kapott a Gastroblues Fesztivál negyedszázados megrendezésének sajtótájékoztatója. Ezen a sajtótájékoztatón gyülekezetünkből hárman is aktívan részt vettek.

Gárdai György testvérünk a fesztivál „atyjaként”, fia, Ádám a fesztivál „jövőjeként”, mint a rendezvény gazdái tájékoztatták az elektronikus média, a nyomtatott sajtó, valamint jelenlévő televíziós csatornák számos képviselőjét a fesztivál idei programjáról.

A sajtótájékoztatón méltatták a fesztivált Süli János miniszteren és a minden magyar összetartozását kifejező Ház igazgató asszonyán kívül kívül Paks testvérvárosainak, valamint a fesztivál szerves részét képező bor és gasztro „szekció” neves képviselői is.

A paksi evangélikus templomban 2017. július 8-án, szombaton 10 órakor megrendezésre kerülő koncertet a gyülekezet felügyelője ajánlotta a sajtó képviselőinek azokkal a gondolatokkal, amit Luther tartott a zenéről:

„Aki szeret, az énekel. És aki énekel, az kétszeresen imádkozik.” Luther írta le: „Amíg sebesültem feküdtem lakásomon, saját szorgalmamból megtanultam lanton játszani. A zene fenséges ajándéka Istennek, közel áll a teológiához, nem emberi dolog. Ugyanis elűzi az ördögöt és megvidámítja az embert. Hallatára az ember elfeledkezik a haragról, erkölcstelenségről, gőgről és minden szenvedélyről.”

A sajtótájékoztatót jó hangulatú fogadás követte. A Mátyás templom és a Magyarság Háza közötti gyönyörű téren olyan megtisztelő társaságban léphettek fel a paksi és a testvérvárosi zenészek, mint a Kormorán, Varga János és az Ismerős Arcok.

Szeretettel várunk mindenkit a Gastroblues Fesztivál templomi koncertjén 2017. július 8-án, szombaton, 10 órakor.

Pálmai István
felügyelő

Paksi evangélikusok Visken
Létrehozva: 2017. május 31. » Címkék: Beszámolók

Érdekes kiállítás megnyitására érkeztek magyarok a Kárpátalján lévő Viskre, Paks testvértelepülésére, akik között ott volt gyülekezetünk 3 tagja is: Klenk Csaba, Gangel János és Pálmai István.

Gárdai György és fia Ádám - akik gyülekezetünk tagjai - az idén 25 éves Gastroblues Fesztivál történetét bemutató színvonalas kiállítás viski megnyitójára utaztak ki református magyar testvéreinkhez - népes kísérettel.

A fényképekből, és szöveges ismertetőkből, visszaemlékezésekből összeállított vándorkiállítás sorozatnak Visk már a 10. helyszíne volt. Közismert, hogy a testvérvárosunk magyar óvodájának felépítéséhez a templomunkban több éve megrendezett, a fesztivál részét képező templomi koncertek bevétele is hozzájárult. (A már átadott, működő óvoda világszínvonalú, és várólistáról lehet csak bejutni.)

A kiállítás nemzeti összetartozást kifejező, szívszorító megnyitóján beszédet mondott Hajovics Jaroszlav, Visk (magyarul jól beszélő) ukrán polgármestere; Bagdy László, városunk képviselőtestületének tanácsnoka; Paja Gábor, Galánta volt polgármestere, valamint Darvai Csilla asszony, a viski Kazinczy Ferenc Középiskola igazgatónője. Gyülekezetünk üdvözletét jómagam adtam át a kiállítás termét zsúfolásig megtöltő viskieknek. (Az üdvözlő beszédben helyet kapott a reformáció és a zene kapcsolata lutheri értelmezésének felidézése is, mint a templomi koncert egyfajta „ideológia alapja”: amíg Kálvin a hangszereket kiűzte a templomból, addig Luther számára a zene űzi ki az ördögöt az emberből.) 

A Viski Református Gyülekezet viski születésű lelkipásztora, Jenei Károly lendületes, magával ragadó beszédben köszönte meg az óvoda felépítésében nyújtott anyaországból érkezett segítséget, amelynek egyik meghatározó eleme volt a Gárdai György megálmodta - és a már 25 évet megélt - Gastroblues Fesztivál.

A megnyitón természetesen szerepe volt a zenének is. A Jazz Go trió mellett fergeteges „bicskás” hangulatot varázsoltak a kiállításnak a Viski Bicskások és Pátyánik Antónia.

A vasárnapi református istentiszteleten egy hagyományait, vallását és magyarságát megrendítő őszinteséggel és határozottsággal őrző gyülekezetet és gyönyörű templomát ismerhettük meg. Evangélikus lelket melengető érdekesség, hogy az összes viski lelkész nevét felsoroló, fából készült emlékművön nem a református „Áldás és Békesség” felirat, hanem a Visk hajdanvolt evangélikus gyökereire emlékező „Erős várunk nékünk az Isten – és fegyverünk ellenségünk ellen” köszönésünk némiképp archaikus változata olvasható.

Isten áldja meg viski magyar testvéreinket, áldás és békesség mindannyiuknak!

 

Pálmai István
felügyelő

Hittan tábor 2016
Létrehozva: 2016. július 25. » Címkék: Beszámolók, Ifjúság, Hittan, Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók

  "Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó."

1Móz 1,25

Teremtett világunk csodájával, az állatokkal foglalkoztunk az idei hittantáborban. Állatokkal, akik nem egyszerűen mellettünk éltek, de segítenek, óvnak bennünket, Isten eszközei céljainak eléréséhez.
Első nap Jónás és a cet történetét, mások nap Illés hollóját ismertük meg. Beszéltünk Bálám szamaráról és az elveszett bárányról. A szavakat tett követte, rajzoltunk, kézműveskedtünk. Sok új éneket tanultunk és sokat, sokat játszottunk. Szombaton a gemenci erdőt jártuk, ahol vaddisznót és szarvasbogarat is láttunk. A tábort a vasárnapi istentisztelettel zártuk, ahol a tanult dalokat énekeltük remek kórusba rendeződve és bemutattuk azokat a munkákat, amiket a foglalkozásokon készítettünk. Az élményeinket, jókedvünket nem tudtuk kiállítani, de jövőre találkozunk ismét és megduplázzuk az ideit.

Nagy Zoltán hitoktató /Szöveg és képek/

 

 Horváth Zoltán képei

Új írás az Emlékeink rovatban: Szinger Józsefné Somkert Mária cikke
Létrehozva: 2016. július 7. » Címkék: Beszámolók

"Az 1940-es évek végén folytak a kitelepítések. Paks közelében Györköny akkor tiszta evangélikus falu volt. Az idősek közül sokan nem is tudtak magyarul. Nagyon sok családnak kellett elhagynia otthonát, vagyonát, házát, mindenét. Ezek egyházszerető emberek voltak. Sokan közülük elbujkáltak rokonok, ismerősök közé, amíg a vagonírozás megtörtént. Nem tudom megmondani, hogy így hány család menekült meg. Akikről én tudok, az 50-60 család. Amikor elcsendesedett a telepítés zaja, próbáltak új életet kezdeni. A saját földterületükön, saját készítésű kunyhószerű házakban laktak."

A teljes cikket itt tekinthetik meg >> 

Tanévzáró műsor 2016
Létrehozva: 2016. június 20. » Címkék: Beszámolók, Ifjúság, Tanévzáró istentisztelet

2016. június 12-én, Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapon a hittanosok rövid műsorával fejeződött be az istentisztelet. A versek, énekek után jutalmat kaptak azok a gyermekek, akik az elmúlt tanévben legtöbbször voltak gyermek-istentiszteleten, név szerint Szabadi Fanni, Szabadi Bence és Ferenczi Glória. Az énekeket Gajzágó Mariann kísérte gitáron. Az országos hittan-versenyre bejutottak és részt vettek Ferenczi Glória és Nényei Csilla. Ők szintén jutalomban részesültek.

Lelkésznőnk, Nepp Éva köszönetet mondott a hitoktatóknak, Nagyné Gadányi Andreának, aki szülési szabadságon van, Nagy Zoltánnak, jelenlegi hitoktatónknak, valamint a gyermek-istentiszteletet tartó Horváth Zoltánnak és segítőinek, Gajzágó Mariannak és Barad Rékának. Utóbbiakat ajándékkal lepte meg.

Az oltári imádságban hálát adott az elmúlt tanévért, s kérte, hogy a nyári szünetben is óvja az Úristen gyermekeinket.

K.I.Gy.

Videó: Kern László

Konfirmáció 2016
Létrehozva: 2016. június 15. » Címkék: Beszámolók, Konfirmáció beszámolók

Fotók: Kern László

Emlékeink
Létrehozva: 2016. június 9. » Címkék: Beszámolók, Honlap

Kedves honlap-olvasó Testvérek!

Emlékeink címmel új rovatot indítunk útjára, melyhez bárki hozzájárulhat egy-egy rövid írással, megemlékezve gyülekezetünk régmúlt történéseiről, lelkészekről, segítőikről, kedves gyülekezeti tagokról, vidám eseményekről.  Ez a kezdeményezés akkor éri el célját, ha minél többen tollat ragadnak, emlékeiket papírra vetik, számítógépre viszik, ezzel színesítve, sokrétűvé téve rovatunkat.

(Beküldendő az Impresszumban található címekre)

Kochné Inotai Gyöngyi

Az új rovatot itt tekinthetik meg >>

Húsvét ünnepi istentisztelet 2016
Létrehozva: 2016. április 29. » Címkék: Beszámolók

2016 húsvétján kórusunk nőtagjai egységesen új bordó sálat viseltek kis fehér gyöngy-gyűrűvel, a férfiak ugyanolyan színű egyen-nyakkendőt, melyet kórustársunktól, Feil Józsefné Siklósi Zsuzsitól kaptunk erre az alkalomra.

 


Képeink az istentiszteleten és az azt megelőző próbán készültek.

A fotókat készítette: Tóth János

Kochné Inotai Gyöngyi 

Világimanap 2016. Kuba
Létrehozva: 2016. március 22. » Címkék: Világimanap beszámolók, Beszámolók

Két év szünet után – lelkésznőnk inspirációjára – újra megtartottuk az ökumenikus világimanapot Pakson. Népes és rendkívül lelkes csapat készült rá és tevékenyen vett részt a liturgiában. A felolvasók között az evangélikusok mellett református, katolikus, görög katolikus és még unitárius testvérünk is volt. Már az előkészítő is másképp zajlott: Hárman utaztunk Budapestre, a Deák Téri Gimnáziumba, - Nepp Éva lelkész, Gadányiné Margitka és jómagam -, ahol színes program keretében ismerkedhettünk ezzel a távoli országgal, bibliatanulmányokat hallgattunk, kubai táncot láttunk, különleges kubai ételt kóstoltunk (fekete babot rizzsel). Az ország-ismertetést Szederkényi Kornélia, a liturgia-füzet fordítója tartotta.

 

Az itthoni előkészületeket mindenki nagy örömmel fogadta. Mint ahogy az lenni szokott, most is úgy éreztük, hogy erről az országról igazán semmit sem tudunk kiállítani. - Hihetetlen bár, de valódi kubai tárgyak, szivar, rumos üveg, tengeri kagylók, korallok gyűltek össze, Tímárné Erzsike jóvoltából.

Milyen jó, hogy ennyien együtt gondolkodtunk! Bolla Zsuzsának kubai munkatársa is van! Meg kellene hívni! Krausz Ádám tánctanár gyülekezetünkhöz tartozik! Tarthatna egy táncbemutatót! A technika biztosítását Zuschlag Jánostól kérhetjük! Könyvtárainkban színes albumok vannak. Mangó, banán, avokádó, citrom, narancs, ananász, kaliforniai paprika, sütőtök, rizs, de még valamiféle fekete bab is kerülhet a kiállítási asztalra. A liturgiában említett hangszerek, maraca, clave, bogódob, gitár is hangzó szerepet kaphatnak a megfelelő helyen! - Ezzel a nap látvány-része készen is lenne! S a tárgyak egyre gyűltek! Minden a tervek szerint alakult, de számunkra is meglepetésként, Krausz Ádám a fent említett kubait, Miszájt kérte fel, hogy táncoljon Akkermann Eszterrel, akik ezt el is vállalták. Bolla Zsuzsa interneten képeket és recepteket gyűjtött, s aztán elragadta a lelkesedés és a lendület, s Tímárnéval, Gadányi Margitkával és Ganglné Katikával berendezték a tükörszobát a sok-sok képpel, tárggyal a táncbemutatóhoz. Büféasztalok, mini-bár is gazdagították ezt a „kis Kubát”. Nem csoda, hogy Miszáj a tánc után úgy nyilatkozott, hogy otthon érzi magát. Felesége, Homoki Hédi kubai kókuszos édességet készített mindannyiunknak.

Rendkívüli ajándék, hogy valaki Kubából a vendégünk lehetett! Minthogy a világ-imanapi mozgalom mottója:„informáltan imádkozni, imádkozva cselekedni”, gondolatbeli utazásunkat ország-ismertetéssel folytattuk, melyet másik díszvendégünk, Szederkényi Kornélia tartott.

A „legszebb sziget” képeit látva nemcsak a kedvelt úticélról hallhattunk, hanem az ottani társadalom problémáiról, a kubai asszonyok gondjairól is, akik az imanapi liturgiában a gyermekeket helyezik előtérbe: „Fogadjátok be a gyermekeket, mert ezzel engem fogadtok be”. Ennek megfelelően három fiatal lány is szerepet kapott: Olivia: Racskó Eszter; Ana Paula: Barad Beáta Emma; Maria Carla: Barad Réka.

A liturgus Lenkeiné Teleki Mária, református, az igehirdető Nepp Éva evangélikus lelkészek voltak.

További szereplők:

Egy nő: Scukkert Ádámné Marika,
Juana: Gutai Julika
Yamilka: Mezősi Andrea
Liudmila: Koch Boglárka
Valaki: Koch Józsefné
Felolvasók, akik a gyülekezetben elvegyültek: Gadányi Józsefné, Kótainé Horváth Erzsébet, Bolláné Hegedűs Zsuzsanna, Tímár Jánosné, Pálmai Klára, Serdültné Benke Éva.

Az énekeket gitáron Gajzágó Mariann, harmóniumon Koch Boglárka kántor kísérte. Az eredeti kubai zenét Nepp Éva lelkész és Pálmai Klára kapcsolta.

Minden résztvevő kapott egy papírból kivágott pillangóvirágot, más néven gyömbérliliomot. Ez egy orchideafaj, az élet szépségének és illatának szimbóluma. A szirmaira valaha a spanyol gyarmati uralom ellen küzdő szabadságharcosoknak írtak titkos üzeneteket kubai asszonyok. Most ki-ki ráírhatta személyes kötelességvállalását, s végül hazavihette. Állítsuk életünket Isten szolgálatába!

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi az imanap szervezője
Képek és videók: Kochné Inotai Gyöngyi és Tóth János

A házastársi hűség hétköznapjainak tisztelete
Létrehozva: 2016. február 24. » Címkék: Ökumenikus alkalmak, Beszámolók

Érdekes és egyben felemelő eseménynek lehettek tanúi gyülekezetünk résztvevői, akik részt vettek a böjt 1. vasárnapjának istentiszteletén (Invokavit vasárnapja). Az esemény nem a böjthöz kapcsolódott, hanem Szent-Bálint vértanúhoz, aki a katolikusoknál a szerelmesek és a jegyesek védőszentje. Ehhez kapcsolódik a Házasság hete rendezvénysorozat, amit Magyarországon immár a 9. alkalommal rendeztek meg. Ennek keretében a felekezetek civil szervezetekkel együtt népszerűsítik a manapság bizony már megkopott házasság intézményét. A Házasság hetén különböző rendezvények vannak/voltak országszerte, és a végén istentisztelet keretében sok helyen megáldják/megáldották a házaspárokat.

