Alapítványunk

Tálentum Paks Alapítvány

Az Alapítvány magánszemélyek és vállalatok adományából jött létre 1992.december 1-jén.

Az alapítók célja „ A Magyarországi Evangélikus Egyházban, különös tekintettel a Paksi Evangélikus Egyházközségre az itt folyó és végzendő:

  • hitéleti munka színvonalának emelése,
  • az oktató-nevelő munka magasabb szintre emeléséhez minél jobb feltételrendszer megteremtése.”

Az Alapítvány működését 5 főből álló kuratórium irányítja, szervezi.

A kuratórium elnöke: Huber Pálné
Tagjai: Csonka Miklósné, Bencze Józsefné, Endrődi Józsefné, Leveles János

 

Adószámunk : 19233088-1-17 (A befizetett adó egy (1%) százalékáról való rendelkezéshez.)
A kedvezményezett neve : Talentum Paks Alapítvány

 

Paks, 2010. szeptember 1.

Huber Pálné
a kuratórium elnöke