A „régi” házaspárok az istentisztelet keretében történő, ilyen jellegű megáldása eddig nem volt gyakorlat gyülekezetünk életében. Egyik „újításaként” most először áldotta meg gyülekezetünk új lelkésze, Nepp Éva az istentiszteleti liturgia keretén belül az oltár előtt felsorakozott, házastársi kapcsolatban élőket, akik között természetesen voltak más felekezetbeli házastársak is. Emiatt ez az evangélikus templomban történt áldás ökumenikus jellegű is volt.

A házastársi együttélést megerősítő áldást követően lelkészünk meghívta a parókiára a mintegy 30 fő résztevőt egy pohár pezsgőre is, amit a jelenlévők vidám koccintást követően, jókedvűen el is fogyasztottak.

„A házasságok az égben köttetnek” szoktuk mondani, és tegyük hozzá: meg is tartatnak, ha a házasságban a férjen és a feleségen kívül a világot teremtő Isten is jelen van. Legyen ez a „szerelmi háromszög” valóság fiataljaink életében is!

Szöveg: Pálmai István

Ökumenikus imahét 2016
Létrehozva: 2016. január 27. » Címkék: Ökumenikus alkalmak, Imahét beszámolók, Beszámolók, Kórus szolgálat

2016. január 18-tól 22-ig közösen ünnepeltük a testvéregyházakkal együtt, a Krisztus-hívők egységéért megrendezett ökumenikus imahetet. Az idei év mottója: „Arra hívattunk, hogy az ÚR nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9) A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztyének állították össze, melynek során fontosnak tartották, hogy felidézzék Péter apostol összefoglaló szavait, melyek Isten népének ismérvei hitbelileg és etikailag is. Ezek az ismérvek bibliai eredetűek, amelyek mind Krisztus egyházára vonatkozó kifejezések, olyanok mint „Választott nemzetség”, „királyi papság”, „Isten szent népe”, „Isten tulajdonába vett nép”. A katolikus, református, pünkösdi, baptista igehirdetők estéről estére ezeket a témákat vették sorra, valamint azokat a tetteket, amelyekről nem hallgathatunk, sem egyénileg sem közösségileg, mert felhívást kaptunk az egyház Urától, hogy hirdessük!

Az első este az örömről szólt. Az evangélium öröméről, ami nem pusztán egy emelkedett, kellemes érzelmi állapot, hanem olyan öröm, amely képes megváltoztatni, megújítani az emberi életet. Gyökeresen új irányba terelni, kimozdítani azt, ami félresiklott, beragadt. Ez a valódi, igazi örömhír, amely egyben az evangélium szó magyar jelentése is.

Kedd este, kissé provokatív módon, az igehirdető nekünk szegezte a kérdést, vajon melyik felekezetet szereti az Isten igazán. A katolikust, reformátust, baptistát, pünkösdit, evangélikust? Vagy akik a legtöbben vannak, vagy nem a régi, megszokott módon dicsérik az Istent? Hogyan lehet azt elfogadni, különösen ökumenikus közösségben, hogy a Mindenható számára mindannyian, felekezeti hovatartozás nélkül, egyformán fontosak vagyunk, mert az Ő megváltottai lehetünk, és az Ő felfoghatatlan kegyelméből élhetünk.

Szerda este a Magvető példázata került elő, ennek szomorú valósága és realitása, milyen nagy mértékben fogy a keresztények száma Európában. Templomokat, imaházakat zárnak be, adnak el, mert eltűntek, megszűntek hívő közösségek. De ugyanebből a példázatból kell észrevennünk azt is, hogy bár Isten igéje nagy veszteséggel dolgozik, csak az egy negyede hoz termést, de az hoz. Méghozzá nem is keveset, százszorosat. Istennek legyen hála, hogy még vagyunk, nem fogytunk el teljesen. Hitünk és reménységünk szerint ebbe a százszoros termést hozó egy negyedbe tartozunk mi is.

Csütörtök este Isten legfontosabb tettéről, feltétel nélküli szeretetéről szólt az igehirdető. Ami kiárad és érvényes minden emberre, kivétel nélkül. Az agapé, amely az elfogadáson túl mindig cselekvő szeretet is, hiszen Isten Jézus Krisztus halálában és feltámadásában mutatta ki, hogy milyen fontos számára az ember. Mindenki, hisz mindannyiunkért feláldozta magát.

Végül az utolsó estén, túl az összegzésen, újra hallhattuk, hogy nem saját jószándékunkból vagyunk együtt, hanem Isten igéje hívott és vezetett ide, hogy a felekezeti különbségek ellenére tudatosuljon bennünk, amit Péter apostol írt levelében, hogy ti. választott nemzetség vagytok, királyi papság, Isten szent népe, Isten tulajdona. Ő hozzá tartozunk, mert Ő Ura és Megváltója életünknek. Jó ezt közösen megélni, ebből erőt meríteni. Becsüljük meg, mert még mindig érvényes a német mártír lelkész, Dietrich Bonhoeffer megállapítása, miszerint:

„A keresztyén ember számára korántsem természetes dolog, hogy keresztyének között élhet. Jézus Krisztus ellenségei között élt. Tanítványai elhagyták. A kereszten egyedül volt, gonosztevők, csúfolódók között. Mégis azért jött, hogy ellenségeinek békét szerezzen. És ez alapján ne csodálkozzunk, ha ellenségeink körében telnek a mindennapjaink.”

Döbrentey Ildikó egyik imádságos kötetében ezt írja:

„Uram, minden szentmisén elhangzik: „Emeljük fel szívünket!” S mi válaszoljuk: „Felemeltük az Úrhoz!” A minap azt mondta nekem valaki: „Ideje lenne, hogy a keresztyének felemeljék végre a fejüket is!” Segíts bennünket, Uram, hogy felemeljük a fejünket, és ne hallgassunk, amikor a szomszéd vagy a kolléga Téged tesz nevetségessé, Uram, vagy Téged szid, vagy Téged akar meghazudtolni. Emeljük fel a fejünket, nézzünk szemébe a gyalázkodónak, és mondjuk azt: „Bármit is mondasz te, aki nem hiszel, az Úr téged is szeret. És bármit is teszel, azt az Úristen tenyerén teszed, az Ő jóvoltából és szeretetéből.” Mondjuk ezt emelt fővel, fennhangon, vagy mondjuk magunkban, de mondjuk! Áldj meg bennünket, Uram, adj nekünk bátorságot és szavakat, hogy vállaljunk Téged mindenütt: a családban, a munkahelyen, az iskolában, az utcán, a boltban, az orvosi váróban, vállaljunk mindig és mindenütt!”

Mindez ma is, most is igaz. A látható, hívő közösség mindig ajándék. Sőt csoda, amit hirdetnünk kell, felemelt fejjel és szívvel, mint az Úr nagy tettét, hogy az ígéret maggá, áldássá váljon minden ember számára.

Szöveg: Nepp Éva ev. lelkész
Fotók és videók: Kochné Inotai Gyöngyi, Tóth János

 

 

Vízkereszt ünnepe
Létrehozva: 2016. január 21. » Címkék: Vízkereszt, Beszámolók

Ebben az évben vízkereszt ünnepe éppen szerdára esett. Ez alkalomra bibliaóra helyett istentiszteletre hívta lelkésznőnk a gyülekezetet.

A zord idő ellenére szép számmal megjelentünk a fűtött iskolaépületben rögtönzött imateremben.

Képeink a gyülekező idején és istentisztelet közben készültek.

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi
Fotók: Bolláné Hegedűs Zsuzsanna, Kochné Inotai Gyöngyi

 

Evangélikus Karácsony 2015
Létrehozva: 2015. december 25. » Címkék: Beszámolók

Fotók: Zuschlag János

Idősek Szeretetvendégsége Ádvent 3. vasárnapján
Létrehozva: 2015. december 17. » Címkék: Adventi beszámolók, Beszámolók

Ádvent 3. vasárnapján délután szeretetvendégségre hívtuk gyülekezetünk idősebb tagjait, akik már csak ritkán tudnak eljönni az egészségi állapotuk miatt a templomba. Lehetőség volt arra, hogy autóval értük menjenek, ha másképp nem tudtak volna eljönni.

Úrvacsorai Istentisztelettel kezdődött az összejövetel, utána tea és sütemény mellett beszélgethettek a rég nem látott ismerősök.

Sokan eljöttek és öröm volt nézni azt a boldogságot az arcukon, amit a közös Istentiszteleten való részvétel jelentett számukra. Hálásan köszönték lelkészünknek ezt a lehetőséget és a szervezési munkát. Áradt a szeretet a sok idős emberből. Felemelő érzés volt az egész.

Isten áldása legyen minden résztvevőn és segítőn egyaránt!

Szöveg: Gadányi Józsefné, Fotók: Siklósi Mátyás

 

Gyertyagyújtás 2015.
Létrehozva: 2015. december 11. » Címkék: Beszámolók, Ifjúság, Adventi beszámolók, Kórus szolgálat

Szép hagyomány egyházunkban az adventi gyertyagyújtás.

Idén 2015. november 28-án került sor e szép eseményre.

A bejáratnál felállított gyönyörű adventi koszorú szépségével már megállásra késztette az embert. Az orgona hangja betöltötte a teret, s örömteli várakozással foglalták el helyüket gyermekek, fiatalok s idősek egyaránt. Ilyenkor hagyomány már az is, hogy kis műsor színesíti az istentiszteletet.

Lelkésznőnk csodálatos igehirdetése mellett szerepeltek hittanos gyermekek, a zeneiskola növendékei, Racskó Eszterke énekelt, Koch Boglárka kántorunk orgonált és fellépett gyülekezetünk kórusa is.

Az ünnepi hangulat beteljesedését az jelentette, amikor lelkésznőnk kíséretében két kis angyalka gyújtotta meg az adventi koszorún az első gyertyát.

Ezt követően szeretetvendégségre került sor az iskola épületében, ahol sült kolbász, forralt bor, finom teák és sütemények várták az egybegyűlteket egy kellemes beszélgetésre.

Mindenkinek csendes, békés, szeretetteljes ádventi készülődést kívánunk.

  Schukkert Ádámné

Ádventi gyertyagyújtás programja:

Csajkovszkij: f-moll Románc

Harmonikás: Pataki Ádám

Orgona darab: Köcsky Tibor: Adjon Isten jó éjszakát c. feldolgozása

Orgonista + ének: Racskó Eszter

Felkészítő tanár: Köcsky Tibor, Perényiné Harti Alíz

Vivaldi: g-moll Concerto 2. tétel csellótrió

Csellisták: Klenk Botond, Kovács Kíra, Diána, Tóth Ádám

Felkészítő tanár: Gajzágó Mariann

Orgona darab:   Georg Friedrich Haendel: Arrival of the queen Sheba (Séba királynő érkezése)

Orgonista: Koch Boglárka (Gyül. kántor)

Kórusművek:

 • Halmos László: Ünnepi alkalmakra
 • Bárdos Lajos: A pusztában kiáltó szava
 • Jertek hívek korál feldolgozás
 • Georg Friedrich Haendel: Örvendj világ

Paksi Evangélikus Gyülekezet énekkar

Vezényel: Simon Péter

4 gyertya történetében: Gróf Elmira, Péc Liza, Zuschlag Bence, Papp Gergely, Szabó Rita, Jilling Marcell

Betanította nekik: Nagyné Gadányi Andrea

Mécsesgyújtás örök élet vasárnapján
Létrehozva: 2015. november 24. » Címkék: Beszámolók

Szentháromság ünnepe utáni utolsó (örök élet) vasárnappal véget ér az egyházi esztendő. Ilyenkor alkalom nyílik a visszatekintésre”- vezette be a mai oltári szolgálatot Nepp Éva lelkésznő. Az évben elhunytak hozzátartozói meghívót kaptak erre az istentiszteletre, hogy a gyülekezettel együtt emlékezzenek azokra, akiknek helye üresen maradt templomunkban.

Az igehirdetést megelőző rövid megemlékezésen a konfirmandusok is (Jilling Marcell, Krausz Anna, Rauth Adrienn, Sápi Vivien, Vajda Zoltán) szerepet kaptak Weöres Sándor két versének felolvasásával, majd meggyújtottak egy-egy mécsest, amikor a lelkésznő egyenként felolvasta az eltávozottak nevét, s azok korát. Hozzáfűzte közös reménységünket: „Bízunk, hogy ezek a nevek felolvastatnak majd a végső napon is.

A gyülekezeti énekek (Hadd menjek, Istenem; Ó segíts, Jézus, te fény vagy és élet!) és az orgonaszólók (Gárdonyi Zoltán: Gyászinduló, Johann Seastian Bach: H-moll fantázia) is az elmélyülést szolgálták ezen a hagyományteremtésre méltó  alkalmon.

Kochné Inotai Gyöngyi

Megkésett tudósítás új lelkészünk beiktatásáról
Létrehozva: 2015. november 16. » Címkék: Beszámolók

A „jobb később, mint soha” elv egyfajta gyakorlati megvalósulásaként az alábbi linkkel köszöntjük (kissé megkésve) gyülekezeti honlapunkon is új, beiktatott lelkészünket: http://www.evangelikus.hu/nepp-eva-iktatas-paks

Erős vár a mi Istenünk!

Szöveg: Pálmai István
Fotók: Zuschlag János
 
 
Hittanos diák nap szeptember 26-án
Létrehozva: 2015. október 7. » Címkék: Beszámolók, Ifjúság, Hittan

Fotók: Horváth Zoltán

"Boldogok, akik békét teremtenek" - Nyugdíjba vonult Szabó Vilmos Béla
Létrehozva: 2015. augusztus 31. » Címkék: Beszámolók

Gyülekezetünk 20 esztendőn keresztül szolgáló lelkésze, Szabó Vilmos Béla, elérve az egyházi törvényünk szerinti korhatári lehetőséget, 2015. július utolsó napjával nyugállományba vonult.

A búcsú istentiszteleten, 2015. augusztus 2-án, egyházkerületünk és a Tolna-Baranyai Egyházmegyénk jelenlegi és korábbi vezetőinek, Paks város korábbi és jelenlegi polgármesterének, alpolgármesterének jelenlétében, gyülekezeti tagokkal, meghívott vendégekkel, valamint esperes urunk ismerőseivel és tisztelőivel zsúfolt templomban búcsúzott el a hivatalos, „aktív” egyházi szolgálattól a Tolna-Baranyai Egyházmegye esperese, gyülekezetünk lelkésze.

Az istentiszteleten a gyülekezet énekkara szolgált – melynek aktív tagja volt esperes urunk és felesége, Szabóné Pintér Lilla is.

A hivatalos egyházi szolgálattól búcsúzó lelkészünk igehirdetésének alapigéjéül a „boldog mondásokat” választotta Máté evangéliumából (Mt 5/1-10), aki lelkészi szolgálata egyfajta „ars poetica”-jaként az egyházi szolgálattal azonosította a mondásokat. „Boldog-e az egyház, boldog-e a lelkész” - tette fel a kérdést az igehirdetés bevezető gondolataként a lelkész.

„Boldogok, akik békét teremtenek” írta Isten Máté kezével az evangéliumba - talán nem véletlenül idéződött fel a mondásban gyülekezetünk olyan időszaka, amikor a 20 esztendővel ezelőtt idekerült lelkésznek bizony békét kellett teremteni…

Több, csendes végiggondolást igénylő mondatokat hallhattunk az igehirdetésben. Érdemes felidézni ezeket:

„Nem egyház az, amely cselekszi a jót, de elfelejtkezik a mennyei dimenzióról”

„Nem önmagunk előtt kell sírnunk, hanem Isten előtt”

E sorok íróját egy definícó fogta meg igazán: „A szelídség önuralom, a kontrollált szeretet-energia.”

Az igehirdetést egy mindenki számára szóló jókívánság zárta: „Aki még nem találta meg a jézusi boldogságot, az keresse és meg fogja találni”.

Az istentisztelet keretén belül egyházunk elnök-püspöke: Gáncs Péter megáldotta Szabó Vilmos Bélát hivatalos egyházi szolgálata végén.

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen egyházmegyénk felügyelőjének, Andorka Árpádnak elnökletével több köszöntő is elhangzott. Esperes urat köszöntötte többek között Lengyel Anna a Déli Egyházkerület felügyelője és Gáncs Péter püspök is. Gyülekezetünk felügyelőjének erre az alkalomra szánt gondolatait Zuschlag János presbiter olvasta fel. (A gyülekezet ajándékát, egy kerékpárt, technikai okokból, korábban átadtuk búcsúzó lelkészünknek.)

A paksi gyermekek és az ifjúság nevében Gróf Elmíra szólt „Vilmos bácsi”-hoz, a gyülekezeti énekkar nevében pedig Simon Péter karnagy, a Művészeti Iskola igazgatója kívánt békés nyugdíjas éveket.

Az esperesi kar nevében Győri Gábor esperes köszönt el. Szabó Vilmos Béla paksi szolgálatát megelőző gyülekezetének, Hartának a lelkésze, Halasi László, valamint a község korábbi vezetője, Nánai András is megszólalt és méltatta Szabó Vilmos Béla életútját.

Városunk önkormányzatának képviseletében jelen volt az eseményen Hajdú János korábbi polgármester és Süli János polgármester is. Tell Edit alpolgármester asszony felszólalásában mondott köszönetet a városban eltöltött 20 esztendő alatt végzett tevékenységéért a Pro Urbe díjas lelkésznek, aki a Választási Bizottság elnöki posztját is betöltötte.

Szebik Imre nyugalmazott püspök (aki a két évvel ezelőtti, nagysikerű presbiterképzést vezette Pakson), az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora, Szabó Lajos és Steinbach József református püspök levélben köszöntötte nyugállományba vonult lelkészünket. Hasonlóképpen levélben köszöntötték nyugalmazott lelkészünket régi évfolyamtársai és barátai is.

A Pakson meglévő, kifejezetten jó ökumenikus kapcsolatok jegyében részt vett az Istentiszteleten Csősz István római katolikus plébános, Vasadi Teodor baptista lelkész, valamint D. Nagy Tamás pünkösdi lelkészpásztor is. Szabó Vilmos Béla a református gyülekezettől – korábban – egy vendégszolgálat keretében búcsúzott el. (Itt meg kell említeni, hogy a paksi reformátusok és evangélikusok számos alkalommal halhatták Isten igéjének hirdetését evangélikus illetve református vendégszolgálat keretében.)

Az ünnepi közgyűlést követően a jelenlévők a katolikus iskola ebédlőjében megtartott fogadáson kötetlen formában is elbúcsúzhattak gyülekezetünk 20 esztendőn keresztül volt lelkészétől.

Isten áldjon Vilmos, tartson meg benneteket hitben, békében, az örök élet reménységében az Úr!

Erős vár a mi Istenünk!

Pálmai István felügyelő


 

Erős vár a mi Istenünk!

A gyülekezet felügyelője fia távoli esküvője miatt nem tudott jelen lenni az istentiszteleten, és az alkalomra szánt gondolatait Zuschlag János presbiter olvasta fel:

Kedves Testvérek!

20 esztendővel ezelőtt, gyülekezetünk meglehetősen békétlen állapotban volt, amikor Szabó Vilmos Béla tisztelendő úr megérkezett a családjával. A gyülekezetünk szigorú, rendszerető, lendületes lelkészeként ezalatt a 20 esztendő alatt nemcsak mintegy 1000 istentiszteleti, több száz keresztelői, konfirmációi, esketési, illetve temetési szolgálatot látott el, hanem megszervezett Pakson 2 evangélikus országos találkozót, egy regionális ökumenikus találkozót, amelyek emlékét a résztvevők jó szívvel idézik fel még napjainkban is. A németországi testvér-gyülekezeti kapcsolat nélküle nem jött volna létre. Gyülekezeti életünk harmonikussá vált.

Megbolondulni látszó világunkban megpróbálta megőrizni a hagyományos evangélikus értékeket és gyakorlatot. Gyülekezetünknek igazi vezetője volt.

Városunk Pro Urbe díjasaként és a helyi Választási Bizottság elnökeként az evangélikus szónak Pakson tiszteletet szerzett.

Kedves Vilmos!

20 év nagy idő, bár visszatekintve: egy elröppenő pillanat, csak megélve hosszú. Hosszú akkor is, ha a lelkészi életpálya elején, vagy közepén, de még inkább azon a végén van, amelyik vége belenyúlik a nyugdíjba.

Az utolsó presbitériumi gyűlésünkön a nyugdíj szóval kapcsolatosan Szabó Dezső egyik, az emberi létezés értelmét, miértjét kereső kis regény-gyöngyszemében leírt gondolatát idéztem:

„Az ember csak a 60-as éveiben kezdi igazán élvezni az élet ízét. Fiatal korban felületes az ember, még az élvezeteket is csak elhirtelenkedi, hogy újabbak után szaladhasson. Az élet művészete csak ezután kezdődik.”

Tisztelt Esperes Úr, Kedves Vilmos!

Gyülekezetünk minden tagja nevében Szabó Dezső gondolatával köszönöm meg az elmúlt 20 esztendő lelkészi szolgálatát. Kívánom, hogy légy Istenünk által is elfogadottan igazi „életművész”, néha két lábon, de ha jó az idő, néha két keréken, azaz azon a túrakerékpáron, amit gyülekezetünk ajándékaként átadtunk Neked.

Isten éltessen sokáig, Erős vár a mi Istenünk!

Pálmai István felügyelő

Konfirmáció 2015
Létrehozva: 2015. május 6. » Címkék: Beszámolók, Konfirmáció beszámolók

Barad Réka és Zoltán György felvételei a 2015. április 19-i konfirmációról

Húsvét 2015
Létrehozva: 2015. május 6. » Címkék: Beszámolók, Kórus beszámolók

Tóth János felvételei a templomról és az Evangélikus Kórus húsvéti szolgálatáról

Karácsonyi Gyermekműsor 2014
Létrehozva: 2015. május 6. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók

Kochné Inotai Gyöngyi felvételei a 2014. december 21-i gyermekműsorról

Archív videók
Létrehozva: 2015. május 6. » Címkék: Honlap, Testvérgyülekezeti látogatások, Beszámolók

Két új videófelvétel került a honlapra:

 • Az első egy tárlatvezetés a 2004-es "120 éves a templomunk" kiállítás anyagairól, melyet az Emlékezetes események oldalon lehet megtekinteni,
 • a második pedig a 2000. júliusi langenzenni testvérgyülekezeti látogatás eseményeit gyűjti csokorba és a Testvérgyülekezetünk (Langenzenn) menüpont alatt található.
Adventi est
Létrehozva: 2014. december 15. » Címkék: Adventi beszámolók, Beszámolók, Kórus szolgálat

Gyülekezetünk 2014. november 29-én tartotta meg az idei Adventi Estet. Az eseményen a ProArtis zeneiskola tanárai és diákjai, közösségünk gyerek tagjai és az Evangélikus Kórus lépett fel. A családias, vidám rendezvényt az iskolaépületben tartott szeretetvendégséggel zártuk.

Fotók: Zuschlag János
Videó: Tóth János

Testvér-gyülekezeti látogatás Langenzennben
Létrehozva: 2014. november 19. » Címkék: Testvérgyülekezeti látogatások, Beszámolók

2014. július 11-14-ig gyülekezetünk egy kisebb csoportja látogathatott Langenzennbe. Többen régi barátainkhoz érkeztünk, de voltak köztünk olyanok is, akik első ízben élvezhették a német hittestvéri vendégszeretetet.

A program - mint mindig – élményekben gazdag volt. Az istentiszteleti alkalmak lelki útravalóval ajándékoztak meg bennünket. Az emlékül kapott kis karszalag felirata is ezt idézi föl: „Áldjon meg téged a jóságos, szerető Isten ma, holnap és életed minden napján.”

Az alábbiakban két beszámoló olvasható utunkról.

Kochné Inotai Gyöngyi

Először jártam Langenzennben!

Örömmel vártam a napot, amikor a langenzenni gyülekezet meghívására a csoporttal én is elindulhattam. Még soha nem jártam arra.

Az úton is nagyon jól éreztük magunkat, hiszen jól ismert gyülekezeti tagokkal utaztunk. A sors úgy hozta, hogy egyedül mentem a vendéglátóimhoz, és ez csak azért töltött el egy kis aggodalommal, mert nem beszélek semmilyen idegen nyelvet. Ez a helyzet egy kicsit elbizonytalanított. Gondoltam a szeretet nyelvén mindenki megérti egymást, és én így próbálkozom.

Megérkeztünk a langenzenni pályaudvarra, ahol már vártak bennünket. Mindenki ismerősen integetett a barátainak és vendéglátóinak. Itt egy kicsit magányosnak éreztem magam, persze engem is vártak. Vendéglátóm Inge Thiemann és családja volt. Nagyon kedvesek voltak velem és segítettek, hogy legyőzzük a nyelvi akadályokat. Szombat estére meghívtak egy hazánkból kitelepített urat, akivel tudtam magyarul beszélni és ő fordított is nekem. Az érdekesség még az, hogy Tolna megyéből Gyönk környékéről származott. Félelmeimtől eltekintve vidám és emlékezetes este volt.

Vasárnap a gyülekezet családi napján vettünk részt, így nem okozott gondot a nyelvismeret hiánya. Imádságban, énekekben egy nyelven voltunk, még ha másként is hangzottak a szavak!

Néhányan még délután is maradtunk. Megnéztünk egy kiállítást a „Bibelotékában”. A Biblia készítéséről, könyvnyomtatásról mondtak érdekességeket, persze tolmács segítségével.

Előadónk sok bibliai történetet mesélt, amit persze németül mondott, sok bibliai kifejezést megértettem és mondtam magyarul, erre ő azt hitte, hogy én vagyok a tolmács! Persze ezen mosolyogtunk és mondtuk neki, hogy egyedül én vagyok, aki egy szót sem tud németül! Ebben a történetben az volt a lényeg, és bizonyíték, hogy a Bibliai nevek minden nyelven egyformák és így ki lehet következtetni a történetet.

Vasárnap este sokan a foci VB-t nézték. Én Ingével otthon beszélgettem szótár segítségével.

Kedvességgel, szeretettel és jó szándékkal tényleg sikerült legyőzni a nyelvi különbségeket és elmondhatom, hogy nagyon jól éreztem magam Langenzennben, és hétfőn reggel már én is ismerősöktől búcsúztam, könnyes szemmel, a viszontlátás reményében.

Gadányiné Margit

Úti élmény

A langennzenni testvérgyülekezet ezúttal Kulmbachba, a Plassenburg kastélyhoz vitt kirándulni bennünket. E település erdők övezte tájon fekszik. Ipar nem alakult itt ki, mert a fiatalok elvándoroltak. Így üdülőkörzetté vált.

A kastély – családfákon keresztül is - bemutatja az egykori tulajdonosait, azok családi viszályait, fegyvereiket, házasodási szokásaikat.

Majd elutazunk Neumarktba, ahol Herr Dékán Schuszter 18 évig szolgálta az ottani gyülekezetet, s ma is övéinek érzi őket.

Ez nem véletlen, hiszen együtt fáradoztak az új paplak és templom, valamint a közösségi ház létrehozásán. /adományokkal, kétkezi munkával, ötletekkel, stb./

Ez az egyetlen templom az országban, amelyet vasúti mérnök tervezett. Ingyen.

Az ablakok nagyon emlékeztetnek a vasútállomások ablakaira /rácsos/.

A közösségi ház azonban modern, világos, gyönyörű és tágas. Itt minden korosztály talál helyet a foglalkozásaihoz.

Finom süteménnyel, kávéval fogadtak. Jól éreztük magunkat, lélekben gazdagodva és sok-sok élménnyel tértünk haza.

Hoffman Ádámné

Videó és fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Kórustalálkozó 2014. október 26-án
Létrehozva: 2014. november 14. » Címkék: Kórus beszámolók, Beszámolók, Kórus kirándulások - kórustalálkozók

Kórusunk ismét szerepelt a paksi Jézus Szíve templomban tartott kórustalálkozón, melyen idén a Baptista Férfikar, valamint a Katolikus, Református és Evangélikus Vegyeskarok vettek részt.

Videó: Tóth János

Úrvacsora
Létrehozva: 2014. október 6. » Címkék: Beszámolók

Lelkészünk, Szabó Vilmos Béla úrvacsorával és virággal köszöntötte 100. születésnapján Koch Józsefet, gyülekezetünk legidősebb tagját és egyben Paks legidősebb polgárát.

Fotók: Zuschlag János

"Itt állok, mást nem tehetek" - Nagyné Gadányi Andrea köszöntése
Létrehozva: 2014. június 24. » Címkék: Beszámolók, Ifjúság

Az elmúlt vasárnap, 2014. június 15-én, tanévzáró istentisztelet volt templomunkban. Nagyné Gadányi Andrea hitoktatót körülvették tanítványai az első padokban, akik versmondással járultak hozzá az ünnepi alkalomhoz. Szabó Vilmos Béla esperes elmondta, hogy Andrea magyar szakos diplomája mellé megszerezte a hitoktatói diplomát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, majd Pálmai István felügyelővel együtt egy szép csokorral gratulált a friss diplomához.

„Itt állok, mást nem tehetek”- idézte Luther Mártont Andrea, ezzel is – mint eddigi munkájával – hivatástudatát kifejezve, s megköszönte az ünneplést.

Az istentiszteletet követően az évi rendes közgyűlés beszámolói hangzottak el. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Szöveg és fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

 

Hittan-tábor 2014
Létrehozva: 2014. június 24. » Címkék: Ifjúság, Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók, Beszámolók

Véget ért a Hittan-tábor. Képeink a záró istentiszteleten készültek.

Fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Képek a 2014-es konfirmációról
Létrehozva: 2014. június 4. » Címkék: Beszámolók, Konfirmáció beszámolók

Képbeszámoló a 2014. április 27-ei konfirmációról. Ádám egyúttal a templomunkról és készített felvételeket,
ezeket "A templom" című aloldalunkon lehet megtekinteni.

Fotók: Plézer Ádám

Egyházmegyei közgyűlés 2014.
Létrehozva: 2014. május 26. » Címkék: Beszámolók, Egyházmegyei esemény beszámolók

A Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése 2014. május 17-én – szombaton - délelőtt 10 órai kezdettel ülést tartott a Paksi Evangélikus Egyházközség templomában.

Napirendi pontok voltak:

 1. Áhítat – Szabó Vilmos Béla esperes
 2. Esperesi jelentés
 3. Felügyelői jelentés – Andorka Árpád
 4. Felelősök jelentései:
  - Bakai Péter megyei missziói referens
  - Schaller Bernadett megyei ifjúsági referens
  - Koskai Erzsébet Gustav Adolf Segélyszolgálati referens
  - Kránitz József megyei számvevőszéki elnök
 5. Hozzászólások

Képeink a közgyűlésen készültek.

Szöveg és fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Paksi borok megmérettetése Révfülöpön!
Létrehozva: 2014. április 25. » Címkék: Beszámolók, Országos rendezvények beszámolói

Sikeresen zárult a VIII. Országos Evangélikus Borfesztivál, ami az Ordas Lajos Evangélikus Oktató Központban került megrendezésre Révfülöpön.

Az Ország minden részéről megjelent borosgazdák összesen 153 mintát hoztak. A rendezvényen minden évben részt vesznek paksiak is és megmérettetik boraikat. Ez alkalommal tizenöt boros gazda 37 bormintával vett részt a fesztiválon és képviselte Paksot. A megmérettetés sikeres volt, a 37 mintából:

 • 4 borminta nagy arany minősítésben részesült,
 • 5 minta arany,
 • 20 minta ezüst,
 • 5 minta bronz,
 • 3 minta pedig oklevél minősítést ért el.

A szakértő zsűri gratulált és köszönetet mondott minden résztvevőnek. Megköszönték, hogy minőségi borokat vittek bírálatra.

Egyházunkat képviselve 7 gazda adta le borát minősítésre, és az alábbi eredményeket érték el:

Hirczi Ferenc 1 arany, 3 ezüst
Mózsa Vince 1 nagy arany
Nepp Henrik 1 nagy arany, 1 arany és 2 ezüst
Siklósi Mátyás 1 oklevél
Schweigert József 1 oklevél
Szabó Zoltán 2 ezüst, 1 oklevél
Timár János 2 bronz

A következő évben megrendezendő fesztiválra ismét meghívást kapott minden borosgazda, aki szeretné megmérettetni munkája eredményét. A rendezvény nagyon jó hangulatban telt el, mindenki jó kedvvel és a következő évben való találkozás reményében távozott Révfülöpről. Reméljük, hogy ez évi termésünk is olyan lesz, amivel nem kell szégyenkezni és helytáll a következő évi megmérettetésen, ami előreláthatólag 2015 áprilisában kerül megrendezésre Révfülöpön.

Timár Jánosné

Ökumenikus imahét 2014.
Létrehozva: 2014. január 31. » Címkék: Imahét beszámolók, Kórus beszámolók, Beszámolók, Kórus szolgálat

2014. január 20-ával kezdődő héten immár hagyományosan tartották a paksi egyházak az ökumenikus imahetet. Minden évben más-más felekezet templomában kerül sor e szép alkalmakra. Idén a római katolikus templomban gyűltünk össze esténként, s kulcsoltuk imára kezünket.

Hétfőn a református, kedden a pünkösdi, szerdán az evangélikus, csütörtökön a katolikus, pénteken pedig a baptista egyház lelkésze hirdette az igét, s látott el bennünket útravalóval. A gyönyörű bibliai magyarázatok segítséget nyújtanak mindennapi életünkre. A gyülekezet kivetítőn olvasva énekelte a csodálatos énekeket.

Emelte az esték szépségét és színvonalát, hogy minden este az adott gyülekezet kórusa is szolgált, egyházi kórusművek előadásával.

A tartalmas hetet agapé zárta. A katolikus gyülekezet látott vendégül bennünket. Hangulatos hóesésben sétáltunk át a záró istentisztelet végén a templomból az iskola ebédlőjébe. A gazdagon megterített asztalok mellett hittestvéreinkkel beszélgetve zárhattuk le, hálát adva Istennek, a paksi imahetet.

Schukkert Ádámné
fotók, videók és hangfelvétel: Tóth János és Tóth Zsófia

Ökumenikus imahét 2014 - Összkar, Himnusz, kimenő orgonajáték (Király István).mp3
A 2013. évi karácsonyi gyermekműsor szereplői
Létrehozva: 2014. január 28. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók

A 2013. évi karácsonyi gyermekműsor szereplői. - K.I.Gy.

Adventi gyertyagyújtás
Létrehozva: 2013. december 13. » Címkék: Általános, Ifjúság, Adventi beszámolók, Beszámolók, Kórus szolgálat

Gyülekezetünkben november 30-án a hagyományokhoz híven került sor az Ádventi gyertyagyújtás megrendezésére.

Az idei évben már délelőtt elindult a készülődés, a gyermekek számára kilenc órakor kezdődött a program. Kicsik, nagyok, anyukák, nagymamák és segítők együtt készítettek karácsonyi díszeket és meglepetéssel kedveskedtek az esti ünnepség résztvevőinek. Kedves, vidám hangulatú délelőtt volt. A gyerekek így próbáltak ráhangolódni az ádventi várakozásra.

Az este öt órakor kezdődő gyertyagyújtási istentiszteleten megtelt a templom. Az ünnepi program a Roger Schilling fúvószenekar koncertjével kezdődött. A színvonalas műsor után Szabó Vilmos Béla esperes Úr köszöntötte a jelenlévőket. Az áhítatot Beke Mátyás gyönki evangélikus lelkész tartotta. Áhítatában különös hangsúlyt kapott a várakozás, elcsendesedés. Ne hagyjuk, hogy ünnepi készülődésünk rohanásból, ajándék vásárlásból álljon és elvesszen a lényeg, Jézus, aki Ő maga az ajándék! Isten nekünk adta legnagyobb kincsét, egyszülött fiát Jézus Krisztust, az igazi ajándékunkat - nekünk csak egy feladatunk van a rohanó világban, erről nem elfeledkezni!

Most is szerepeltek a hittanos gyerekek és ádventi verset mondtak. A hitoktatónk felolvasta Szabó Petra erre az alkalomra írt imádságát. Meghallgattuk az énekkar szolgálatát is. Angyalkák gyújtották meg a nagy ádventi koszorú első gyertyáját és ezzel kezdetét vette az Ádvent, a várakozás Úrjézus Krisztus eljövetelére.

Az időjárás is kedvezett az alkalomra, nem volt hideg, így a templom udvarán fogyaszthattuk el a forralt bort, forró teát és az elengedhetetlen hagyomány szerinti sült kolbászt. Az iskolaépületben finom sütemények voltak, szépen fogyott a gyerekek által délelőtt készített süti is. Sok ismerős társaságában, kellemesen és vidáman telt az este.

Mindenkinek szeretetteljes és elcsendesedős ádventi készülődést kívánunk. Ne feledjük a bevásárló központok hangos forgatagában, hogy közeledik hozzánk az igazi ajándék, a Megváltó!

szöveg: Gadányi Józsefné
fotók és videók: Gadányi Józsefné, Tóth Zsófia, Bolla Dorottya

Újabb koncert a viski magyar óvodáért a "vérszerződés" jegyében
Létrehozva: 2013. december 13. » Címkék: Koncertek, Beszámolók

Városunk egyik, határainkon túli magyar testvértelepülése, a Kárpátalján lévő Visk évekkel ezelőtt nagy fába vágta a fejszéjét: óvodát akar építeni a viski magyar gyermekeknek!

A testvérvárostól elvárható segítség egyik elemeként a paksi Gasztroblues Fesztivál sorozat megálmodója, kitalálója és szervezője, Gárdai György testvérünk hazaszeretete és segítőkészsége vezetett el oda, hogy a fesztivál sorozat idei 21. "évadja" keretében nyáron már volt egy teltházas, nagy sikerű koncert a templomunkban (erről is beszámoltunk a honlapunkon), melynek teljes bevételét átadták a koncert szervezői a viskieket képviselő református lelkésznek.

Az óvoda befejező munkálataihoz további anyagi segítségre van szükség, ezért Gárdai György 2013. december 7-én ismét nagyszerű zenészeket hívott meg a templomunkba, akik a komolyzene, a keresztyén könnyűzene, a dzsessz és a blues zenei hullámhosszán varázsoltak különleges élményt a szépszámú hallgatóságnak.

Szabó Vilmos Béla esperes, a gyülekezet lelkésze nagyhatású köszöntésében két vérszerződésről szólt. Az egyiket Isten kötötte velünk, a másik bennünket, magyarokat köt össze.

A Visket képviselő Jenei Károly református lelkész, aki megköszönte a Paksiak támogatását, a hit szó nagyon elgondolkodtató definíciójával lepte meg a koncert közönségét. Eszerint: a hit az a dolog, hogy menj el a lehetőséged határáig, és tégy még egy lépést. Nos, az óvodaépítő viski testvéreink elmentek a lehetőségük határáig, és megtették ezt a lépést is.

A koncerten közreműködtek:
Pál Eszter és Pál Lajos (Visk); Miller Gárdai Viktória és Miller Júlia Anna; Petruska András és Upor András; Keresztmetszet zenekar; Enyedi Sugárka

Pálmai István

Kórustalálkozó 2013

Szép hagyomány immár harmadik éve Pakson a gyülekezeti kórusok találkozója. Idén az evangélikus gyülekezet volt a házigazdája e szép rendezvénynek. Október 26-án vasárnap délután került sor a hangversenyre, melyre a kórusok mellett szeretettel. vártuk vendégként minden egyház gyülekezeti tagjait is. A bemutatót megelőzte a felkészülés, hiszen a kórusok saját előadást is tartottak, majd együtt is énekeltek: a katolikus, református, baptista és az evangélikus kórus. A hangversenyt Szabó Vilmos Béla esperes úr nyitotta meg, majd sorban bemutatkoztak a gyülekezetek kórusai. Csodálatos volt hallani a színes tartalommal teli, gyönyörű szöveggel rendelkező egyházi műveket. Valóban úgy éreztük, ahogyan egyik énekünk is tartalmazza:

„Itt az Isten köztünk,
Jertek őt imádni,
Hódolattal elé állni!”

A kórusok bemutatóit színesítette, zenei kíséret és szólóének is. Felemelő érzés volt közel százan együtt énekelni az oltár előtt. Pl. Gárdonyi Zoltán művét is!

„Áldd meg hazánkat Isten!
Esdve kérünk Téged,
Légyen bő áldásod rajtunk!”

A gyülekezettel együtt a Himnusszal zártuk a meghitt kis koncertünket, majd az iskola épületében szeretetvendégségen láttuk vendégül a résztvevőket, ahol meghitt beszélgetések közben finom süteményeket, jó borokat és üdítőket kóstolhattunk és fogyasztottunk. Majd búcsúztunk egymástól mi, a kórustagok és vendégeink.

szöveg: Schukkert Ádámné kórustag
fotók és videók: Tóth János ésTóth Zsófia; Zuschlag János

Tanévzáró istentisztelet
Létrehozva: 2013. június 20. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Tanévzáró istentisztelet

Június 9-én, vasárnap, gyermekek töltötték meg a templom első padjait, a szülők, hozzátartozók a templomot népesítették be. Az elmúlt tanév ezen a napon ünnepi istentisztelettel zárult.

Szabó Vilmos Béla esperes imádkozott a diákokért.

A hittanosok kis csoportja Túrmezei Erzsébet: Otthonom című versét mondta el. Nagyné Gadányi Andrea hitoktató rövid bevezetése után Szabó Petra ez alkalomra illő saját imádságát olvasta fel. A képeket Szabóné Pálfi Éva küldte be.

K.I.Gy.

VII. Országos Evangélikus Borfesztivál, Révfülöp
Létrehozva: 2013. április 29. » Címkék: Beszámolók, Országos rendezvények beszámolói

Sikeresen zárult a VII . Országos Evangélikus Borfesztivál, ami az Ordas Lajos Evangélikus Oktató Központban került megrendezésre Révfülöpön.

Az ország minden részéről megjelent borosgazdák összesen 95 mintát hoztak.

A rendezvényen paksi borosgazdák is megmérették magukat, mintegy 18 bormintával. Személyesen Hirczi Ferenc és Timár János vett részt a rendezvényen saját, illetve más gazdák boraival, akik szerették volna 2012.évi termésük, illetve munkájuk eredményét vizsgáztatni.

A megmérettetés sikeres volt.

A 18 bormintából

 • Arany minősítést 3 borminta,
 • Ezüst minősítést 9 borminta,
 • Bronz minősítést 5 borminta,
 • oklevekes minősítést pedig 1 borminta kapott.

A rendezvény nagyon jó hangulatban telt el, mindenki jó kedvvel és a következő évben való találkozás reményében távozott Révfülöpről.

Reméljük, hogy ez évi termésünk is olyan lesz, amivel nem kell szégyenkezni és helyt áll a következő évi megmérettetésen, ami előreláthatólag 2014.április 4-5-6.án kerül megrendezésre Révfülöpön.

Kép és szöveg: Tímár Jánosné

 

Országos Evangélikus Hittanverseny
Létrehozva: 2013. április 16. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Országos rendezvények beszámolói

Egy hideg tavaszi napon került sor Pakson a XXII. Országos Evangélikus Hittanverseny 2. fordulójának megrendezésére.

Már reggel 9 órakor megérkeztek a gyerekek az ország közelebbi és távolabbi részeiről. Sokan nagyon korán keltek (több mint 200 km-t utaztak), de vidámak és élénkek voltak. Friss kaláccsal, forró teával és kávéval fogadtuk őket, s kísérőiket: lelkészeket, tanítókat és hitoktatókat.

Fél 10-kor következett az áhítat az evangélikus templomban. Schaller Bernadett  lelkésznő csodálatos útravalót adott a versenyhez. Beszélt arról, hogy milyen fontos a barátság, dalt tanított, igehirdetése, imája szép kezdete volt a napnak.

A verseny korcsoportonként zajlott. Az evangélikus iskola épületében a lelkésznő, a Balogh Antal Katolikus Iskola épületében, pedig Nagyné Gadányi Andrea hitoktató volt a program felelőse.

Pedagógusok segítettek a tesztek javításában, a verseny lebonyolításában. A feladatok életkornak megfelelőek voltak, játékos rejtvények tarkították.  kis nebulók nagy lelkesedéssel láttak munkához. Nagyon felkészültek voltak a diákok valamennyien. Köszönet a felkészítő oktatóknak.

Az izgalmas eredményhirdetésen oklevelet, ajándékokat kaptak a gyerekek, s minden korcsoportban az első két helyezett továbbjutott a verseny következő fordulójára. Az eredményhirdetést finom ebéd követte. Majd a búcsú percei, integetés egymásnak, új és régi barátoknak egyaránt és a tartalmas szép nap után hazatérés.

Köszönet a versenynek helyt adó Paksi Evangélikus Egyházözségnek.

A tanított dal egy versszakával búcsúzom:

„ Hála barátért testvérszívért,
Hála mindenkiért neked,
Hála, hogy minden embert átfog
Nagy szereteted! ”

Szöveg: Schukkert Ádámné, Fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Beszámoló a gyülekezeti munkatársi tanfolyamról
Létrehozva: 2013. március 12. » Címkék: Beszámolók, Egyházmegyei esemény beszámolók

A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeti munkatárs-képző tanfolyamot indított 2012 őszén Pakson. A tanfolyamon a Tolna-Baranya megyei Evangélikus Egyházmegyéből vettek részt gyülekezeti tagok.

A képzés célja az volt, hogy olyan gyülekezeti munkatársak legyenek, akik saját gyülekezetükben alkalmazni tudják az itt elhangzottakat. Különösen a gyülekezetbe való hívogatásra, lelki gondozásra és betegek, idősek látogatására kaptunk útmutatásokat, hogy milyen módon lehet ezt a feladatot elvégezni.

Ezeken kívül egyháztörténeti és bibliai ismeretekből magas szintű képzésben részesültünk. Az előadásokat az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói tartották. Élmény volt ezeket az ismereteket hallgatni, elsajátítani. A négy hétvégére szerveződött alkalmon kedves kis csapattá váltunk, akiknek öröm volt együtt lenni Krisztus közösségében.

Köszönetet mondunk D. Szebik Imre Püspök Úrnak a tanfolyam vezetéséért, Szabó Vilmos Béla Esperes Úrnak a szervezésért és mindkettőjüknek a szép áhítatokért.

A tanfolyam alkalmai lehetőséget adtak arra, hogy hitben megerősödjünk, lélekben megújuljunk. Vasárnap az előadások befejezéseként csodálatos, lelket felemelő Istentiszteleten vettünk részt, melyen bizonyítványt kaptunk a munkatársképző elvégzéséről. Könyvjutalmat is kapott minden résztvevő. Csodálatos esemény volt, hogy Püspök Úrtól áldást kaptunk további életünkre, szolgálatunkra gyülekezetünk javára és Isten dicsőségére. Úrvacsorát is vettünk.

Befejezésül idézem: „ Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” - Gal 6,10

Gadányi Józsefné

Áldás
Létrehozva: 2013. március 12. » Címkék: Beszámolók, Egyházmegyei esemény beszámolók

Véget ért Pakson a Tolna-Baranyai Egyházmegye gyülekezeti tagjai számára szervezett munkatársi tanfolyam. 2013. március 3-án istentisztelet keretében D. Szebik Imre ny. püspök, tanfolyamvezető áldotta meg a résztvevőket.

A gyülekezet életében is örömteli és szomorú események váltják egymást. Így ezen a vasárnapon imádságban emlékezett meg Szabó Vilmos Béla esperes egy fiatalon elhunyt testvérünkről és imádkozott a gyászolókért.

Ezt követően egy jeles évforduló kapcsán szólt a hálaima Wenhardt Jánosért és feleségéért, Ilus néniért, akik 60. házassági évfordulójukat ünnepelték népes családjukkal együtt. Az úrvacsoránál Szabó Vilmos Béla esperes és D Szebik Imre püspök úr áldását is vehették.

Képeink ezen az istentiszteleten készültek.

Szöveg és fotók: K.I.Gy.

Ökumenikus világimanap 2013
Létrehozva: 2013. március 11. » Címkék: Világimanap beszámolók, Beszámolók

„Jövevény voltam... és befogadtatok...” Máté 25,35

Európai ország asszonyai készítették elő az idei világimanapi liturgiát, mely szokatlan módon nem a francia nőkről szólt, hanem az országban élő sokszínű lakosság egy-egy képviselőjéről. „Jövevény voltam és befogadtatok” - hangzik a címben, s ezt a témát jártuk körül a liturgia felolvasása kapcsán mi is 2013. március 8-án Pakson az evangélikus iskolaépület termében.

Ez az ország elérhető közelségben van. Ennek köszönhetően rendkívül gazdag kiállítási anyagot gyűjtöttek össze a testvérek, és egyéni úti élményekről számolhatott be Gutai Julika és férje, Gutai István.

Budapesti vendégeink is voltak az Evangélikus Külmisszió Egyesületből (EKME). Szirmai Zoltánné, az EKME szervezőtitkára a Franciaországban élő afrikai menekültek közt végzett misszióról és az egyesület munkájáról beszélt. Az igehirdető idén is B. Pintér Márta volt, aki ezúttal mint az egyesület lelkészi társelnöke volt jelen.

Anne-Lise Hamman Jeannot  Franciaországban élő svájci művésznő imanapi festményének színeit idézték a „kis feketébe” öltözött szereplőink, Szabó Vilmosné Lilla, Weiszné Varga Viki, Fittné Ildikó, Mezősi Andrea, Feil Anita, Pálmai Klára színes sáljai. A liturgus fehér sállal Schukkert Ádám Gáborné, Marika volt. A háttérből három hang szólalt meg: Hoffman Ádámné, Gutai Júlia és Gadányi Józsefné.  A szürke sálat viselő nő szerepében Péterné Lengyel Juditot hallhattuk.

A projektornál Lenkeiné Teleki Mária református lelkésznő működött közre, aki a vetíthető liturgiát adaptálta.

Harmóniumon Koch Boglárka ev. kántor kísérte az énekeket.

Hangosítás: Barad Réka Anna

Az áldást a jelenlévő három lelkész, B. Pintér Márta, Lenkeiné Teleki Mária és Szabó Vilmos Béla osztotta a mintegy ötven fős ökumenikus gyülekezetnek.

A rendezvény hagyományosan szeretetvendégséggel zárult.

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi az imanap szervezője és a kiállítás rendezője
Fotók és videók: Barad Réka Anna

Képes beszámoló Nürnbergből

A nürnbergi magyar-bajor testvérkapcsolati jubileumról képes beszámoló olvasható a Testvérgyülekezetünk menüpont alatt.

Ökumenikus imahét 2013. január 21-25.
Létrehozva: 2013. január 31. » Címkék: Imahét beszámolók, Beszámolók, Kórus szolgálat

A 2013. évi ökumenikus imahét hétfőtől péntekig zajló istentiszteletein az öt felekezet lelkészei felváltva szolgáltak templomunkban. Hétfőn Lenkei István református lelkész, kedden Csősz István plébános, szerdán Szabó Vilmos Béla ev. esperes, csütörtökön D. Nagy Tamás pünkösdi, pénteken Vasadi Teodor baptista lelkész hirdetett igét.

A református, a katolikus és evangélikus kórus, a pünkösdi gyülekezet duója hangszer-kísérettel, valamint a baptista férfikar szolgált egy-egy alkalommal, majd a záró istentiszteleten az egyesített kórus Purcell: Vége van már a szolgaságnak kezdetű kánonját énekelte Simon Péter vezényletével.

Az oltári szolgálatot lelkészeink közösen látták el. Orgonán Koch Boglárka evangélikus kántor játszott. Az imaheti sorozat szeretetvendégséggel ért véget.

A képeket Szénégető Szabolcs, református presbiter készítette január 25-én.

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi

Adventi gyertyagyújtás
Létrehozva: 2012. december 6. » Címkék: Adventi beszámolók, Beszámolók

December 1-jén a délelőtti óráktól könyv- és ajándékvásárra várták az érdeklődőket gyülekezetünkben.

Délután öt órakor kezdődött a műsoros adventi este, melyen a Pro Artis Művészetoktatási Intézmény tanulói és tanárai zenéltek, Koch Boglárka orgonált, majd Farkas János orgonakíséretével énekelt, Nagyné Gadányi Andrea verset mondott, Racskó Eszter egy karácsonyi dalt énekelt. Közreműködött továbbá az evangélikus kórus Simon Péter vezényletével.

Igét hirdetett D. Szebik Imre ny. püspök, majd angyalkák gyújtották meg Szabó Vilmos Béla esperes, az est szervezője segítségével, az oltárról hozott gyertyákkal az óriási adventi koszorú első gyertyáját.

A program hagyományosan, szeretetvendégséggel folytatódott, forralt borral, sült kolbásszal és süteményekkel kínálták a beszélgetésre betérő egybegyűlteket.

Fotók és szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi

20 éves testvérkapcsolati ünnep

20 Jahre gemeinsam in Bewegung / 20 éve együtt az úton - Így hangzott a testvérkapcsolati ünnepünk mottója.

A paksi gyülekezet egy csoportja is részt vehetett e csodálatos találkozón. Készültünk, hogy bemutatkozhassunk. Az énekkar szolgált néhány szép énekkel. Infópultnál mutattuk be városunk néhány jellegzetességét és diafilmet gyülekezetünk életéről. Bajor testvéreink nagy szeretettel fogadtak bennünket. Minden egyes nap tartogatott számunkra szép és felejthetetlen élményeket.

Csak néhányat említünk ezek közül:

A bajor tartományi püspök Dr. Heinrich Bedford - Strom és Gáncs Péter elnök püspök köszöntött bennünket. Szép volt a reggeli áhítat a Sebaldus templomban, ahol a hit és a művészet hét évszázadát lehetett nyomon követni. Felejthetetlen a tematikus városnézés Nürnbergben. Érdeklődési körünknek megfelelően választhattunk a programok között: ki mit szeretne látni. Sok szép helyen jártunk. Vidám est volt a Wilhelm–Löhe iskola színpadán bajor magyar fellépőkkel. Zenészek, népzenészek, néptáncosok léptek fel. A zene összekötő erejét mind a négy nap során megtapasztalhatták a jelenlévő bajorok és magyarok.

Szombaton este pedig az úgynevezett „Oktoberfest” keretében nemcsak nézelődni lehetett a gyülekezetek és intézmények által felállított standoknál, hanem kóstolni is: magyar gulyást, kolbászt, pálinkát, frank sült kolbászt, sört és borokat. A felsorolásból nem maradhat ki Ibolya, a nürnbergi magyar tolmács. Vele a Lorenz templomban találkoztunk. Véletlenül derült ki, hogy paksi származású. Édesanyja paksi lány - leírhatatlan volt az öröm!!! Végig mellettünk maradt a további napokon.

Végül nagy örömünkre találkozhattunk langenzenni testvéreinkkel, akik szombaton látogattak meg bennünket, és együtt vettünk részt a további programokon. Vasárnap ünnepi záró istentiszteleten vettünk részt a Sebaldus templomvideban. Felemelő érzés volt a padokban ülni langenzenni testvéreink körében, imára kulcsolni kezünket, és úrvacsorát venni e régi falak között.

Köszönettel tartozunk a bajor szervezőknek minden apróságra kiterjedő figyelmességükért. Az ellátásunkért, a változatos programokért egyaránt.Olyan szép élményekben volt részünk, amelyet soha nem feledünk.

A gyülekezeti énekkar nevében:
Schukkert Ádámné és Schukkert Ádám

Petra imádsága
Létrehozva: 2012. november 16. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Elismerések

A Gyermek és Ifjúsági Osztály rajz- és imádságpályázatot hirdetett reformáció témakörben.

Gyülekezetünk képviseletében Szabó Petra, a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 6. évfolyamos tanulója írt imádságot, mellyel az 5-6. évfolyamosok kategóriájában 3. helyezett lett!

 

 

 

 

Petra imádsága:

Istenem, kérlek mi is hadd legyünk
olyan bátrak, mint Luther Márton.
Merjük kimondani érzéseinket,
mert minden a becsületen és az
őszinteségen alapul.

Ámen

Képek a reformáció hetéről
Létrehozva: 2012. november 10. » Címkék: Beszámolók, Reformációi sorozat beszámolók, Kórus szolgálat

Képeink a 2012. évi reformáció sorozat alkalmával készültek.

Fotók: Zuschlag János

Kórusunk Nürnbergben

Kórusunk részt vehetett 2012. október 11-14-ig a Nürnbergben megrendezett magyar-bajor testvérkapcsolati jubileumon. (Képes beszámoló a Testvérgyülekezetünk menüpont alatt.)

Október 13-án a testvérkapcsolatok bemutatása keretében három művet énekeltünk Simon Péter karnagy vezényletével:
Bárdos Lajos: Magyar Magnificat
Giuseppe de Marzi: Signore delle cime
Purcell: Lobt den Herrn (Magasztalja lelkem...)

A kórus tagjai a standunknál is kitettek magukért. A gazdag programokat követően a Jugendhotel hangszigetelt társalgójában oldódhattunk: Győrffy Józsi hegedűjátékával, énekszóval tartottunk egy külön záróestet. Emlékezetes marad!

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi

 

Pro Urbe emlékérem Szabó Vilmos Bélának
Létrehozva: 2012. október 27. » Címkék: Elismerések, Beszámolók

2012. október 23-án Paks Város Önkormányzata Szabó Vilmos Béla esperest Pro Urbe emlékéremmel tüntette ki. A Paksi Hírnök munkatársa interjút készített az ünnepelttel, mely a következő számban jelenik meg.

Gratulálunk!

Tanévnyitó istentisztelet
Létrehozva: 2012. szeptember 14. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Tanévnyitó istentisztelet

Elkezdődött a tanév, indul a hitoktatás is az iskolákban. Ennek ünnepi keretét 2012. szeptember 9-én a tanévnyitó istentisztelet adta templomunkban, melynek Nagyné Gadányi Andrea és tanítványai is aktív részesei voltak.

Szabó Petra Siklós József A legjobb barát című versét mondta el, majd Jilling Dóra egy imádságot olvasott fel az „Uram, taníts minket imádkozni!” című imádságoskönyvből.

Szöveg és fotók: K.I.Gy.

Beszámoló az idei Hittan-táborról
Létrehozva: 2012. július 31. » Címkék: Ifjúság, Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók, Beszámolók

A hagyományokhoz illően idén is megtartottuk táborunkat, melyre idén is nagy volt az érdeklődés. Az idei témánk kicsit tágabb volt a tavalyihoz képest. A gyerekek megismerhették, megtapasztalhatták, hogy Jézus szupermágnes módjára magához vonzza az embereket.

A tábor első napja kézműveskedéssel telt. Délelőtt könyvjelzőt készítettünk, illetve egy játékos vetélkedőn vettünk részt, délután pedig a Csodálatos halfogástörténetéhez kapcsolódóan tengeri állatokat készítettünk papírból, műanyag pohárból és műanyag evőeszközökből.

Második napunkat kirándulással töltöttük. A délelőtt folyamán idén is ellátogattunk az íjászpályára, elsétáltunk a Gárdonyi kilátóba, majd komppal átmentünk a Duna túlpartjára és felfrissítettük magunkat a Duna vizében.

Péntek délelőtt a vasárnapi kis műsorunkra készültünk. Szívhalat készítettünk és összegyűjtöttük, hogy melyek azok a rossz emberi tulajdonságok, melyek megbetegítik szívünket. Az Úr azonban képes meggyógyítani a szívünket, csupán hitre és szeretetre van szükségünk.

Péntek délután hűtőmágnest készítettünk, volt lovaglási lehetőség, illetve arcfestés is a gyerekek rendelkezésére állt.

Szombaton Györgyi nénivel voltak a gyerekek, palacsintát készítettek, délután pedig a szövéssel ismerkedhettek meg.

Táborunk a vasárnapi istentisztelettel zárult.

Továbbra is esperesi székhely Paks
Létrehozva: 2012. július 9. » Címkék: Beszámolók, Egyházmegyei esemény beszámolók

A hatévenkénti általános tisztújítás keretében a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperesét, Szabó Vilmos Bélát és Andorka Árpád egyházmegyei felügyelőt ismételten megválasztották.

Az ünnepélyes beiktatás 2012. június 30-án a paksi evangélikus templomban zajlott le, melyet Gáncs Péter elnök-püspök, a Déli Evangélikus Egyházmegye püspöke végzett.

Az egyházmegye lelkészein kívül jelen voltak többek között más egyházmegyék esperesei, az egyházmegye korábbi esperese, a református testvéregyház Tolna megyei esperese és gondnoka, valamint a paksi református lelkész.

A beiktatáson képviseltette magát a városvezetés is, Hajdú János polgármester és Tell Edit alpolgármester asszony. Az ünnepséget egyházmegyei közgyűlés követte, melynek keretében a jeles vendégek köszöntötték az újjáalakult egyházmegyei elnökséget.

Az alkalom közös ebéddel zárult.

Szöveg és fotók: K.I.Gy.

Tanévzáró istentisztelet
Létrehozva: 2012. június 20. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Tanévzáró istentisztelet

2012. június 10-én tanévzáró istentisztelet volt templomunkban, melyen a hittanosok szép számban vettek részt. Hitoktatójuk, Nagyné Gadányi Andrea röviden beszámolt az elmúlt tanév munkájáról, majd a gyermekek énekkel, versekkel szerepeltek. Néhány kép az alkalomról:

Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegyei Közgyűlés 2012
Létrehozva: 2012. június 12. » Címkék: Egyházmegyei esemény beszámolók, Beszámolók

2012. június 8-án a Paksi Evangélikus Egyházközség templomában tartotta közgyűlését a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye.

A közgyűlés áhítattal kezdődött, melyet Szabó Vilmos Béla esperes tartott.

Második napirendi pontként az egyházmegyei jelölő és szavazatszámláló bizottság elnöke, Koskai Erzsébet egyházaskozári lelkész tájékoztatója hangzott el az egyházközségektől és testületektől érkezett jelölésekről. Ezt követően Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő vezetésével lezajlott az egyházmegyei tisztségviselők és egyházmegyei küldöttek választása a magasabb egyházi fórumokra, majd beiktatták a megválasztottakat.

Képeink ezen az ünnepi alkalmon készültek.

Szöveg és képek: Kochné Inotai Gyöngyi

Országos Evangélikus Hittanverseny második forduló
Létrehozva: 2012. június 11. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Országos rendezvények beszámolói

2012. március 31-én került sor az Országos Evangélikus Hittanverseny második fordulójára, melynek a mi gyülekezetünk biztosított helyszínt mind a gyülekezeti, mind a kerületi csapatok számára.

A kerületi csapatok közül összesen 16 4 fős csapatot láttunk vendégül. A gyerekek négy korosztályra osztva (1-2. osztály, 3-4osztály, 5-6 osztály, 7-8.osztály) oldották meg a feladatokat, melyeknek központi témája Családok a Bibliában volt.

Ezúton mondunk köszönetet azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik segítettek a feladatlapok javításában, név szerint Koch Józsefné, Pálmai Istvánné, Prantner Edit és Schukkert Ádámné.

Nagyné Gadányi Andrea
Fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Képek a konfirmációról
Létrehozva: 2012. május 9. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Konfirmáció beszámolók

A 2012. április 15-i konfirmáción készült képeket szeretettel ajánljuk az érdeklődőknek.

A 2012-2018-as presbitérium beiktatása
Létrehozva: 2012. április 21. » Címkék: Presbitérium, Beszámolók, Presbitérium - beszámolók

A 2012-2018- as presbitérium eskütétele és ünnepélyes beiktatása 2012. április elsején, virágvasárnap, istentisztelet keretében zajlott le. Az új névsort egy korábbi hírünkben illetőleg a Presbitérium menüpont alatt olvashatják az érdeklődők.

Képeink az ünnepi alkalmat örökítették meg.

Fotók és szöveg: K.I.Gy.

A gyülekezeti választás eredménye
Létrehozva: 2012. március 28. » Címkék: Presbitérium, Beszámolók, Presbitérium - beszámolók

A Paksi Evangélikus Egyházközség 2012. március 25-én megválasztott gyülekezeti tisztségviselői:

Felügyelő: Pálmai István
Gondnok: Siklósi Mátyás
Pénztáros: Régi Zoltánné
Jegyző: Hoffman Ádámné
Kántor: Baradné Koch Boglárka
Számvevőszéki elnök: Pámer Zoltán
Számvevőszéki tagok: Dr. Grosch József, Huber Pálné, Mutz Ádámné, Siklósi Mária, Véhman Éva
Egyházmegyei küldött: Koch Józsefné

Presbiterek:

Endrődi Józsefné
Fodor Zoltán
Dr. Grosch József
Haaz Károly
Halász Gábor
Hirczi Ferenc
Kiss Miklós
Kónya Ferenc
Kótai János
Krizák Ferenc
Mattern János
Nagyné Gadányi Andrea
Nepp József
Schmitzberger József
Schukkert Ádám Gábor
Schweigert József
Tímár János
Ulbert János
ifj. Zuschlag János

Gratulálunk!

Az új presbitérium eskütétele és ünnepélyes beiktatása 2012. április 1-jén, virágvasárnap lesz, a 10:30-kor kezdődő istentisztelet keretében. A beiktatott gyülekezeti presbitérium 2012. április 2-án, hétfőn 18 órakor tartja alakuló ülését az evangélikus iskolaépületben.

Beszámoló a Déli Kerületi Ifjúsági Napról
Létrehozva: 2012. március 21. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Országos rendezvények beszámolói

2012. március 10-én tartották Kecskeméten a Déli Kerületi Ifjúsági Napot, melyen Andi nénivel együtt négyen vettünk részt (Fórizs Gábor, Jilling Dóra, Tóth Tünde).

Reggel fél hétkor indultunk, a másfél órás úton sokat beszélgettünk. A találkozóra a Református Gimnázium dísztermében került sor. A Szélrózsa Band koncertjével kezdődött a rendezvény.

Ezt követte a helyi lelkész, Kis János nyitó áhitata. Az áhitat után Róka Szabolcs bölcsességről szóló előadását néztük meg, aki Zöld Péterről adott elő egy mesét. Gábort is felhívta a színpadra!

Utána városnéző vetélkedőn vettünk részt. Az én csapatomnak a Katona József Színházat kellett megkeresnie. Más csapatok a városházán, a Cifrapalotánál vagy az evangélikus templomnál jártak. A vetélkedőn végül harmadikak lettünk.

Az ebéd előtt megkaptuk a lakatokat és a kulcsokat a délutáni Lakat partyhoz. Ennek a feladatnak az volt a célja, hogy meg kellett találni, hogy melyik lakatot kinek a kulcsa nyitja, és azzal jobban megismerkedni. Az én kulcsom több lakatot is nyitott , többek közt Gáncs Péter püspökét is.

Ebéd után Keresztmetszet koncert volt, tombolahúzás, majd közös fotózkodás a Lakat partys párunkkal. Az úti áldás előtt ismét a Szélrózsa Band zenekart hallgathattuk meg. Nagyon jól éreztük magunkat!

Tóth Tünde
Balogh Antal Katolikus Ált. Isk. 6. osztály

Gyülekezeti választó közgyűlés
Létrehozva: 2012. március 13. » Címkék: Beharangozó, Presbitérium, Presbitérium - beszámolók, Beszámolók

Értesítjük az egyházközség tagjait, hogy 2012. március 25-én, vasárnap gyülekezeti választó közgyűlést tartunk, melyen megválasztjuk gyülekezeti tisztségviselőinket, presbitereinket.

Szavazásra jogosultak a névjegyzékben szereplő személyek, akiket feltétlenül várunk.

Erős vár a mi Istenünk!

Ökumenikus világimanap 2012
Létrehozva: 2012. március 12. » Címkék: Világimanap beszámolók, Beszámolók

Malajzia

„Selamant Datang” - így köszönnek a malajziaiak, s így köszöntöttük mi is egymást Pakson, a világimanapon.

Malajzia sokszínű ország mind etnikai mind vallási tekintetben: Malájok, kínaiak, indusok és indus keverékek alkotják társadalmát, akik az iszlám, a kereszténység, a buddhizmus és a hindu vallás hívei, és békésen élnek egymás mellett.

Ez a hazánknál három és félszer nagyobb délkelet-ázsiai ország az ellentétek országa is: Míg az egyik országrészben, a Maláj-félszigeten az emberek többsége beszél angolul, rendelkezésre állnak a modern közlekedési eszközök, addig az innen 650km távolságra lévő másik országrészben, Borneó szigetének északi részén, az esőerdőben csak vízi úton, csónakokkal lehet közlekedni. Itt az ősi, bennszülött hagyományok tovább élnek a „hosszú házakban” élő bennszülötteknél. A Maláj-félszigeten található főváros toronyházai viszont a 21. századot jelképezik, s összességében  tekintve Malajzia a világ legfejlettebb országainak egyike.

„Győzedelmeskedjen az igazság” - ez volt a témája az istentiszteleti liturgiának. Ezt olvasták fel az ökumenikus paksi istentisztelet résztvevői, egyenként vagy kórusban, s imádkoztak Malajziáért, könyörögtek az igazságosságért, az ország vezetőiért, az elnyomottakért, a gyengékért, az egyházért, erőért és bölcsességért.

Igét hirdetett Brebovszkyné Pintér Márta, aki Pakson húsz évvel ezelőtt indította el a világimanapi alkalmakat. A házigazda Szabó Vilmos Béla esperes volt, A technikáról Lenkeiné Teleki Mária református lelkész gondoskodott.

A liturgiát felolvasták: Bolláné Hegedűs Zsuzsanna, Feil Anita, Fittné Ildikó, Gadányi Józsefné, Gutai Júlia, Lenkeiné Teleki Mária, Kiss Miklós, Koch Boglárka, Kótai Jánosné, Mezősi Andrea, Nagyné Gadányi Andrea, Schukkert Ádám Gáborné, Szabó Vilmos Béla, Szabó Vilmosné, Tímár Jánosné.

Anyaggyűjtés a kiállításhoz: Bolláné H. Zsuzsa, Gadányiné Margit, Mezősi Andrea, Schukkertné Marika, Timárné Erzsike és a szerző.

Szeretetvendégség: evangélikus asszonyok

Szervezés, kiállítás-rendezés, országismertetés és a fenti beszámoló:

Köszönet mindenkinek!

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi
Videók: Barad Réka Anna

Halász Kató néni 90. születésnapja
Létrehozva: 2012. február 13. » Címkék: Beszámolók

Mangesius (Halász) Katalin 2012. február 10-én ünnepelte 90. születésnapját. A köszöntésére érkező Szabó Vilmos Béla esperest és feleségét, Pálmai István felügyelőt és e sorok íróját az előszobába sietve fogadta.

A gyülekezet nevében felügyelő úr egy csokor virágot nyújtott át, esperes úr Varga Gyöngyi Áldáskönyvével ajándékozta meg.

„Szívesen olvasok! Az Evangélikus Életet az utolsó betűig elolvasom!”- mondta Kató néni.

Beljebb, az asztal körül helyet foglalva, közösen énekeltük el „Az Úr csodásan működik” kezdetű éneket, majd együtt adtunk hálát az ünnepelt életéért és imádkoztunk mindnyájunkért. Az Úrtóltanult imádsággal fejeződött be a rövid áhítat.

Kató néni mesélt életéről, melynek csaknem felét Ausztráliában töltötte. Ennek kapcsán átmenetileg elvesztette magyar állampolgárságát, de amint lehetett, visszaigényelte azt. 14 éve újra itthon él, de az ausztrál ismerősök születésnapi üdvözlőlapjai is jelzik, hogy ott sem feledkeztek el róla. Az itteni rokonság, akik vendéglátásunkról is gondoskodtak, egy albumban összegyűjtötte Kató néni fényképeit, életútjának dokumentumait, melyet nagy örömmel mutatott meg nekünk.

Búcsúzáskor esperes úr megköszönte Kató néni gyülekezetünknek nyújtott eddigi támogatását.

K.I.Gy.

Ökumenikus imahét 2012
Létrehozva: 2012. február 13. » Címkék: Imahét beszámolók, Beszámolók, Kórus szolgálat

Az elmúlt héten a paksi keresztények öt felekezet részvételével minden este találkoztak a református templomban közös igehirdetésen, imádságon.

Mindegyik felekezet bemutatta énekkarát, mely emelte az színvonalat. Az imahét fő témája az átváltozás, a megújulás volt. A hívek közösen imádkoztak az egyházakért és azért, hogy minél jobban helyreálljon a különböző felekezetekben a szeretetközösség, ne elválasszon, hanem minél jobban összekössön bennünket Jézus Krisztusban való hitünk. Ez a hét különleges lelki megújulást adott az ott résztvevőknek. A hét vége fele már ismerősként köszöntötték egymást a hívek, és ott, akkor mindenkiben elkezdődött valami „átváltozás”.

Az evangélikus lelkész prédikációjában elhangzott mondat- „Egy hétig éljünk másként”- eljutott az ott résztvevőkhöz, mert akik jelen voltak ezeken az alkalmakon, egy hétig tényleg másként éltek, hiszen minden este fél hatra eljöttek a templomba, félretettek minden más feladatot, együtt imádkoztak és együtt dicsérték az Istent.

Én úgy gondolom, hogy ott, akkor elkezdődött valami. Bízom benne, hogy nem csak egy hétre szólt. Lehet, hogy még most csak egy hónapig tart a változás, aztán, jövőre egy évig, és aki ezután is részt vesz az ilyen alkalmakon, egyszer csak azt veszi észre, hogy egész életére átváltozott, hagyta belépni mindennapjaiba Jézus Krisztust, aki bűneinkért halt meg a kereszten, azért, hogy mi élhessünk benne.

Az imahét utolsó napján csodálatos élmény volt hallgatni az erre az estére újraszerveződött „ökumenikus” kórust. A közös éneklésből is áradt a keresztény emberek összetartó szeretete. Számunkra büszkeség volt hallgatni kántorunk, Baradné Koch Boglárka szólóénekét. Köszönettel tartozunk a református testvéreknek a házigazdai szolgálatért és a záróesti szeretetvendégségért.

Jövőre szeretettel várjuk az evangélikus templomba az imahét résztvevőit, bízva abban, hogy az átváltozás nem egy hétre szólt, és egyre többen veszünk részt, hívogatva a Krisztus- hívőket, hogy minél többen lehessünk együtt az Ő szeretetében. Adja Isten, hogy így legyen!

Gadányi Józsefné

Gyermek istentisztelet 2012. február 5.
Létrehozva: 2012. február 7. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók

2012. február 5-én a gyermek-istentisztelet igazi téli hangulatban telt. Miután a gyerekek meghallgatták Isten igéjét, részt vettek a foglalkozáson, belevetették magukat a tél örömeibe! Szó szerint! :D

Karácsonyi gyermek műsor
Létrehozva: 2011. december 20. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók

Még az oldalpadok is megteltek a templomban a 2011-es karácsonyi gyermekműsor idejére, december 18-án, vasárnap. Nem véletlen, hisz a lendületes és színvonalas műsor mindenkit megmozgatott: hittanosokat, konfirmandusokat, a gyermek-istentiszteletre járókat. Még a legkisebbek is elmondhatták az otthon megtanult verseket, vagy énekelhettek a rövid igehirdetés után.

A ragyogó karácsonyfa alatt ajándék-csomagok várták - Vilmos bácsi szerint - azokat, akik karácsonykor is eljönnek majd a templomba.

Várjuk ezt az alkalmat!

További képek, videók: Istentiszteletek - Karácsonyi gyermekműsor

K.I.Gy.

Ádventi gyertyagyújtás 2011
Létrehozva: 2011. december 1. » Címkék: Adventi beszámolók, Beszámolók, Kórus beszámolók, Kórus szolgálat

Angyalkák gyújtották meg a nagy adventi koszorú első gyertyáját 2011-ben is az evangélikus templomban. A fúvószenekari bevezető utáni rövid áhítatot Szabó Vilmos Béla esperes tartotta a Mt 21,1-től kezdődő ige alapján, melyből kiviláglott, hogy Jézus nem látszatot akar. Sokkal inkább őszinteséget vár. Szeretettel, alázattal jön... Ő töltsön el békességével! Az adventi út egy cél felé vezet, aki Jézus.

A találkozás, a hitben való találkozás, a reménység boldogít. Az adventi gyertyagyújtás nemcsak egy esti program, nemcsak egy étkezés, hanem a cél feléindulás.

Az Isten maga is indul felénk... Megláthatjuk a belőle áradó fényt, mely bűnbocsánatot hoz.

Koch Boglárka kántor orgonajátéka (Pachelbel:E-moll toccata) is tovább munkálta az elkezdett gondolatsort. Összhangban az előzőekkel, Paul Roth:Ima a karácsony megmentéséért című verse hangzott el Nagyné Gadányi Andrea tolmácsolásában, majd három gyermek (Világ Máté, Pintér Máté, Zuschlag Eszter) mondta el Kárász Izabella: Jön Krisztusod c. versét.

Kórusunk énekszámai után két angyalka (Jilling Dóra és Szabó Petra) vitte az oltárról a gyertyákat az előtérbe, s közösen meggyújtották az első gyertyát az ott elhelyezett nagy adventi koszorún. Ekkor a gyülekezet is bekapcsolódott a Jöjj, népek megváltója kezdetű énekkel.

A külsőségeiben, összetételében az előző évihez hasonló program, a sok ismerős arc és szereplő (ideértve a Roger Schilling zenekar tagjait is) az otthonosság, valami belső melegség érzetét keltette bennünk. Az udvaron Kiss Károly és felesége, Éva várta már a híveket a frissen sült kolbásszal. No és a forralt bor, a rengeteg sütemény a gyülekezeti teremben...

Nemcsak egy étkezés..., de sok előkészület, fáradság is. Éva például a születésnapja estéjét áldozta ránk az adventi út kezdetén, a Királyra várva...

Kochné Inotai Gyöngyi

Szabó Vilmos Béla 60. születésnapja
Létrehozva: 2011. november 28. » Címkék: Általános, Beszámolók, Elismerések

2011. novemberében ünnepelte Szabó Vilmos Béla esperes 60. születésnapját. A gyülekezet nevében Pálmai István felügyelő köszöntötte a november 20-i vasárnapi istentiszteleten. Mi is gratulálunk! További életéhez, munkájához Isten áldását kívánjuk!

Kórustalálkozó 2011. október, Paks

2011 ősze a kórustalálkozók jegyében zajlott: Október 8-án a paksi református templomban a dunaszentgyörgyi református kórussal, a paksi baptista férfikarral, a paksi katolikus és református vegyes karral együtt szerepelt hangversenyen kórusunk.

 

Családi Nap 2011
Létrehozva: 2011. október 15. » Címkék: Családi Nap beszámolók, Beszámolók

Ragaszkodva hagyományainkhoz, október első szombatján újra összegyűlt a gyülekezet apraja-nagyja. A rendezvény helyszíne most - a cseresznyési iskola felújítása miatt - a templom és az iskola területe volt.

A templomban az oltár előtti lépcsőkön gyümölcsökből, termésekből szemet gyönyörködtető tarka kavalkád fogadott bennünket. Csodáltuk Isten mérhetetlen jóságát, amit nekünk a színekben, formákban, illatokban és ízekben ad.

Az áhitat után Halasi László hartai lelkész előadását hallgattuk meg. Elgondolkodtató útravalót adott fiatalnak és idősebbnek egyaránt. Lelkünk és elménk gazdagítását követően a finom ebéd sem maradhatott el, Kiss Miklós szorgos munkájának köszönhetően. A gyermekek szórakoztatásáról is gondoskodtak a szervezők, volt arcfestés, lovaglás, kocsikázás és sok játék.

A jóízű beszélgetés, a kellemes együttlét végén vidáman köszöntek el egymástól a családi nap résztvevői.

Mezősi Andrea

Október első szombatján ebben az évben is megrendeztük a családi napot.

Az idén kissé a hagyományoktól eltérően nem Cseresznyésben volt, hanem a templom körül és az iskola épületében.

A templomban tartott kezdő áhitat után Halasi László hartai lelkész színvonalas előadását hallgathatták meg a résztvevők.

Közben az udvaron készült a fínom gulyásleves. a gyerekek kézműveskedtek, rajzoltak, színeztek és játszottak. Nem maradt el a lovaglás sem.

A felnőttek megbeszélték az előadáson hallottakat és mindenki mesélhetett családjáról élményeiről.

Közben elkészült az ebéd, mindenki jó étvággyal fogyasztotta, előkerültek a fínom sütemények is. 

Délután jókedvüen lélekben feltöltődve mentünk haza.

Bízunk benne, hogy jövőre is folytatódik ez az összejövetel lelkünk épülésére és Isten dicsőségére.

Gadányiné Margit
Hálaadó istentisztelet Hartán
Létrehozva: 2011. október 3. » Címkék: Kórus beszámolók, Beszámolók

Szabó Vilmos Béla esperes és a paksi gyülekezeti kórus is szolgált Hartán, 2011. szeptember 25-én, az ottani templom és orgona felújítását követő hálaadó istentiszteleten. Beszámoló és képek

Kórus évadnyitó
Létrehozva: 2011. október 3. » Címkék: Kórus beszámolók, Beszámolók

2011. augusztus 31-én kezdte meg próbáit gyülekezeti kórusunk, a szeptember 4-i kozármislenyi kórustalálkozóra készülve.

Interjú a találkozó szervezőjével, Tarcsay Gyöngyvérrel, Videó a közös éneklésről:

kozarmisleny.info - 2011.09.17. Városnapi kórustalálkozó

További felvételek később!

Hálaadó istentisztelet 2011. szeptember 25., Harta

Szabó Vilmos Béla előző szolgálati helyén, Hartán hálaadó istentiszteleten szolgált kórusunk. Az 1923-ban alakult német eredetű hartai gyülekezet most újíttatta fel templomát és 100 éves orgonáját, melyet a miénkhez hasonlóan a Rieger testvérek építettek.

Az ünnepi alkalmon jeles vendégek vettek részt: Gáncs Péter elnök-püspök, Radosné Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő, Lupták György és Szabó Vilmos Béla esperesek, Sárkány Tibor és Sárkány Tiborné, korábbi hartai lelkészek mellett a helyi vezetők és az építők.

A kántori szolgálatot Róth Márton orgonaművész látta el.
Az ünnepi istentisztelet után került sor a templom mellett felállított Luther -szobor leleplezésére.

Halasi László lelkész és gyülekezete gazdagon megvendégelte a jelenlévőket.

Szöveg és fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

 

Kórustalálkozó 2011. augusztus, Kozármisleny
Létrehozva: 2011. szeptember 14. » Címkék: Kórus beszámolók, Kórus kirándulások - kórustalálkozók, Beszámolók

2011. augusztus 31-én kezdte meg próbáit gyülekezeti kórusunk, a szeptember 4-i kórustalálkozóra készülve.
Ünnepi évadnyitónak is számított a 2011. szeptember 4-én Kozármislenyben rendezett kórustalálkozó, melyre a szervező,Tarcsay Gyöngyvér hívta meg kórusunkat.

A helyi Cantica Nova-kórussal együtt hat kórus lépett fel az ökumené jegyében: a pécsi székesegyház Bárdos Lajos kórusa, a villányi ifjúsági kórus, egy alfalusi, kopácsi és laskói lakosokból álló kórus és két evangélikus kórus, a bonyhádi és a paksi.

A rendezvény színhelye a kozármislenyi Ferences templom volt.
A kórusok önálló műsorát követően Dvořák: Égi szent béke jöjj című művét énekelte el közösen a mintegy 150 résztvevő.

Szöveg: Kochné Inotai Gyöngyi
Képek és videók: Barad Réka Anna


Signore delle cime


Jézus Krisztus


Ó, maradj vélem...


Égi, szent béke, jöjj (összkari ének)

 

Tanévnyitó istentisztelet
Létrehozva: 2011. szeptember 5. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Tanévnyitó istentisztelet

Tanévnyitó istentisztelet adott ünnepi keretet 2011. szeptember 11-én a 2011-12-es tanév indításához, melyen a hittanra járó gyermekek is közreműködtek.

Kép és szöveg: K.I.Gy.

Nyomkereső Hittan-tábor 2011
Létrehozva: 2011. szeptember 2. » Címkék: Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók, Beszámolók, Ifjúság

 Videók: Zuschlag János

Hittan-tábor 2011
Létrehozva: 2011. július 25. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók

2011. június 22-26 között tartottuk hittan-táborunkat, melynek idén Nóé bárkája volt a központi témája. A táborban közel 40 gyermek vett részt.

Szerdán délelőtt egy kicsit ismerkedtek egymással a gyermekek, majd felkészültünk egy hosszú utazásra.

Délután megépítettük Haaz Károly segítségével a bárkát, mely nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében. Nagy lelkesedéssel és örömmel vettek részt a bárka megépítésében, így mindannyian egy kis időre Nóévá változhattak.

Míg néhányan a bárkát építették, addig a többiek különböző technikákkal állatokat készítettek a bárkára. Készült páva, galamb, paradicsommadár és pillangó.

Csütörtökön vízkiránduláson vettünk részt. Délelőtt a vízirendőrök fogadtak minket. Minden gyermek lehetőséget kapott arra, hogy közelebbről is megszemléljen egy rendőrhajót.

Ebéd után a lövészpályán mindenki kipróbálhatta az íjászkodást, majd komppal átmentünk a Duna túlpartjára, ahol a nyári melegben jólesett egy kis frissítő pancsolás.

Pénteken délelőtt a vízzel, mint éltető elemmel kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek, majd a keresztséggel kapcsolatos ismereteikről tehettek bizonyságot, továbbá elkészítették plakátjaikat, melyek a vasárnapi istentiszteleten kerültek bemutatásra.

Délután, míg a gyerekek egy része Györgyi nénivel pászkát sütött, addig a többiek lovagoltak, majd váltották egymást.

Szombat délelőtt Csanádi-Fodor Melinda biológia-környezettan szakos tanárnő tartott a gyerekeknek játékos vetélkedőt az állatokkal kapcsolatosan. Volt activity, kvíz, gyurmából állatkészítés.

Szombat délután a gyerekek ismét Györgyi nénivel voltak. Az újszövetségi lábmosás történt felelevenítése után elfogyasztották a pászkát a templomban, majd szivárványt készítettek a nemezelés technikájával.

Vasárnap a tábor istentisztelettel zárult. A gyerekek énekeltek, valamint bemutatták az elkészített plakátokat, melynek témája Isten által ránk bízott teremttet világ szépsége volt, valamint, hogy mit tesznek az emberek ezzel a világgal.

Gadányi Andrea

Hűségérem
Létrehozva: 2011. június 16. » Címkék: Beszámolók, Elismerések

Kitüntetést vehetett át Koch Józsefné 2011. május 28-án a bonyhádi missziói napon. Gyöngyike kiemelkedő gyülekezeti munkája elismeréseként vehette át a szép díjat.

Csak néhány feladat, amelyet az utóbbi időben teljesített:

 • Mindenekelőtt stabil tagja a gyülekezeti énekkarnak,
 • Szervezi minden évben az ökumenikus világimanapi megemlékezéseket,
 • Kiemelkedő volt tevékenységei között az az áldozatos munka, amelyet végzett, hogy létrejöjjön az idei évben a Paksi Evangélikus Egyház honlapja,
 • Még szebbé tette ezt az ünnepi napot, hogy testvérgyülekezetünk tagjai is éppen itt tartózkodtak Langenzenn-ből.

Gyöngyike! Szeretettel gratulálunk.

A gyülekezeti énekkar nevében: Schukkert Ádám Gáborné

Szabó Petra 2. helyezést ért el a húsvéti rajz- és imádságpályázaton
Létrehozva: 2011. április 21. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Osztálya Húsvéti rajz- és imádságpályázatot hirdetett, melyen Szabó Petra, a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola 4. b osztályos tanulója 2. helyezést ért el a 3-4. osztályosok csoportjában!
Gratulálunk!

Petra imádsága:

Urunk, húsvét alkalmából ajándékozz meg minket azzal a tudással, hogy a Te Fiad azért jött a földre, hogy minden embernek megbocsátassanak bűnei. Vegyünk róla példát az engedelmességben, önfeláldozásban. Köszönjük, hogy Jézus feltámadásával megmutattad nekünk, hogy hű vagy hozzánk. Kérünk, hogy minden ember térjen jó útra és kövessék Jézus Krisztust, a Te egyszülött Fiadat!

Ámen

20. Országos Evangélikus Hittanverseny
Létrehozva: 2011. április 13. » Címkék: Ifjúság, Beszámolók, Országos rendezvények beszámolói

2011. április 9-én részt vettünk a a 20. Országos Evangélikus Hittanversenyen, ahol 4. helyezést értünk el.

A csapattagok:

Szabó Petra - Balogh Antal Katolikus Ált. Isk. és Gimn.

Forster Martin - Balogh Antal Katolikus Ált. Isk. és Gimn.

Jilling Marcell - Balogh Antal Katolikus Ált. Isk. és Gimn.

Klenk Botond - Bezerédj István Ált. Isk.

Istentisztelet az Idősek Otthonában
Létrehozva: 2011. március 30. » Címkék: Beszámolók

Gyülekezetünk nagyon szép feladatot lát el azzal, hogy minden hónapban istentiszteletet tartunk az otthon lakóinak. Egyeztetett időpont szerint tartja az Esperes Úr, melyet az idősek már nagyon várnak.

Felekezeti hovatartozás nélkül mindenki részt vehet az alkalmon és úrvacsorát is vehet. Az idős embereknek ez nagyon fontos, vannak akik már nehezen tudnak gondolkodni, de emlékeikben megmaradt Istenhez való tartozásuk. Nem feledik az imádságokat és örömmel éneklik a régi megszokott énekeket.

Istentiszteletek alkalmával volt lehetőségem megismerkedni egy kedves idős nénivel, akitől példát vehetünk hitről, türelemről, Istenbe vetett bizalmáról. Sólyom (Schád) Margitka néni aki, 98 éven át mindig hű volt Istenhez, soha nem hagyta el az Úrba vetett bizalmát. Sokat beszélgettem vele, soha nem kérte számon szenvedéseit, mindig mondta, minden legyen úgy, ahogy Isten rendeli.

Ő most már befejezte földi vándorlását, ahol mindig vele volt Jézus, és hazaérkezett az Úrhoz.

Az istentiszteleti alkalmakon szívesen fogadják az otthon lakói hozzátartozóikat, ismerőseiket, így együtt lehetnek velük Krisztus közösségében. Szeretettel hívják a gyülekezet tagjait is.

Gadányi Józsefné

Ökumenikus világimanap 2011
Létrehozva: 2011. március 10. » Címkék: Világimanap beszámolók, Beszámolók

Világimanap 2011. március 4.

Chile

Csendes-óceáni tűzövezetnek szokták nevezni sok vulkánja miatt ezt az alig ismert világot. Egy 4300km hosszú keskeny földsáv, amely a „Nagy-Északon” elterülő száraz Atacama-sivatagtól a Horn-fokig terjed.Életvidám, vendégszerető, nyílt szívű emberek élnek itt, a kontinens peremén, a hegyek és a tenger közé szorítva.A természet és a kultúra sokszínűsége, a pompás konyhaművészet Dél-Amerika egyik legérdekesebb úti céljává teszik ezt az országot.

A világ leghosszabb országa mégis a katasztrófa-krónikák révén kerül újra és újra az érdeklődés középpontjába: Az ország óceáni partja mentén találkozik egymással a csendes-óceáni és a dél-amerikai kőzetlemez. Folyamatos egymás felé mozgásuk eredménye többek között a gyakori földrengés. A 2010. februári hatalmas földrengést és az azt követő cunamit a hit próbájaként élték át. Augusztusban újabb - csaknem végzetes - katasztrófa történt, amikor egy ottani bányában harminchárom bányász rekedt.Az imanapi liturgia összeállításakor még nem sejthették a chilei asszonyok ezeket az eseményeket. Illés próféta és a sareptai özvegyasszony történetét választották felolvasásra, melyben a kenyér megosztásáról esik szó.

A történelmi múltban is, Pinochet tábornok diktatúrája idején, majd a természeti csapások kapcsán is szükség volt erre. Hány kenyeretek van? - teszik fel a kérdést a liturgia címében. Az újszövetségi olvasmányban (Márk 6, 30-44) a kenyérszaporítás története hangzik el.Hány kenyerünk van? Milyen lehetőségeink vannak? Mit tudunk egymással megosztani? - Ezek a kérdések már a hallgatóság felé szólnak. A testi tápláléktól eljutunk a spirituális és egyéb javak megosztásáig.

A paksi hallgatóság március 4-én kisebb csoportokat alkotva összegyűjtötte és cédulákra írta mindazt amit adni tud:

„Sok kenyerünk van. Szeretetünk, tudásunk, tapasztalataink, törődésünk. Anyagi segítség, adományok a szegényeknek, iskolák támogatása, betegek gondozása”

„Családok támogatása, szeretetszolgálat, kapcsolati tőkét felhasználva segíteni másokon”

„Időmet, hitemet, jó tanácsaimat,szeretetemet”

„Tudásomat, tapasztalatomat, kenyeret,élelmet, ruhaneműt”

„Evangéliumot”

„Pénz (adomány), idő (egymás meghallgatása), ruhanemű, gyerekruha, élelmiszer (károsultaknak), szolgálat (lelki, ill. fizikai)”

„Együttérzés, vigasztalás, imádkozás”

„Ha bajban vagyunk, segítünk egymásnak. Beteglátogatás, imádkozás, adakozás”

„Szeretetet adni, segíteni (anyagilag, fizikailag), meghallgatni, mosolyogni, jó szót adni, gondoskodni (testi-lelki), odafigyelni”

„Bármilyen segítségre van szükség, segítek. (orvoshoz menni, főzéshez bevásárolni)”

„Időnkből rászánni a másikra. Szeretetet, vigasztalást adni a betegeknek. A kenyerünkből is adhatunk a rászorulóknak. Időseket hozzuk autóval a templomba. A gyerekeket neveljük a hitre.”

„Akinek sok van, az gondol a sokakra és éhezőkre.Akinek kevés van, az kérjen, és biztosan kap.A kenyér mindenkinek egyformán jár.”

„Figyeljünk egymásra! Segítsük az elesetteket! Nemcsak anyagiakkal segíthetünk, sok egyéb mással is.”

Az igehirdetést követően a kis kenyerek kiosztásra kerültek.

Idén az igehirdető Lenkeiné Mária, paksi református lelkész volt, aki a MEÖT honlapjáról a bőséges vetíteni valót, a diákat, zenéket letöltötte, a technikáról gondoskodott és kezelte.A felolvasók Feil Anita, Fittné Ildikó, Gadányi Andrea, Gutai Júlia, Hoffman Ádámné, Koch Boglárka, Mezősi Andrea, Szabó Vilmosné voltak.Zenei kíséret:Koch Boglárka. A kis kenyereket chilei recept szerint ő sütötte.A szeretetvendégség házigazdái az evangélikus gyülekezet tagjai voltak, és természetesen Szabó Vilmos Béla esperes, aki a bevezetőt, majd a kibocsátást és az áldást mondta.

Országismertetés, kiállítás (és a fenti összeállítás): Koch Józsefné
Fotók: Bolláné Hegedűs Zsuzsa

Ádventi gyertyagyújtás 2010
Létrehozva: 2010. december 1. » Címkék: Adventi beszámolók, Beszámolók

A már hagyománnyá vált ádventi gyertyagyújtásra 2010. november 27-én a paksi Roger Schillig fúvószenekar fújta a gyülekezőt az evangélikus templomban.
Rövid műsoruk után Szabó Vilmos Béla esperes köszöntötte házigazdaként az egybegyűlteket, majd az evangélikus kórus énekelt.

Dr. Hafenscher Károly lelkész, a révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ igazgatója látta el az áhitat szolgálatát.

Gadányi Andrea és hittanosainak rövid irodalmi műsora után, a gyülekezet éneke alatt, az angyalkák meggyújtották a nagy ádventi koszorún az első gyertyát. Ezt követően Koch Boglárka kántor orgonált.

A templom teraszáról szóló fúvószene mellett kolbászsütés, forralt bor várta az udvaron a vendégeket és süteménykóstolással folytatódott a beszélgetés az iskolaépületben.

Kochné Inotai Gyöngyi

Egyházmegyei presbiteri csendes nap 2010

Beszámoló egy novemberi eseményről

Kettős eseményre gyűltek össze a Tolna-Baranya Egyházmegye presbiterei 2010. november 20-án, szombaton a paksi evangélikus templomban.

Szabó Vilmos Béla esperes nyitó áhítata után, a délelőtti program részeként a presbiteri csendesnap két előadása és az azokat követő beszélgetések kapcsán gondolkodhatott el a mintegy 100 jelenlévő a hit, valamint a testi-lelki egészség kapcsolatáról, kölcsönhatásáról.Az első előadásban Dr. Koch Béla, a Pakson régebben, már e témakörben előadást tartott– egyébként paksi kötődésekkel rendelkező – családorvos beszélt személyes tapasztalati alapján arról, hogy a hit hogyan befolyásol bennünket életünk nehéz szakaszaiban, a betegségben és az ebből a világból való kilépésünket közvetlenül megelőző időszakban. Lebilincselő előadásában számos olyan példát ismertetett, amelyben egyértelműen bebizonyosodott, hogy az élő istenhit segíteni tud mindenkit betegségben, gyengeségben, elmúlásban.

Ha a paksi evangélikusoknál rendezvény van, akkor a zenének is komoly szerep jut. Ez alkalommal, a második előadás előtt, a paksi Pro Artis Művészeti Iskola tanáraiból álló kamarazenekar előadása azt bizonyította, hogy a hit és a megszólaltatott zene együttesen képes megérinti a lelkünket.

A délelőtti program második előadásában a lelki bajokat, a gyászt, illetve a hittel való kapcsolatukat elemezte szintén magával ragadó előadásában Nepp Éva bajai lelkész – akinek egyébként szintén vannak paksi gyökerei.Mindkét előadás – a hozzászólásokkal együtt – mélyen elgondolkodtató volt, és a hitünk titkaiba hatolt.

Az előadásokhoz kapcsolódóan az egyik résztvevő egy könyvre hívta fel a figyelmet. William Paul Young: A viskó című regénye az ember megbocsájtó képességének olyan magasságát és mélységét tárja fel, ami miatt kihagyhatatlan az elolvasása.   
A délelőtti programot követő szerény ebéd után, Koskai Erzsébet esperes-helyettes asszony áhítatát követően, az egyházmegye „hivatalosságai” megtartották az egyházmegye ez évi közgyűlését - Andorka Árpád felügyelő elnökletével.

Pálmai István
felügyelő

Koch Béla előadásáról

Koch Béla előadását Hitről és betegségről hallgattam máskor is. Személyes jó ismerősöm és rokonom. Orvosként és barátként is mellettem állt betegségem idején, aggódva figyelte állapotom alakulását.

Egyet értek vele, hogy annak az embernek, akinek van hite könnyebben megy a gyógyulás.A nehézségek idején van kire rábízni az életünk terhét.

Először én is „harcban álltam” Istennel, amiért beteg lettem. Aztán lelkészi segítséggel és imádsággal rábíztam életemet Istenre.

Az előadás napján (november 20-án) volt 20 éve, hogy leukémiás betegségemben 7 hónap után először hazajöhettem a kórházból.

Most lehetőségem volt ezért is köszönetet mondani ennyi év után is.

Gyógyulás után pedig nem szabad megfeledkeznünk a hálaadásról sem.

Úgy érzem azóta több módon is próbálom megköszönni Istennek, hogy megtartott engem, mert terve van az életemmel.

Számomra most a legnagyobb örömet az jelenti, hogy lányom az egyházunkban hitoktatóként szolgálja Istent, általa én is tudok valamit visszaadni a kegyelemért amit betegségem idején kaptam.

Kívánom mindenkinek, hogy bátran forduljon Istenhez betegségben, bajban, mert Ő tudja formálni életünket és segítséget nyújt a hozzá fordulóknak.

Én megtanultam, hogy nemcsak a jót kell elfogadnunk, hanem a rosszat is, mert egyedül az Úr tudja, hogy mit, miért cselekszik velünk és mi jó nekünk. Hála érte.

Gadányi Józsefné

Hoffman Ádámné beszámolója az országos presbiterképzésről (2010. október 15-17., Révfülöp)
Létrehozva: 2010. október 20. » Címkék: Presbitérium - beszámolók, Presbitérium, Beszámolók

"Uram, szavaiddal formálj engem,
hogy másokhoz forduljak!"

Az Országos Evangélikus Oktatási Központ adott otthont a két és fél napos továbbképzésnek, melynek témája : az egyház története, struktúrája, a presbitérium kötelessége és a Biblia volt. Az ország különböző tájairól érkeztünk. (Pápa-Csurgó-Csabacsűd-Paks…).Reggel 8-tól este 10-ig egy emberként éltünk, hallgattuk a neves előadók fantasztikus tapasztalatait, érdekes előadásait, mely "Oltártól oltárig" vezetett: közös úrvacsora, istentisztelet, minden, ami szent, ami lélekemelő.

 Paksot Pálmai István felügyelő, Endrődi Józsefné, Tímár János és Schukkert János presbiterek, Régi Zoltánné pénztáros és Hoffman Ádámné jegyző képviselte.

Nemcsak egyházi ismereteink gyarapodtak, hanem lélekben is sokat épültünk.

Hoffman Ádámné

Családi Nap 2010
Létrehozva: 2010. október 15. » Címkék: Családi Nap beszámolók, Beszámolók

Isten áldása

Gyülekezetünk évről évre a cseresznyési iskolában tartja a családi napot.

A változó időjárás ellenére is elmondhatjuk: az Úr kegyes hozzánk. Minden évben ragyogó napfényben - fenyves erdőtől övezve - élvezzük e napon a természet szépségét: a fű zöldjét, az ég kékjét és a békeszerető emberek társaságát is. Kicsik és nagyok, egyedülállók és családosak egyaránt.

Vendégelőadónk, Némethné Tóth Ildikó mohácsi lelkésznő is ezeknek az értékeknek a fontosságára irányította a figyelmet a Teremtés hete alkalmából. "Körkép a Földről - kórkép az emberiségről " című előadása az emberi felelősség szükségességét hangsúlyozta. Megidézte Albert Schweizer szellemét is: "Az ember uralkodik a természeten, mielőtt megtanult volna uralkodni önmagán!". Al Gore Kellemetlen igazság című filmjére is történt utalás.

A gondolatébresztő előadás után "birtokba vettük" az iskolát! Gőzölgött az ebéd, fogytak a sütemények, megkezdődött a baráti beszélgetés a zöldben. Volt aki lovagolt, volt aki kocsikázott, vagy pingpongozott.

Egyszóval: mindannyian élveztük az Úr adományát!

Szöveg: Hoffman Ádámné
Fotók: Bolláné Hegedűs Zsuzsanna

Nyomkereső Hittan-tábor 2010
Létrehozva: 2010. szeptember 2. » Címkék: Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók, Beszámolók, Ifjúság

Fotók: Kochné Inotai Gyöngyi

Ökumenikus világimanap 2010
Létrehozva: 2010. március 8. » Címkék: Világimanap beszámolók, Beszámolók

Kamerunba utazhattak – gondolatban - azok az érdeklődők, akik 2010. március 5-én a paksi (volt) evangélikus iskolába eljöttek. Autentikus kameruni zenével és ottani szokás szerint pirított földimogyoróval fogadtuk a vendégeket. Egy kis kiállítás, melynek tárgyai és textíliái között számos eredeti afrikai volt, segítette az illúziót. A diaképes előadás az ország földrajzát, történelmét, etnikai, nyelvi, vallási megoszlását, gazdaságát, kultúráját, jellegzetes ételeit mutatta be dióhéjban, kitérve a nők életmódjára, az ottani problémákra.

Színes ruhákba öltözött nők csoportja vonult be zenére, kezükben ütőhangszerekkel, a liturgia felolvasására. A hallgatósághoz hasonlóan itt is mindhárom felekezet (evangélikus, katolikus, református) képviseltette magát. „Minden mi él, Istent dicsérje!” – ennek jegyében kezdődött az istentisztelet. Imádságra hívtak azzal a tudattal, hogy Istenünk közel van hozzánk, ha hosszú a szárazság és nem terem a föld, vagy ha árvizek jönnek, földcsuszamlások és más katasztrófák. A bűnbánat és bocsánatkérés után újra a magasztalás következett. Az olvasmány az Apostolok cselekedeteiből Pál, Szilász és a szolgálóleány történetét mutatta be. Az Ézsaiás 42:10-17. felolvasása, majd az igehirdetés következett, melyet ezúttel Ráczné Pethő Ildikó végzett. A könyörgésekre mindannyiszor közösen válaszoltunk: „Isten nem fog elhagyni bennünket”

Jó arra gondolni, hogy velünk egy időben, szerte az országban s a nap folyamán a Föld csaknem 200 országában több ezer különböző felekezetű hívő imádkozott egymásért, s egy bizonyos országért, melynek asszonyai az év imanapi liturgiáját előkészítették. A keresztyén asszonyok világot átfogó mozgalma 1887-ben indult útjára. „Informáltan imádkozni- imádkozva cselekedni!” – ez az imanapok célkitűzése. Magyarország éppen 25 éve kapcsolódott be ebbe a szolgálatba. Az első paksi női imanapot Brebovszkyné Pintér Márta szervezte 1992-ben. Azóta is örömteli találkozási lehetőség számunkra ez a nap.

2011-ben Chile lesz a témánk. Önt is várjuk!

Szöveg, fotók és videó: Kochné Inotai Gyöngyi, az imanap és kiállítás rendezője

Családi nap 2009
Létrehozva: 2009. október 15. » Címkék: Családi Nap beszámolók, Beszámolók
Nyomkereső Hittan-tábor - 2009 nyarán Sámson történetét dolgoztuk fel a gyerekekkel
Létrehozva: 2009. szeptember 2. » Címkék: Nyomkereső Hittan-tábor beszámolók, Beszámolók, Ifjúság

Fotók: Zuschlagné Frida

Ökumenikus Világimanap 2009
Létrehozva: 2009. március 10. » Címkék: Világimanap beszámolók, Beszámolók

Pápua Új-Guinea

2009. március 6.

Közreműködtek:

Koch Boglárka, harmónium
Feil Anita, felolvasás
Fittné, Ildikó, felolvasás
Fritz Györgyi, felolvasás, gitár
Mezősi Andrea, felolvasás
Pálmai Klára, felolvasás
Schukkert Ádám Gáborné, felolvasás
Szabó Vilmos Béláné, felolvasás, vetítés
Szabó Vilmos Béla, projektoros diavetítés, tőle vehettük az áldást, ő gondoskodott az igehirdetőről.
Kochné Inotai Gyöngyi, országismertetés

Evangélikus asszonyok, süteménysütés, kiállítási tárgyak gyűjtése